DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI

Nr.2069 /13.01.2021

 REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

1

Fulea Ana Maria

Consilier principal

Serviciul Evaluare Complex a Copilului cu Dizabilități

 

96,33

 

Admis

 

 

 

 

 

 

 Rezultatul probei de interviu  a fost afişat azi 13.01.2021 ora 16.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Preşedinte comisie:Codruța Eugenia Cosma-Director General Adj. DGASPC Sibiu

 Secretar comisie:   Ilie Maria -Consilier DGASPC Sibiu