DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea posturile de executie contractual vacante de INFIRMIERA–1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CP GULLIVER pentru concursul organizat în data de 10-15.10.2019,

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

 DAMSA  LIVIU

INFIRMIERA

CP Gulliver

       90

      ADMIS

 

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  16,00 ora  9,00

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de muncitor calificat (bucatarie) tr.II–1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –CP Gulliver pentru concursul organizat în data de 10-15.2019

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

MELINESCU OVIDIU

Muncitor calificat Bucatarie tr.II

CP Gulliver

90

ADMIS

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  16.102019 ora  9.00

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea postului de executie contractual vacant de asistent medical principal studii PL–1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –CP   GULLIVER  pentru concursul organizat în data de 10-15.10.2019,

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Punctaj

Rezultat

1

MUNTEAN MARIA

ASISTENT MEDICAL

100

 

ADMIS

2

ROS IOANA

ASISTENT MEDICAL

90

ADMIS

3

OGNEAN CATALIN -IOAN

ASISTENT MEDICAL

100

                   ADMIS

4

ROMAN NICOLETA -MIHAELA

ASISTENT MEDICAL

65

 

ADMIS

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  16 .10.2019 ora  9.00

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru ocuparea posturilor de executie contractual vacant de educator pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –CP Gulliver din cadrul DGASPC Sibiu pentru concursul organizat în data10-15.10.2019,

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

GHERGUS GHEORGHE CIPRIAN

Economist

CP Gulliver

 

85

 

ADMIS

2

STANOVICI  MIHAELA

Economist

CP Gulliver

85

 

 

ADMIS

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  16.10.2019 ora  9.00

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  vacante:

1.CPCD Turnu Roşu

-Asistent medical - 1post perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr.25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi .

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

  1. Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenţei Domestice ,,SF. ANA”

-Asistent medical – 1 post perioadă determinată.

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

BIBLIOGRAFIE

Ordinul nr.28/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice,

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

Legea nr.272/2004, republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Concursurile constau în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 30.10.2019 ora 12:00.

Interviul va avea loc în data de 04.11.2019 ora 12:00.

Proba scrisa si interviul se vor desfăşura la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu

Dosarele de înscriere la concurs pentru posturile temporar vacante se depun in perioada 15.10.2019-21.10.2019,  la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină în mod obligatoriu urmatoarele :

  • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
  • Copia actului de identitate ;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • Curriculum vitae ;
  • Certificat de integritate comportamental.
  • Certificat de cazier judiciar
  • Expertiză neuropsihiatrică.

Date de contact: tel. 0269232066 interior 52/53, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..