DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI

Nr.2069 /13.01.2021

 REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

1

Fulea Ana Maria

Consilier principal

Serviciul Evaluare Complex a Copilului cu Dizabilități

 

96,33

 

Admis

 

 

 

 

 

 

 Rezultatul probei de interviu  a fost afişat azi 13.01.2021 ora 16.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Preşedinte comisie:Codruța Eugenia Cosma-Director General Adj. DGASPC Sibiu

 Secretar comisie:   Ilie Maria -Consilier DGASPC Sibiu

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI

Nr.2070 /13.01.2021

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021 

Nr.crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

1

Călinescu Iulia

CONSILIER

 PRINCIPAL

 

 

ANE

 

95,66

 

ADMIS

 Rezultatul probei de interviu  a fost afişat azi 13.01.2021 ora 16.00  la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

  Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  Preşedinte comisie: Codruța Eugenia Cosma- Director General Adjunct-  DGASPC Sibiu

    Secretar comisie:   Ilie Maria -Consilier DGASPC Sibiu

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

  1. NR. 2063/13.01.2021

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

 Pentru promovarea pe treaptă profesională imediat superioară din cadrul Serviciului Juridic, Adopții și Postadopții - D.G.A.S.P.C.Sibiu

pentru examenul de promovare organizat în data de 11.01.2021-14.01.2021

Funcția din care promovează este:

- Consilier principal si promoveaza in consilier superior

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

SZANTORTO RALUCA

Consilier Superior

DGASPC SIBIU

73,33

ADMIS

Rezultatul  probei,  a fost afisat azi  13.01.2021, ora 16.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie: INDRIEȘ OLIMPIA DGASPC Sibiu

Secretar comisie :  Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI

NR.2072 /13.01.2021

 REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

1

 

Langa Andreea Roxana

 

CONSILIER

SUPERIOR

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Asistență Maternală-

 

99

 

ADMIS

2

Pîrvu Iulia Maria

 

 

CONSILIER

SUPERIOR

 

 

Serviciul Management de Caz Pentru Asistență Maternală

99,33

ADMIS

 

    Rezultatul probei de interviu  a fost afişat azi 13.01.2021 ora 16.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

          Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

   Preşedinte comisie: Codruta Eugenia Cosma-Director general adjunct  DGASPC Sibiu

   Secretar comisie:   Maria Ilie -Consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 1837/12.01.2021

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de promovare in grad profesional organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021, pentru funcţii publice de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

Hosu Alex Adrian

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Finanțe, Buget, Salarizare

95.33

admis

Comsa Lidia Florica

Consilier clasa I grad profesional superior

Serviciul Finanțe, Buget, Salarizare

97.00

admis

Nisipașu Nicoleta Kriszta

Consilier clasa I grad profesional superior

Serviciul Finanțe, Buget, Salarizare

86.67

admis

Rezultatul probei a fost afişat azi 12.01.2021 ora 16.20 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisiei: ALBINARU MARIA

Secretar comisie: ITTU ANGELA