DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

Nr.2419 / 15.01.2021

 REZULTATUL  FINAL

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

Călinescu Iulia

Consilier principal

ANE

 

 

 

 

 

Rezultatul final a fost afişat azi,15.01.2021  ora 10.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2.

 Preşedinte comisiei: Codruța Eugenia Cosma- Director General  Adjunct- DGASPC Sibiu

 Secretar comisie: Ilie Maria- Consilier DGASPC Sibiu