Poate adopta persoana  care  NU se află în următoarele situaţii, acestea constituind interdicţie la adopţie:

 1. A fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri;
 2. Al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti;
 3. Nu are capacitate deplină de exerciţiu (persoana sub 18 ani, interzisul judecătoresc-persoana care nu are discernamântul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale);
 4. Are boli psihice sau handicap mintal;
 5. Care doreşte să adopte singură şi al cărei soţ este bolnav psihic, are handicap mintal sau se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute la punctele 1. şi 2.

Condiţii de vârstă:

 1. Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu ( 18 ani). Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condiţiile legii, şi persoana care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu dacă a fost crescută în timpul minorităţii de cel care care doreşte să o adopte;
 2. Nu poate fi adoptat copilul ai cărui părinţi fireşti nu au împlinit 14 ani;
 3. Adoptatorul trebuie să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul. Pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vârstă dintre adoptat şi adoptator este mai mică decât 18 ani dar nu mai puţin de 16 ani;

Condiţii privind consimţământul:

 1. Consimţământul părinţilor fireşti sau,după caz, al tutorelui se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de deschidere a procedurii adopţiei. În cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc se dă în  faţa instanţei judecătoreşti  odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei;
 2. Consimţământul adoptatorului sau familiei adoptatoare se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei;
 3. Consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare;

Alte condiţii:

 1. Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie;
 2. Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului. Îndeplinirea condiţiilor materiale şi garanţiilor morale se atestă de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care emite un atestat în acest sens. Obţinerea atestatului nu este necesară pentru adopţia persoanei care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu sau  pentru adopţia  copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv.