DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

 Nr.2418 /15.01.2021

 REZULTATUL  FINAL

Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

Fulea Ana Maria

Consilier principal

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi

 79

 96,33

 87,66

 Admis

 

Rezultatul final a fost afişat azi, 15.01.2021   ora 10.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2.

 Preşedinte comisiei: Codruţa Eugenia Cosma- Director General Adj.  DGASPC Sibiu

 Secretar comisie: Ilie Maria- Consilier DGASPC Sibiu

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

Nr.2419 / 15.01.2021

 REZULTATUL  FINAL

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

Călinescu Iulia

Consilier principal

ANE

 

 

 

 

 

Rezultatul final a fost afişat azi,15.01.2021  ora 10.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2.

 Preşedinte comisiei: Codruța Eugenia Cosma- Director General  Adjunct- DGASPC Sibiu

 Secretar comisie: Ilie Maria- Consilier DGASPC Sibiu

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA  SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 2337/14.01.2021

 REZULTATUL FINAL

Pentru promovarea pe treaptă profesională imediat superioară din cadrul Serviciului Juridic, Adoptii si Postadoptii - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru examenul de promovare organizat în data de 11.01.2021-14.01.2021

Funcția din care promovează este:

- Consilier principal și promovează în funcția de consilier superior                              

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat

1.

Szantorto Raluca

Consilier superior

92,33

73,33

165,66

ADMIS

Rezultatul  final afişat azi, 14.01.2021,  ora 16.00 ,la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: -  Indries Olimpia sef serviciu- DGASPC Sibiu

Secretar comisie – Popescu Elena Andreea consilier DGASPC Sibiu

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

Nr.2420 / 15.01.2021

REZULTATUL  FINAL

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

final

1

 

Langa Andreea Roxana

 

CONSILIER

SUPERIOR

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Asistență Maternală

 

 

98

 

 

99

 

 

98,5

 

Admis

2

 

Pîrvu Iulia Maria

CONSILIER

SUPERIOR

 

Serviciul Management de Caz Pentru Asistență Maternală

 

97

 

99,33

 

98,16

 

Admis

 

 Rezultatul final a fost afişat azi, 15.01.2021   ora 10.00  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2.

 Preşedinte comisiei: Codruța Eugenia Cosma- Director General Adjunct  DGASPC Sibiu

 

 

Secretar comisie: Maria Ilie- Consilier DGASPC Sibiu

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

  1. 2109/14.01.2021

REZULTATUL FINAL

Pentru concursul de promovare in grad profesional organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021, pentru funcţii publice de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu – Serviciului de Evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

Numele si prenumele candidatului

Functia

Punctaj proba scrisa

Punctaj proba de interviu

Punctaj final

Rezultat

MARICA ANAMARIA

Consilier clasa I grad profesional superior

95

100

195.00

admis

LIUŢĂ ELENA

Consilier clasa I grad profesional superior

79,67

100

179.67

admis

Rezultatul final a fost afişat azi, 14.01.2021 ora  10.00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2

Preşedinte comisiei: Codruta Eugenia Cosma

Secretar comisie: Mardasan Cristian