DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

 Nr.2418 /15.01.2021

 REZULTATUL  FINAL

Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

Fulea Ana Maria

Consilier principal

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi

 79

 96,33

 87,66

 Admis

 

Rezultatul final a fost afişat azi, 15.01.2021   ora 10.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2.

 Preşedinte comisiei: Codruţa Eugenia Cosma- Director General Adj.  DGASPC Sibiu

 Secretar comisie: Ilie Maria- Consilier DGASPC Sibiu