DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI

Nr.2070 /13.01.2021

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021 

Nr.crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

1

Călinescu Iulia

CONSILIER

 PRINCIPAL

 

 

ANE

 

95,66

 

ADMIS

 Rezultatul probei de interviu  a fost afişat azi 13.01.2021 ora 16.00  la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  Preşedinte comisie: Codruța Eugenia Cosma- Director General Adjunct-  DGASPC Sibiu

    Secretar comisie:   Ilie Maria -Consilier DGASPC Sibiu