DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 1831/12.01.2021

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru concursul de promovare in grad profesional organizat în perioada 11.01.2021 – 14.01.2021, pentru funcţii publice de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

Muntean Silvia

Consilier clasa I grad profesional superior

Serviciul Contabilitate

90.00

admis

State Bianca

 

 

Consilier clasa I grad profesional superior

Serviciul Contabilitate

90.00

admis

Rezultatul probei a fost afişat azi 12.01.2021 ora 16.10 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisiei: ALBINARU MARIA

Secretar comisie: ITTU ANGELA

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 1992 / 13.01.2021

REZULTAT PROBA INTERVIU

Pentru concursul de promovare in grad profesional din data de 11.01.2021-14.01.2021 - pentru funcţia publică de execuţie de: - consilier clasa I grad profesional superior

Consilier clasa I grad profesional principal din cadrul DGASPC Sibiu – Serviciul Evidență și Drepturi Prestații Sociale:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba interviu

Rezultat

1

ȚAPU VICTORIA

Consilier clasa I grad profesional superior

91,00

ADMIS

 

 

 

2

NEMEȚI DANIELA

Consilier clasa I grad profesional principal

 

95,33

ADMIS

Rezultatul probei de interviu afişat azi 13.01.2021 ora 13,30 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: Albinaru Maria

Secretar comisie: Viorica Ciotloş

 

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU

Pentru examenul  de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru funcţiile publice de

 execuţie organizat în data de 14.01.2021,  pentru funcţiile publice de execuţie de consilier din cadrul DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

MARICA ANAMARIA

CONSILIER SUPERIOR

Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

100

ADMIS

LIUTA ELENA

CONSILIER SUPERIOR

Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

100

ADMIS

Rezultatul probei  a fost afişat azi 12.01.2021 ora 14,00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 1832/12.01.2021

REZULTAT PROBA INTERVIU

Pentru concursul de promovare in grad profesional din data de 11.01.2021-14.01.2021 - pentru funcţia publică de execuţie de: Consilier clasa I grad profesional principal din cadrul DGASPC Sibiu – Birou Monitorizare și Analiza Statistica:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj proba interviu

Rezultat

1

COMANICIU GABRIEL

Consilier clasa I grad profesional principal

100

 

ADMIS

 

 

 

Rezultatul probei de interviu afişat azi , 12.01.2021, ora.11,00 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: Cosma Codruța Eugenia

Secretar comisie: Viorica Ciotloş

 

 

 

 

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru examenul  de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru funcţiile publice de

 execuţie organizat în data de 11.01.2021 ,  pentru funcţiile publice de execuţie de consilier din cadrul DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

MARICA ANAMARIA

CONSILIER SUPERIOR

Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

95

ADMIS

LIUŢĂ ELENA

CONSILIER SUPERIOR

Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

79,67

ADMIS

 Rezultatul probei  a fost afişat azi 11.01.2021 ora 16,30 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei srise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.