Serviciul Juridic şi Resurse Umane

Compartiment Resurse Umane

Nr.26636/15.06.2017

C Ă T R E,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Prin prezenta vă rugăm să ne publicaţi în Monitorul Oficial, Partea a III-a, în data de 19.06.2017, anunţul de amânare alăturat pentru aprobarea normelor privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante/temporar vacante conform temeiului legal HG 286/2011.

ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

DIRECTIA  GENERALA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2 , judeţul Sibiu anunţă amânarea concursului conform HG nr. 286/2011 pentru ocuparea postului de SEF CENTRU din cadrul CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE organizat iniţial:

 

 • Proba scrisă în data de 10.07.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.
 • Proba Interviul în data de 13.07.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu astfel:
 • Proba scrisă va avea loc în data de 24. 07.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.
 • Proba interviu în data de 27.07.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Prin acest anunţ venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a  din ziua de 15.06.2017.

Dosarele de înscriere la concurs pentru postul de SEF CENTRU se depun până la data de 28.06.2017 (inclusiv),  la Serviciul Juridic şi Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu

Celelalte informaţii rămân nemodificate.

 

            Director General                                                                    Director general adjunct        

          Laura Camelia Vîlsan                                                                      Maria Albinaru     

 

      

                                                                                                  Sef Serviciu Juridic şi Resurse Umane

                                                                                                                Daniela Eugenia Păcurar

 

 

 

                                                                                                                          Întocmit

                                                                                                               Cristian Mardasan

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  vacante, din cadrul  CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 

 1. ASISTENT MEDICAL – 1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul: asistenţă medicală generală;
 2. Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică.
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim1 an.

 

 1. ASISTENT MEDICAL - 1  funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent  în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 1 an.

 

 1. EDUCATOR DEBUTANT- 2 funcţii de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profilul pedagogic  sau profilul uman;

b)Perfecţionări (specializări): nu este cazul;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

 

 1. INFIRMIERA– 3 posturi funcţii de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Perfecţionări (specializări): nu este cazul;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

 

 1. ŞEF CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

                Condiţii generale/ Specifice:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

-Instrucţiuni:

 1. Pentru verificarea încadrării în condiţia referitoare la specializare, se va consulta Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare, care, potrivit prevederilor art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.
 2. Munca prestată în temeiul contractului individual de muncă constituie vechime în muncă, conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Experienţa profesională reprezintă exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, a unei profesii într-un stat membru al U.E., al S.E.E. şi în Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

Date contact: tel. 0269232066 interior 52/53, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

Concursurile constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 10.07.2017.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 13.07.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 28.06.2017 (inclusiv),  la Serviciul Juridic şi Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

        DIRECTOR GENERAL,                                  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

    LAURA CAMELIA VÎLSAN                                            MARIA  ALBINARU                          

 

                                                                                             

                                                                                      

                                                                                                          Sef serviciu juridic si resurse umane 

                                                                                                                         Daniela Eugenia Păcurar                                                

 

 

 

                                                                                                               Intocmit

                                                                                                      Cristian Mărdăşan

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  vacante, din cadrul  CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 

 1. ASISTENT MEDICAL – 1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul: asistenţă medicală generală;
 2. Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică.
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim1 an.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL ÎN CADRUL CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

 1. Legea nr. 477/2004  privind codul de conduita a personalului contractual din instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie, cu modificările si completările ulterioare.
 3. Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 4. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 5. Codul de etica si deontologie  profesionala al asistentului medical si moasei din Romania

 

 1. ASISTENT MEDICAL - 1  funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent  în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 1 an.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL ÎN CADRUL CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

 1. Legea nr. 477/2004  privind codul de conduita a personalului contractual din instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie, cu modificările si completările ulterioare.
 3. Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 4. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 5. Codul de etica si deontologie  profesionala al asistentului medical si moasei din Romania

 

 1. EDUCATOR DEBUTANT- 2 funcţii de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profilul pedagogic  sau profilul uman;

b)Perfecţionări (specializări): nu este cazul;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EDUCATOR ÎN CADRUL CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

 1. Legea 477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie, cu modificările si completările ulterioare.

 

 1. INFIRMIERA– 3 posturi funcţii de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Perfecţionări (specializări): nu este cazul;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

 BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI  DE INFIRMIERA ÎN CADRUL CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

 1. Legea 477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

      2. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie, cu modificările si completările ulterioare.

 

 1. ŞEF CENTRU – 1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată:

                Condiţii generale/ Specifice:      

 1. Studii de specialitate: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative;
 2. Perfecţionări (specializări): nu este cazul;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime necesară ocupării postului – Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF CENTRU IN CADRUL CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE

VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA"

 1. ORDINUL nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului
 2. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie, cu modificările si completările ulterioare.
 3. HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. HG nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state
 5. LEGEA nr. 272/2004 actualizată, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare
 6. LEGE nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
 7. LEGEA nr. 53/2003 republicata, privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. HG nr. 1434/2004 republicata, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
 9. LEGEA nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata cu modificarie si completarile ulterioare
 10. LEGEA  nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicata.
 11. ORDINUL nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.

-Instrucţiuni:

 1. Pentru verificarea încadrării în condiţia referitoare la specializare, se va consulta Nomenclatorul domeniilor şi al programelor de studii universitare, care, potrivit prevederilor art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.
 2. Munca prestată în temeiul contractului individual de muncă constituie vechime în muncă, conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Experienţa profesională reprezintă exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, a unei profesii într-un stat membru al U.E., al S.E.E. şi în Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

Date contact: tel. 0269232066 interior 52/53, email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru înscrierea la concurs se găsesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

Concursurile constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 10.07.2017.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 13.07.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 28.06.2017 (inclusiv),  la Serviciul Juridic şi Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

        DIRECTOR GENERAL,                                  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

    LAURA CAMELIA VÎLSAN                                            MARIA  ALBINARU                          

 

                                                                                             

                                                                                      

                                                                                                          Sef serviciu juridic si resurse umane 

                                                                                                                         Daniela Eugenia Păcurar                                                

 

 

 

                                                                                                               Intocmit

                                                                                                      Cristian Mărdăşan

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei:

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. INFIRMIER/a – 1 post vacant, pe durata nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : Minim 8 clase

    

 1. PSIHOLOG - 1 post vacant, pe durata nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : Studii superioare absolvite, cu diploma de licenta, in specialitatea psihologie ;

                         Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania ;

 

 1. MUNCITOR CALIFICAT INTRETINERE, GRD.III - 1 post vacant, pe durata nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : Minim 10 clase

                          Certificat de calificare profesionala

                          Permis de conducere, categoria B

 

Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

Proba practica/scrisa  - data  de 07.07.2017 ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii   nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

 

Interviul – data de  11.07.2017, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

 

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 30.06.2017, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (interval orar : 8.00-15.00).

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

          Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap .

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

 

Bibliografia pentru concurs  PSIHOLOG :

 • Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap  ANEXA 1 
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
 • Legea 448/2006(republicata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Codul deontologic al profesiei de psiholog;
 • Legea 213/2004 (*actualizată*)privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România

 

Bibliografia pentru concurs  MUNCITOR CALIFICAT INTRETINERE, GRD.III :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap,  Anexa 1: Modul V, standard 1 si Modul VI, standard 1.

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484 (intre orele 8.00-15.00).

 

 

              Director ,

           Tincu  Ana

Resurse umane:

Cj.Maris Daniela

 

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAȘ, anunta concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, în cadrul instituţiei:

INFIRMIER: -1  POST  pe perioadă nedeterminată:

Condiţii de participare la concurs:

 -Minim 10 clase absolvite

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 4/IULIE/2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 7/IULIE/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 26 IUNIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae;
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de infirmier pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 • Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități: Modulul III Standardul 1; Modul IV Standardul 2, 3, 5; Modulul V: Standardul 1
 • Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

                   INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE: -1  POST  pe perioadă nedeterminată:

Condiții de participare la concurs:

 - Absolvenți cu diplomă de bacalaureat

- 1 an vechime

- permis de conducere categoria B.

Condiții de desfășurare:                              

- Proba scrisă: data de 4/IULIE/2017, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 7/IULIE/2017 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAȘ ,str. Luncii, Nr. 1
Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 26 IUNIE 2017 (inclusiv) ora 12 la CRRPH Mediaș, Strada Luncii, nr.1.  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

- Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;

- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- Copie dupa permis conducere

- Testare psihologică în vederea angajării.
Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoțite de documentele originale.
Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.
Relații suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Instructor de educație pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Mediaș

 1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități
 2. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

Formularele de înscriere tip se găsesc la sediul unității.

Relații suplimentare la  tel. 0269/820 099; 0784 266 722.

Director Centru

Brînda Mircea