DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 8200/12.02.2021

 REZULTAT SELECŢIE DOSARE

                Pentru concursul de recrutare organizat în data de  - 22.02.2021-25.02.2021 pentru funcţia contractuală de execuţie din cadrul CIA Agârbiciu din subordinea  DGASPC Sibiu: 

      – asistent social practicant –Centrul de Îngrijire și Asistență Agârbiciu - 1 post perioadă nedeterminată                                                    

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultat

Motivul respingerii dosarului

1

GÎMBUȚANU IOANA

Asistent social practicant

 

-Nu indeplineste conditiile de vechime in profesie necesare ocuparii postului minim 1 an

-Lipsa aviz de exercitare a profesiei de asistent social

 

 


Rezultatul selectiei dosarelor afişat azi 12.02.2021 ora 9,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Preşedinte comisie: Popa Maria șef serviciu DGASPC Sibiu

Secretar comisie: Viorica Ciotloş consilier principal DGASPC Sibiu

 

                 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează  testarea  angajațiilor pentru ocuparea  unor posturi  din cadrul:

 

 • CENTRULUI DE PLASAMENT GULLIVER :
 • Educator , studii medii, grad profesional principal - 4 posturi perioada nedeterminată ;
 • Educator , studii superioare, grad profesional principal- 2 posturi perioadă nedeterminată;
 • Educator, studii medii - 6 posturi perioadă nedeterminată ;
 • Infirmieri , studii generale -5 posturi  perioadă nedeterminată;

BIBLIOGRAFIE  PENTRU POSTUL DE EDUCATORI  

 1. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (cod de conduita persoanl contractual și funcționari publici)
 2. Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
 3. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE  PENTRU POSTUL DE INFIRMIERI

 1. Ordinul nr.25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi ,  Modulul IV standardul 2, Modulul VII .
 2. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (cod de conduita persoanl contractual și funcționari publici)

 

 • CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂȚI TURNU  ROSU:

         -Asistent medical  studii postliceale - 1 post  perioada determinată;

BIBLIOGRAFIE

 1. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449 (cod de conduita persoanl contractual și funcționari publici)
 1. Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
 2. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare  publice și private , tehnicii de lucru și interpretare pentru testele  de evaluare a eficienței procedurii de curațenie și dezinfecție, procedurilor

recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectanților chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derularii și eficienței procesului de sterilizare, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul constă într-o probă scrisă care va avea loc în data de 19.02.2021 la ora 10:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  nr.2, Jud.Sibiu.

Formularele de înscriere se depun până 15.02.2021 (inclusiv) la Serviciul Resurse Umane.

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 7605/10.02.2021

 REZULTATUL FINAL

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Psiholog Practicant– 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciul de Evaluare initiala si prevenire in situatii de abuz, neglijare, exploatare - D.G.A.S.P.C.Sibiu, pentru concursul organizat în data de 03.02.2021 - 08.02.2021

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1

COSTA RALUCA IOANA

Psiholog practicant

50,66

62,33

56,49

ADMIS

 Rezultatul  final afişat azi, 10.02.2021,ora 08.00.la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

 Preşedinte comisie: - Foloba Liviu Radu – sef serviciu DGASPC Sibiu

 Secretar comisie :   - Popescu Elena Andreea consilier DGASPc Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 8122/11.02.2021

REZULTATUL PROBEI  SELECȚIE DOSARE

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Psiholog Practicant

– 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

Centrul de Îngrijire si Asistența pentru persoane adulte cu dizabilitati Agarbiciu

pentru concursul organizat în data de 22.02.2021-25.02.2021

 

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii

dosarului

1.

Faur Moldovan Vlad Vasile

Psiholog practicant

Centrul de Îngrijire si Asistența pentru persoane adulte cu dizabilitati Agarbiciu

 

 

ADMIS

2.

Minea Maria Diana

Psiholog practicant

Centrul de Îngrijire si Asistența pentru persoane adulte cu dizabilitati Agarbiciu

 

ADMIS

 Rezultatul  probei scrise a fost afisat azi, 11.02.2021 ora 16.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : Popa Maria - sef serviciu DGASPC Sibiu

 Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.7072/08.02.2021

REZULTATUL PROBEI  INTERVIU

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Psiholog Practicant– 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –Serviciul de Evaluare initiala, prevenire si interventie in situatii de abuz, neglijare si exploatare pentru concursul organizat în data de 03.02.2021-08.02.20201

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

Costa Raluca Ioana

Psiholog Practicant

Serviciul de Evaluare initiala, prevenire si interventie in situatii de abuz, neglijare si exploatare

62,33

ADMIS

 

 

 Rezultatul  probei scrise a fost afisat azi, .08.02.2021, ora 14.30

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : Foloba Liviu Radu – sef serviciu DGASPC

 Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu