Drepturile asistentului maternal profesionist
- salariul asistentului maternal;
- 15% spor pentru al II- lea copil dat în plasament;
- 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
- 10% spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă;
- 5% pentru continuitate;
- voucher de vacanță;
- îndemnizație de hrană;
- dreptul la consiliere şi la sprijin din partea specialiştilor direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea îndeplinirii obligaţiilor care le revin cu privire la copii primiţi în plasament.

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:
- alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
- alocaţia de stat pentru copil:
- pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani în cazul copilului cu handicap - 200 lei/lună;
- pentru copilul peste 2 ani - 84 lei/lună;
- pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap - 200 lei/lună.

Obligatiile asistentului maternal profesionist:
- să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase – fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora;
- să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei;
- să asigure integrarea copiilor în viaţa social;
- să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturala sau la integrarea acestora în familia adoptivă, dupa caz;
- să permită specialiştilor direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;
- să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii.
- să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi este autorizată de angajator;
- asistentii maternali profesionişti au obligaţia să informeze de îndată direcţia generală de asistenţă şi protecţia copilului care le supraveghează activitatea cu privire la orice schimbare survenită în situaţia lor personală, familială sau socială, care ar putea să influenţeze activitatea lor profesională;
- asistenţii maternali profesionişti au obligaţia să participle la cursurile de perfecţionare organizate de angajator.