Dacă victima este lovită sau prevede vă va fi lovită poate apela la serviciul de urgență 112.

Imediat după agresiunea suferită de victimă, este important ca aceasta să se prezinte la o unitate de primiri urgențe.

Victima se poate adresa pentru consiliere și suport, pentru consiliere psihologică și pentru informații la D.G.A.S.P.C. Sibiu, la Direcția de Asistență Socială Mediaș sau la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriilor de la domiciliu. Serviciile care oferă asistență și suport pentru victimele violenței în familie pot fi publice sau private, respectiv servicii oferite de organisme non-guvernamentale (victima se poate adresa acestor servicii indiferent dacă a solicitat intervenția poliției, indiferent dacă a depus plângere penală împotriva agresorului sau nu; în funcție de situația particualră a fiecăreia dintre victime se pot propune diverse acțiuni, victima fiind singura care decide ce urmează să facă).

Nu în ultimul rând, victima se poate adresa direct instanțelor de judecată cu cerere de emitere a unui ordin de protecție și parchetelor cu o plângere penală.

Ordinul de protecție se emite la cererea victimei de către instanța de judecată, în regim de urgență – în maxim 72 de ore de la depunerea cererii la instanța de judecată, este scutit de taxa de timbru, se emite pe o durată de maximum 6 luni, este executoriu și se pune în aplicare de îndată de către organele de poliție; de asemenea, dacă pericolul persistă, victima poate solicita un nou ordin de protecție, având nevoie de probe cu privire la continuarea actelor de violență.Încălcarea ordinului de protecție constituie infracțiune, iar împăcarea părților (ca urmare a retragerii plângerii penale) înlătură răspunderea penală.
În cazul violenţei în familie, copilul poate fi victimă, împreună cu mama, alţi fraţi sau adulţi membri ai familiei, ori martor. În fapt, situaţia de martor a copilului nu este neutră, el suferind un abuz emoţional/psihologic indirect. De aceea, în situaţia în care copilul este victimă sau martor, iar mama este, de asemenea, victimă a violenţei în familie, regula generală este de a proteja copilul împreună cu mama sa.

Găzduirea victimelor violenţei în familie se face în cazurile în care este necesară separarea victimei de agresor şi există două alternative:
a) centre pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie (găzduirea victimelor violenţei în familie în adăposturi publice sau private se face numai în caz de urgenţă)
b) centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie (găzduirea victimelor violenţei în familie în centre publice sau private de recuperare pentru victimele violenţei în familie se face în situaţiile în care victimele necesită intervenţie de lungă durată.