Complexul de servicii “Prichindelul” Sibiu: Sibiu, str. Bastionului, nr.6, tel: 0269/210068;
- Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Prichindelul
- Centrul de Primire în Regim de Urgenţă
- Centrul Maternal
Scopul serviciului social Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi este de a asigura copiilor/ tinerilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate, ca urmare a separării de familie, accesul la informare în domeniu, găzduire pe perioadă nedeterminată, educaţie, consiliere socială şi psihologică, promovare relaţii sociale (socializare), promovare şi cooperarea socială, socializare şi petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activităţile zilnice, servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, reintegrare familială şi comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.
(2) Scopul serviciului social Centrul maternal este de a asigura cuplului mamă-copil, pe o perioadă determinată de timp, în vederea prevenirii separării copilului de mamă, accesul la găzduire, educare, îngrijire în vederea formării, menţinerii şi întăririi legăturilor familiale, precum şi în vederea sprijinirii mamei pentru asumarea rolului matern.
(3) Scopul serviciului social Centrul de primire în regim de urgenţă este de a asigura protecţia copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent datorat abuzului, neglijării, exploatării în propria familie, în familia extinsă sau familia substitutivă sau în cazul copilului găsit sau abandonat în unităţi sanitare, prin furnizarea de servicii de educaţie, consiliere socială şi psihologică, promovare relaţii sociale (socializare), petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activităţile zilnice, servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, reintegrare familială şi comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.
Complexul de servicii are trei componente: Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi, cu o capacitate de 48 de locuri, din care: 40 pentru copiii rezidenţi 8 pentru recuperare copii autişti din comunitate; Centrul maternal, cu o capacitate de 8 locuri pentru cupluri mamă-copil din care: 6 locuri pentru cuplul mamă-copil/copii şi 2 locuri pentru cuplul mamă-copil/copii în compartimentul regim de urgenţă; Centrul de primire în regim de urgenţă, cu o capacitate de 15 locuri.
(2) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CPCD sunt:
a) copii/tineri cu dizabilităţi de ambele sexe, cu vârsta între 0-18 ani şi peste 18 ani – cu posibilitate de şedere în centru pentru o perioadă de maxim 2 ani (care urmează o formă de învăţământ special sau sunt neşcolarizaţi din cauza dizabilităţii), aflaţi în situaţii de dificultate, separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu – rezidenţi în CPCD;
b) copii cu tulburări din spectrul autist din comunitate care beneficiază de servicii de recuperare în cadrul CPCD.
(3) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CM sunt:
a) mame cu copii nou-născuţi, cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din medii cu risc de excluziune socială, paupere);
b) mame adolescente;
c) mame singure;
d) mame cu copii – din care cel puţin unul are vârsta cuprinsă între 0-3 ani, care temporar nu (mai) au locuinţă şi/ sau care se confruntă cu mari dificultăţi (financiare, profesionale, relaţionale), fiind în imposibilitate de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului;
e) femei însărcinate aflate în ultimul trimestru de sarcină sau mame sub vârsta de 18 ani;
f) mame cu copii aflate în stradă sau foste copii ai străzii cu copii;
g) cuplul mamă-copil/copii incluşi într-un program de restabilire a legăturilor familiale, după ce copilul a beneficiat de o măsură de protecţie;
h) cupluri mamă-copil/copii care sunt primite în centru în regim de urgenţă.
(4) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CPU sunt: copii abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, repatriaţi, victime ale traficului de persoane, copii ai străzii, copii găsiţi sau abandonaţi în unităţi sanitare, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu.

Pentru mai multe detalii accesati: Complexul de servicii “Prichindelul” Sibiu