• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (republicată);
• Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.18/1990 pentru ratificarea Convenției Onu cu privire la drepturile copilului;
• Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 15 din 25 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967;
• HOTĂRÂREA nr. 579 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale
• Ordin nr. 286/06.07.2006 pentru aprobarea Normelor Metodaologice privind întocmirea Planului de Servicii și a Normelor Metodologice privind întocmirea Planului Individualizat de protecție;
• HOTĂRÂRE nr. 502 din 13 iulie 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
• Ordin nr. 21/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial ;
• Ordin nr. 24/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;
• Ordin nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
• Ordin nr. 288/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
• Ordin nr. 27/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copiii cu dizabilități;
• Ordin nr. 89/2004 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat și exploatat;
• Ordin nr. 177 /2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;
• Ordin nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre DGASPC –uri şi Serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
• Hotărârea nr. 323/28.03.2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie;
• ORDIN nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special;
• ORDIN nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora;
• Hotărâre nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
• Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violentei în familie (republicată);