DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru ocuparea posturilor de executie contractuale vacante de infirmiera–8 posturi pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CIA AGARBICIU din cadrul DGASPC Sibiu pentru concursul organizat în data 22-25.02.2021

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1

 ALAMOREAN TIMEA-IRMA

Intructor de ergoterapie

CIA AGARBICIU

 

16,5

 

RESPINS

 Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi  22.02.2021 ora 15,20

 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : CAPALNEAN MARIA

 Secretar comisie :  CRISTIAN MARDASAN

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Serviciul Resurse Umane-Compartiment Resurse Umane

Nr.10133/23.02.2021                                                                 REZULTATUL PROBEI SCRISE

Lista cuprinzand rezultatele obtinute de candudati la proba scrisa sustinuta in data de 22.02.2021 la examenul pentru funcția contractuală de maseur cadrul Centrului de Îngrijire si Asistență Agârbiciu.

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Punctaj

1

Enachioiu Maria Florentina

Maseur

Admis

51,72

Rezultatul probei scrise afişat azi, 23.02.2021, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiti pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: -Reche Marcela-Medic specialist DGASPC

Secretar comisie : - Ilie Maria - Serviciul Resurse Umane

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Serviciul Resurse Umane-Compartiment Resurse Umane

Nr.8959/17.02.2021

REZULTATUL SELECTIE DOSARE

A testării cunoștințelor angajațiilor CP Gulliver, organizate în data de 19.02.2021 pentru funcţia contractuală de educator studii medii , educator principal studii medii și educator studii superioare din cadrul DGASPC Sibiu-CP Gulliver

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1

Ciucu Ciprian

Educator principal, studii M

Admis

-

2

Mardasan Mariana

Educator principal, studii M

Admis

-

3

Moldovan Daniela

Educator principal, studii M

Admis

-

4

Portase Georgeta

Educator principal, studii M

Admis

-

5

Suciu Ana Delia

Educator principal, studii M

Admis

-

6

Stanovici Mihaela

Educator M

Admis

-

7

Oana Cornelia

Educator M

Admis

-

8

Damșa Gabriela

Educator M

Admis

-

9

Gherghuș Ciprian

Educator M

Admis

-

10

Daneș Ana

Educator M

Admis

-

11

Mihaiu Florina

Educator M

Admis

-

12

Bebeselea Lica Maria

Educator S

Admis

-

13

Șandru Alina

Educator S

Admis

-

14

Mecu Gabriela

Educator S

Admis

-

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi,17.02.2021, la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţul nemulţumit poat face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Hulea Diana

 

Secretar comisie : - Ilie Maria SRU

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 10115/22.02.2021

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

 

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Psiholog Practicant

– 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

Centrul de Îngrijire si Asistența pentru persoane adulte cu dizabilitati Agarbiciu

pentru concursul organizat în data de 22.02.2021-25.02.2021

 

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

Faur Moldovan Vlad Vasile

Psiholog Practicant

Centrul de Îngrijire si Asistența pentru persoane adulte cu dizabilitati Agarbiciu

55,28

ADMIS

2.

Minea Maria Diana

Psiholog Practicant

Centrul de Îngrijire si Asistența pentru persoane adulte cu dizabilitati Agarbiciu

 

ABSENT

 


Rezultatul  probei scrise a fost afisat azi, 22.02.2021,ora 16.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie :Voda Viorica – sef serviciu DGASPC sibiu

 Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Serviciul Resurse Umane-Compartiment Resurse Umane

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

Pentru membrii comisiei de concurs din data de 22.02.2021-25.02.2021 pentru funcţia contractuală de execuţie  de maseur din cadrul DGASPC Sibiu- Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Agârbiciu - Kinetoterapeut– 1 post pe perioadă nedeterminată

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1

Desrobitu Răzvan

Kinetoterapeut

Respins

Lipsa documente:cazier judiciar, certificat de integritate comportamental, evaluare psihologică

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi 12.02.2021 ,ora 14 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Reche Marcela., medic specialist DGASPC

Secretar comisie : - Maria Ilie- Serviciul Resurse Umane