DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr:  72806/26.12.2021

 REZULTAT SELECTIE  DOSARE

 Pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere ȘEF CENTRU

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul Complexului de Servicii Prichindelul

- DGASPC Sibiu

pentru concursul organizat în data de 07.12.2021-13.12.2021

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1.

70278/17.11.2021

Sef centru

CS Prichindelul

ADMIS

2.

71705/23.11.2021

Sef centru

CS Prichindelul

ADMIS

3.

71859/23.11.2021

Sef centru

CS Prichindelul

ADMIS

 Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  26.11.2021 ora 12.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie :Stupar Claudiu – director general -DGASPC Sibiu

 Secretar comisie :  Popescu Elena Andreea – consilier DGASPC Sibiu

Nr.71224/22.11.2021

 REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 

pentru ocuparea funcției publice de consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități ce va avea loc în perioada 15.11.2021-19.11.2021 

Numele si prenumele candidatului

Funcția

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

61989/15.10.2021

consilier  clasa I grad profesional superior

Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

 

77,66

 

 

ADMIS

  

Rezultatul probei  a fost afişat azi  22.11.2021 ora  8,00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

  

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept

 

REZULTATUL FINAL AL PROBEI SUPLIMENTARE

DE TESTARE A COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE

ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE

Consilier clasa I grad profesional superior

  Având în vedere prevederile Procedurii, privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de DGASPC Sibiu, expertul nominalizat, comunică următoarele rezultate finale ale probei suplimentare :  

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nivelul pentru care s-au testat competențele în cadrul probei suplimentare

Rezultatul probei suplimentare

(„admis” sau „respins”)

1.

61989/15.10.2021

Consilier clasa I grad profesional superior

Mediu

 

ADMIS

 

 

  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 15.11.2021, ora 12.00, la sediul DGASPC Sibiu.
  • Afișat azi 12.11.2021, ora 11.30, la sediul DGASPC Sibiu.

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR

pentru ocuparea funcției de asistent social, grad/treapta profesional/ă debutant

din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –  Centrului de Îngrijire și Asistență  „ Episcop Nicolae Popoviciu” Biertan  pentru concursul organizat în data de – 22.11.2021-26.11.2021 

Nr.

crt.

Numar inregistrare dosar candidat

FUNCŢIA

REZULTATUL SELECŢIEI

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

Nr. 68381/10.11.2021

Asistent social debutant

 

Admis

 

----

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor, a fost afișat azi 12.11.2021 ora  16 :00 la sediul și pe pagina de internet al DGASPC Sibiu.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu str. Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 Nr. 67929/09.11.2021 

REZULTATUL FINAL

Pentru ocuparea funcției contractuale de conducere – sef birou –

1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul DGASPC Sibiu –

Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Investiții

pentru concursul organizat în perioada 02.11.2021-08.11.2021

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1.

Florea Nicolae

Sef birou

74,2

79,8

77

ADMIS

 Rezultatul  final afişat azi, 09.11.2021, ora 13.00, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 Preşedinte comisie: - Claudiu Stupar director general DGASPC Sibiu

 Secretar comisie :    -  Popescu Elena Andreea consilier DGASPC Sibiu