Procedura atestare conform HGR 679/12.06.2003, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 443/23.06.2003:

1. Cererea va fi evaluată de Serviciul Public Specializat pentru Protecţia Copilului, în termen de 90 de zile de la data înregistrării. Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice şi medicale ale capacităţii solicitantului, care vor fi determinate prin:
- interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte, de către un asistent social şi de către un psiholog, prin care se determonă profilul psihologic al solicitantului, motivaţia acestuia de a deveni AMP şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile desfăşurării acestei activităţi;
- vizite la domiciliul solicitantului;
- recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia, cu privire la comportamentul social al solicitantului;
- orice investigaţii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator;
2. Înaintea obţinerii atestatului de asistent maternal profesionist, candidaţii trebuie să efectueze cursul de formare profesională cu o durată de minim 60 de ore, organizat gratuit de DGASPC Sibiu.
3. După evaluarea performanţelor în cadrul cursurilor de formare profesională, solicitantul adresează Comisiei pentru Protecţia Copilului de la domiciliul său, o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării.
4. Propunerea de eliberare a atestatului va menţiona numărul maxim de copii pe care acesta îi poate primi simultan în plasament sau plasament în regim de urgenţă, grupa de vârstă şi sexul copiilor, precum şi capacitatea solicitantului de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi cu HIV sau bolnavi SIDA, în funcţie de cererea formulată de solicitant.
5. Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de 3 ani. Atestatul va menţiona datele de identificare ale titularului, durata de valabilitate a atestatului, numărul maxim de copii care pot fi primiţi simultan în plasament sau plasament în regim de urgenţă, grupa de vârstă şi sexul copiilor, precum şi capacitatea solicitantului de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi cu HIV sau bolnavi SIDA.
6. Plasamentul sau plasamentul în regim de urgenţă a unui număr de copii mai mare decât cel prevăzut în atestat este interzisă, cu excepţia cazului în care copiii daţi în plasament sau plasament în regim de urgenţă sunt fraţi.
7. Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia Copilului, la propunerea temeinic motivată a Serviciului Public Specializat pentru Protecţia Copilului care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.
8. După obţinerea atestatului, asistentul maternal profesionist îşi va desfăşura activitatea în baza unui contract individual de muncă, acesta având un caracter special, specific protecţiei copilului, la care se anexează o Convenţie de plasament pentru fiecare copil primit în plasament, sau plasament în regim de urgenţă.
9. Contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă de 3 ani, respectiv, perioada de valabilitate a atestatului.
10. Executarea contractului individual de muncă începe la data primei hotărâri de plasament, sau dispoziții de plasament în regim de urgenţă a unui copil la asistent maternal profesionist.
11. Comisia pentru Protecţia Copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia, sau dacă asistentul maternal profesionist nu respectă obligaţiile prevăzute de lege.