DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Serviciul Resurse Umane-Compartiment Resurse Umane

Nr.8360/12.02.2021

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

Pentru membrii comisiei de concurs din data de 22.02.2021-25.02.2021 pentru funcţia contractuală de execuţie  din cadrul DGASPC Sibiu- Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Agârbiciu - Maseur– 1 post pe perioadă nedeterminată

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1

Enachioiu Maria Florentina

Maseur

ADMIS

 

Rezultatul selecţiei dosarelor afişat azi , 12.02.2021 ,ora 14 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: - Reche Marcela., medic specialist DGASPC

Secretar comisie : - Maria Ilie, consilier - Serviciul Resurse Umane

 

 

REZULTAT SELECTIE  DOSARE

 Pentru ocuparea posturile de executie contractual vacante de INFIRMIERA–

8 posturi pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CIA  AGARBICIU pentru concursul organizat în data de 22-25.02.2021

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

GABRA VALERICA

infirmiera

ADMIS

 

----

 

 

2

 SÎRBU ADINA

infirmiera

ADMIS

 

----

 

 


Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi   12.02.2021 ora  13.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : BIANCA-CRISTINA ROMAN

 Secretar comisie :  CRISTIAN MARDASAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

 8250/12.02.2021

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

            Pentru concursul de recrutare organizat în perioada de 22.02.2021 - 25.02.2021, pentru funcţia contractuală de conducere din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități Agârbiciu-DGASPC Sibiu –- ȘEF CENTRU

1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată .

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultatul selecţiei

Motivul respingerii dosarului

1.

POP ALINA CASIANA

Șef Centru

ADMIS

 

2.

POȘA DORIN

Șef Centru

ADMIS

 

3.

STANCIU CAMELIA IOANA

Șef Centru

ADMIS

 


 Rezultatul selectiei a fost afişat azi, 12.02.2021, ora 11.00 la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2.

Candidaţii  nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Preşedinte comisie:  Vîlsan Laura Camelia– Director General DGASPC Sibiu

Secretar comisie:  Popescu Elena Andreea - Consilier DGASPC Sibiu

REZULTAT SELECTIE  DOSARE

 Pentru ocuparea posturile de executie contractual vacante de INSTRUCTOR DE ERGOTERAPIE–

Post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

CIA  AGARBICIU pentru concursul organizat în data de 22-25.02.2021

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1

ALĂMOREAN TIMEA-IRMA

Instructor de ergoterapie

ADMIS

 

 

 

 

 

Rezultatul  selecţiei dosarelor,  a fost afisat azi   12.02.2021 ora  13.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : CĂPÂLNEAN MARIA

 Secretar comisie :  CRISTIAN MARDASAN

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Nr.8209/12.02.2021

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 22.02.2021 – 25.02.2021 pentru postul  de execuţie pe perioadă nedeterminată de bucătar – CIA Agârbiciu – DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul

Rezultatul selecţiei

Motivul respingerii dosarului

CAZILA IOAN DOREL

bucătar

CIA Agârbiciu

 

ADMIS

 

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Rezultatul selectiei a fost afişat azi 12.02.2021   ora 10.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie: Roman Bianca Cristina

 Secretar comisie:  Ittu Angela