DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de EDUCATOR  pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –CPCD Prichindelul pentru concursul organizat în data 07-12.08.2019,

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

DAN  NELA

EDUCATOR

CPCD Prichindelul

46

RESPINS

2

 TOBIAS  LENUTA

EDUCATOR

CPCD Prichindelul

30,10

 

RESPINS

 Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  08.08.2019  ora 12,30

 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : Codruta Eugenia Cosma director general adjunct

Secretar comisie :  Cristian Madasan consilier superior

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

REZULTAT SELECTIE  DOSARE

Pentru ocuparea postului de executie contractual temporar vacant de psihopedagog post pe perioadă determinată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –Centrul de Terapie pentru Copii Autisti pentru concursul organizat în data de 07-12.08.2019,

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

CHIREA  ANDRA- MARIA

Psihopedagog

RESPINS

Nu face dovada vechimii in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului de psihopedagog de 1 an, conform art.16 din Codul Muncii, art.424 din OUG 57/2019  si art. 10 din Legea 78/2014, conform conditiilor generale si specifice solicitate.

 

2

DUMITRASCU ALINA -ELENA

Psihopedagog

RESPINS

Nu face dovada vechimii in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului de psihopedagog de 1 an, conform art.16 din Codul Muncii, art.424 din OUG 57/2019  si art.10 din Legea 78/2014, conform conditiilor generale si specifice solicitate.

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi   30.07.2019 ora 14.00

Presedinte comisie : RADU FOLOBA sef serviciu DGASPC Sibiu

Secretar comisie :  CRISTIAN MARDASAN consilier

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 36121/26.07.2019

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de ocupare a postului de execuție vacant de administrator tr. II pe perioadă nedeterminată, din cadrul DGASPC Sibiu – CP Agârbiciu, organizat în data de 22.07.2019 – 25.07.2019

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

ONIGA EMILIA MARIA

ADMINISTRATOR TR. II

52.00

58.67

55.34

admis

Rezultatul final a fost afişat azi, 26.07.2019 ora 9.45 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

 

DGASPC  SIBIU

REZULTAT SELECTIE  DOSARE

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de EDUCATOR–din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –CPCD Prichindelul  pentru concursul organizat în data de 07-12.08.2019,

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

DAN  NELA

EDUCATOR

ADMIS

 

 

       

 

2

 SOLOMON LILIANA

EDUCATOR

ADMIS

 

 

 

 

3

 TOBIAS LENUTA

EDUCATOR

ADMIS

 

 

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  30.07.2019 ora 14.00

 

 

Presedinte   Codruta Eugenia Cosma

Secretar       Cristian Mardasan

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Nr. 35651/24.07.2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de ocupare a postului de execuție  vacant de administrator tr. II pe perioadă nedeterminată, din cadrul DGASPC Sibiu – CP Agârbiciu, organizat în data de 22.07.2019 – 25.07.2019

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

ONIGA EMILIA MARIA

ADMINISTRATOR TR. II

CP Agârbiciu

58.67

admis

Rezultatul probei  a fost afişat azi 24.07.2019  ora 12.15 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Preşedinte comisiei: DAN CORNELIA

 Secretar comisie:      ITTU  ANGELA