Centrul de plasament „Gulliver” Sibiu – str. Hegel, nr. 14, tel: 0269/43156
Scopul serviciului social "Centrul de plasament Gulliver" este de a asigura copiilor/tinerilor aflaţi în dificultate, ca urmare a separării de familie, accesul la informare în domeniu, găzduire pe perioadă determinată, educaţie, consiliere socială şi psihologică, promovare relaţii sociale (socializare), promovare şi cooperarea socială, socializare şi petrecere a timpului liber, servicii de bază pentru activităţile zilnice, servicii de suport pentru activităţile instrumentale ale vieţii de zi cu zi, servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive, sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză, reintegrare familială şi comunitară, alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.
Centrul de plasament „Gulliver”, cu o capacitate de 50 de locuri
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în CP Gulliver sunt copii/tineri, de ambele sexe, cu vârsta între 3-18 ani şi peste 18 ani (care urmează o formă de învăţământ profesional, liceal, postliceal sau universitar, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani sau cei care solicită, după împlinirea vârstei de 18 ani, prelungirea măsurii de protecţie cu o perioadă de maxim 2 ani, în condiţiile legii), aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost identificaţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu.

 Pentru mai multe detalii accesați: Complexul de servicii Sibiu