ACTE NECESARE PENTRU CAZ NOU/REEVALUARE A CERTIFICATULUI DE HANDICAP

 1. cerere;
 2. fotografie recentă a copilului (în întregime, 9/13 cm) – dacă există posibilitate;
 3. copie certificat de naştere şi/sau carte de identitate a copilului;
 4. copii carte de identitate părinţi (MAMĂ,TATĂ - ADRESA ACTUALIZATĂ) cu domiciliul sau reședință în judeţul Sibiu
 5. ancheta socială, factorii de mediu şi plan de servicii, emisă de SPAS/primăria de domiciliu - ORIGINAL;
 6. în cazul în care unul din părinţi are un alt domiciliu/reşedinţă decât cel de judeţul Sibiu – adeverinţă cu prestaţiile sociale de care beneficiază copilul pe raza judeţului unde  îşi are părintele domiciliu/reşedinţă, conform Legii 448/2006
 7. fişă psihopedagogică, emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul - ORIGINAL;
 8. adeverinţă şcolară, emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul - ORIGINAL;
 9. fișă psihologică, emisă de psiholog clinician atestat - ORIGINAL ;
 10. fişă medicală sintetică, emisă de medicul de familie sau medicul curant din unitatea de îngrijiri paliative - ORIGINAL;
 11. copii bilete de ieşire din spital/buletine de analize/investigaţii paraclinice specifice afecţiunii;
 12. scrisoare medicală și documente adiționale în funcție de tipul afecțiunii (TIP) - ORIGINAL
 13. certificat medical TIP A5 emis de medic specialist din unitate sanitară abilitată de DSP - ORIGINAL;
 14. copie certificat de încadrare în grad de handicap, în vigoare, (la reevaluare).
 15. consimtământul scris al reprezentantului legal al copilului privind comunicarea electronică.

și după caz :

 • copie ultimul Certificat de Orientare Şcolară și profesională + planul de servicii individualizat (după caz) – C.J.R.A.E Sibiu;
 • copie carte de identitate asistent maternal profesionist sau persoana care are în plasament  copilul;
 • ultima Hotărâre a Comisiei de Protecţie a Copilului/Sentinţa civilă – de plasament – copie;
 • sentinţa de divorţ, după caz;
 • copie certificat de căsătorie (dacă părinţii sunt căsătoriţi după data de naştere a copilului)
 • copie certificat de deces părinte;
 • în cazul părinţilor plecaţi în străinătate – curatelă instituită de Instanţa de Tutelă şi adeverinţă cu prestaţiile de care beneficiază copilul pe teritoriul statului în care au reşedinţa/domiciliul părinţii.
ÎNGRIJIRI PALIATIVE
 

 

ATENȚIE: DOCUMENTELE EMISE DE INSTITUȚIILE PUBLICE SAU PRIVATE TREBUIE SĂ FIE DATATE ȘI SEMNATE.

LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE HANDICAP TREBUIE SĂ VĂ PREZENTAŢI LA SEDIUL D.G.A.S.P.C. SIBIU – SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI – SIBIU, str. MITROPOLIEI, NR.2, ÎMPREUNĂ CU COPILUL ŞI DOSARUL COMPLET.

PROGRAMAREA TELEFONICĂ PENTRU REEVALUARE SE VA REALIZA CU 60 DE ZILE ÎNAINTE DE EXPIRAREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DE HANDICAP, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE. 

ATENȚIE: RUGĂM, A SE RESPECTA ORA DE PROGRAMARE !!! ASTFEL, SE VA RECURGE LA O NOUĂ PROGRAMARE IAR SPECIALIȘTII SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI NU ÎȘI VOR ASUMA EVENTUALELE PIERDERI PRIVIND DREPTURILE AFERENTE !!!

PENTRU COPIII NEDEPLASABILI EVALUAREA COMPLEXĂ SE VA REALIZA LA DOMICILIUL COPILULUI, DUPĂ DEPUNEREA DOSARULUI DE CĂTRE PĂRINTELE/REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTUIA.

PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR COMPLETE: LUNI, MARŢI, MIERCURI: 09.00 - 13.00.

PROGRAM DE RIDICARE A REZULTATULUI: JOI: 09.00 - 13.00

 

Date de contact

Şef Serviciu – Viorica Elena Vodă
Adresa: Str.Mitropoliei, nr.2, jud. Sibiu
Tel:  0269213650; 0751174406
Fax: 0269213650; 

 

Având în vedere dispoziția emisă de ANDPDCA nr.1372/23.01.2020, primirea cererilor tip însoțite de toate documentele necesare evaluării complexe a copilului pot fi trimise pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Menționăm faptul că, în conformitate cu Ordinul 1985/2016 la prezentarea în vederea evaluării complexe a copilului, vă rugăm să prezentați următoarele documente, în ORIGINAL:

Lista unităților sanitare abilitate de către Direcția de Sănătate Publică Sibiu, care pot elibera certificate medicale de tip A5 pentru copiii cu dizabilități.