Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunţă concurs în vederea ocupării a unui post  contractual, în cadrul instituţiei:

Denumirea postului

 • INFIRMIER – 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

 • Minim 10 clase
 • MEDIC SPECIALIST SAU GENERALIST - 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

Nivelul studiilor:

 • Superioare de specialitate

Conditii de desfasurare :

 • Proba scrisa in data de 12.09.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 15.09.2017, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 01.09.2017, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 1. Cerere de inscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 • Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.

 

DIRECTOR,

Bobeica Bianca Elena

C.R.R.P.H. DUMBRAVENI ANUNTA concurs pentru ocuparea urmatorului post din cadrul institutiei:  un post de INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE PRINCIPAL pe perioada nedeterminata.

Conditii de participare la concurs:
- studii medii cu diploma de bacalaureat;

- vechime in munca – 5 ani

Candidatii vor depune dosarele pentru participare la concurs incepand cu data de  22.08.2017, pana la data de 06.09.2017 la CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescui, nr. 54 intre orele 10-13.
Conditii de desfasurare:

-  selectie dosare: 08.09.2017
-  proba scrisa: data de 11.09.2017 ora 09.00 la sediul CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescui, nr.54

-  proba practica: data de 13.09.2017 ora 09.00 la sediul CRRPH Dumbraveni, strada  Mihai Eminescu nr. 54.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
1. Cerere de inscriere tip;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
8. Test psihologic in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul unitatii.
Relatii suplimentare la telefon 0720-040397.

 

BIBLIOGRAFIE 
Pentru ocuparea postului de instructor de ergoterapie principal  la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Dumbraveni:

 1. nr. 40/2016 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a CRRPH Dumbraveni;
 2. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 3. ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; ANEXA 1 sectiunea 1, Modul II – evaluare si planificare – standarede1-2; Modul III – activitati/servicii – standarde 1-6.

DIRECTOR

 Raluca MUNTEANU

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Biertan anunţă concurs în vederea ocupării unui post  contractual, în cadrul instituţiei:

 

Denumirea postului :

 • MUNCITOR NECALIFICAT (BUCĂTĂRIE) – 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

 

Nivelul studiilor: minim 8 clase.

Condiții de desfășurare :

 • Proba scrisă în data de 04.09.2017, ora 10ºº la sediul C.Î.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 06.09.2017, ora 10ºº la sediul C.Î.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82.
 • Probă practică in data de 07.09.2017, ora 8ºº la sediul C.Î.A. Biertan str. Aurel Vlaicu , nr. 82
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 25.08.2017, ora 14ºº la sediul C.I.A. Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele :

 1. Cerere de înscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de muncă sau dupa caz , o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unitațile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta însoțite de documentele originale.

Bibliografia de concurs :

Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap – Modulul V standard 1,2,3,4;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

 • Formularele tip de inscriere se găsesc la sediul C.Î.A Biertan, str. Aurel Vlaicu , nr. 82.
 • Relații suplimentare la tel. 0269/868420.

 

DIRECTOR,

Romulus Cîndea

CENTRUL DE PLASAMENT  ORLAT cu sediul in localitatea Orlat, str. Grănicerilor nr.113, județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea  unui post  contractual  vacant dupa cum urmează:

 1. ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – 1 funcţie de execuţie pe perioadă nederminată

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;
 2. Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică eliberata de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști.
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 0 an.

 

 

Concursul constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 19.09.2017, ora 11:00, la sediul Centrului de Plasament Orlat, din localitatea Orlat, str. Grănicerilor nr.113, judetul Sibiu

Interviul în data de 22.09.2017, ora 11:00, la sediul Centrului de Plasament Orlat, din localitatea Orlat, str. Grănicerilor nr.113, judetul Sibiu

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 30.08.2017 (inclusiv), la sediul Centrul de Plasament Orlat-Serviciul administrativ, din localitatea Orlat, str. Grănicerilor nr.113, judetul Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologica in vederea angajarii.
 • Avizul neuropsihiatric.-
 • Autorizaţia de liberă practică eliberata de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști.
 • Adeverință eliberată de la de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel.0269 571111 int.12. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Centrul de Plasament Orlat-Serviciul administrativ, din localitatea Orlat, str. Grănicerilor nr.113, judetul Sibiu, si pe pagina de internet a DGASPC Sibiu.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT ÎN CADRUL CENTRULUI DE PLASAMENT ORLAT

 1. Lege nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 2. Ordinul nr. 21 din 2004  pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidențial:
 • Standardul 12: Starea de sănătate a copiilor şi prevenirea îmbolnăvirilor;
 • Standardul 13: Tratamentul medical şi administrarea medicamentelor
 • Standardul 14: Educaţia
 • Standardul 19: Controlul comportamentului
 • Standardul 21: Notificarea cu privire la evenimentele importante

     3.Urgențe medico-chirurgicale – sinteze pentru asistenți  medicali, ediția a III-a,  de Lucreția Titirca,  Editura Medicală 2002.

 ȘEF CENTRU,

DANIELA NEGUȚ

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU organizeaza concurs pentru CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

 INFIRMIER-2  POSTURI  PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:

-Studii generale/medii

Conditii de desfasurare:

-Proba scrisa-in data 11.09.2017 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

-Proba interviu-in data de 13.09.2017, ora 12 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 29.08.2017 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip

2.Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei

5.Curriculum vitae

6.Cazierul judiciar

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

8.Testarea psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE

1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential

2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563