DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

Nr.2420 / 15.01.2021

REZULTATUL  FINAL

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

 

Langa Andreea Roxana

 

CONSILIER

SUPERIOR

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Asistență Maternală

 

 

98

 

 

99

 

 

98,5

 

Admis

2

 

Pîrvu Iulia Maria

CONSILIER

SUPERIOR

 

Serviciul Management de Caz Pentru Asistență Maternală

 

97

 

99,33

 

98,16

 

Admis

 

 Rezultatul final a fost afişat azi, 15.01.2021   ora 10.00  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2.

 Preşedinte comisiei: Codruța Eugenia Cosma- Director General Adjunct  DGASPC Sibiu

 

 

Secretar comisie: Maria Ilie- Consilier DGASPC Sibiu