DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 2337/14.01.2021

 REZULTATUL FINAL

Pentru promovarea pe treaptă profesională imediat superioară din cadrul Serviciului Juridic, Adoptii si Postadoptii - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru examenul de promovare organizat în data de 11.01.2021-14.01.2021

Funcția din care promovează este:

- Consilier principal și promovează în funcția de consilier superior                              

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1.

Szantorto Raluca

Consilier superior

92,33

73,33

165,66

ADMIS

Rezultatul  final afişat azi, 14.01.2021,  ora 16.00 ,la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: -  Indries Olimpia sef serviciu- DGASPC Sibiu

Secretar comisie – Popescu Elena Andreea consilier DGASPC Sibiu