Serviciul resurse umane

Nr.2361/16.01.2019

ANUNŢ referitor la suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier , clasa I grad profesional asistent la Compartimentul adopţii şi post adopţii

Având în vedere adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.66615/2019, DGASPC Sibiu anunță suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier , clasa I grad profesional asistent la Compartimentul adopţii şi post adopţii, organizat în data de 28.01.2018, proba scrisă, datorită nerespectării prevederilor :

      -art.57 alin.(2) şi alin (3)  din Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

      -art.4 lit. c)  din H.G.nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de organizare a concursului va fi reluată potrivit prevederilor art.73 alin.(2) și alin.(6) din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

“(2) Suspendarea se dispune de către Agenție, după o verificare prealabilă, în regim de urgență, a situației de fapt sesizate, dacă se constată existența unor deficiențe în nerespectarea prevederilor legale.

  (6) În situația prevăzută la alin.(2) procedura de organizare a concursului va fi reluată în condițiile legii.”

Se atașează prezentului Anunț, adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.66615/2019.

DIRECTOR GENERAL

LAURA CAMELIA VÎLSAN

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 2305/16.01.2019

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de ocupare organizat în perioada 09.01.2019 – 14.01.2019, pentru postul vacant de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – infirmier (1 post) – CS Prichindelul - CPCD

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

IGNAT VALENTINA

INFIRMIERA

50.00

75,00

62,50

ADMIS

Rezultatul final a fost afişat azi, 16.01.2019 ora 8,30 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisie: GLIGOR MONICA

Secretar comisie: ANGELA ITTU

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

  1. 1611/14.01.2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de ocupare organizat în perioada 09.01.2019  – 14.01.2019,  pentru postul vacant de  asistent medical– CS  „Prichindelul” - Centrul de Primire in Regim de Urgenţă din cadrul DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

CIOACA VALENTINA MARIA

Asistent medical

CS Prichindelul - CPRU

80,00

admis

TUTU ELENA LAURA

Asistent medical

CS Prichindelul - CPRU

55,00

admis

OLARU IRINA

Asistent medical

CS Prichindelul - CPRU

55,00

admis

Rezultatul probei  a fost afişat azi 14.01.2019 ora 14,15   la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului  probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Preşedinte comisiei: GLIGOR MONICA

Secretar comisie:      ITTU  ANGELA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de ocupare organizat în perioada 09.01.2019 – 14.01.2019, pentru postul vacant de asistent medical– CS „Prichindelul” - Centrul de Primire in Regim de Urgenţă din cadrul DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

CIOACA VALENTINA MARIA

Asistent medical

80.00

80.00

80.00

ADMIS

TUTU ELENA LAURA

Asistent medical

78.33

55.00

66.67

RESPINS

OLARU IRINA

Asistent medical

86.67

55.00

70.84

RESPINS

Rezultatul final a fost afişat azi, 16.01.2019 ora 8,30 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisie: GLIGOR MONICA

Secretar comisie: ITTU ANGELA

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR1593/14.01.2019

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de ocupare organizat în perioada 09.01.2019  - 14.01.2019  pentru postul vacant de execuţie – INFIRMIER (1 post)  -  din cadrul DGASPC Sibiu – CS Prichindelul - CPCD

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

IGNAT VALENTINA

INFIRMIERA

CS Prichindelul - CPCD

75,00

admis 

Rezultatul probei  a fost afişat azi 14.01.2019 ora 14,15 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Preşedinte comisiei: GLIGOR MONICA

Secretar comisie:      ITTU  ANGELA