DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 1629 /12.01.2021

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

Pentru examenul de promovare organizat în perioada 11.01.2021 – 14.01.2021 pentru funcţia PUBLICA – consilier clasa I grad profesional superior in cadrul SMCSS -DGASPC Sibiu:

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

UCĂ ELENA ADELINA

consilier grad profesional superior

SMCSS

99.67

admis

Rezultatul probei a fost afişat azi 12.01.2021 ora 15:00 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Candidata nemulţumită poate face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Presedinte comisie :Codruta Eugenia Cosma

Secretar : Stela Stoica

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 1628 / 12.01.2021

REZULTATUL PROBEI scrise

Pentru EXAMENUL de PROMOVARE organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021 pentru funcţia contractuală - PUBLICA – consilier grad profesional superior in cadrul SMCSS -DGASPC Sibiu:

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

UCĂ ELENA ADELINA

consilier grad profesional superior

 

SMCSS

96.97

admis

Rezultatul probei a fost afişat azi 12.01.2021 ora 11:50 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult O ZI LUCRĂTOARE de la data afişării rezultatului probei de interviu la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Presedinte comisie :Codruta Eugenia Cosma

Secretar : Stela Stoica

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 1708/12.01.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de promovare in grad profesional organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021, pentru funcţii publice de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

Hosu Alex Adrian

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Finanțe, Buget, Salarizare

90.67

admis

Comsa Lidia Florica

Consilier clasa I grad profesional superior

Serviciul Finanțe, Buget, Salarizare

87.67

admis

Nisipașu Nicoleta Kriszta

Consilier clasa I grad profesional superior

Serviciul Finanțe, Buget, Salarizare

84.33

admis

Rezultatul probei a fost afişat azi 12.01.2021 ora 12.30 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisiei: ALBINARU MARIA

Secretar comisie: ITTU ANGELA

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

NR. 1708/12.01.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de promovare in grad profesional organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021, pentru funcţii publice de execuţie din cadrul DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Punctaj

Rezultatul probei

Hosu Alex Adrian

Consilier clasa I grad profesional principal

Serviciul Finanțe, Buget, Salarizare

90.67

admis

Comsa Lidia Florica

Consilier clasa I grad profesional superior

Serviciul Finanțe, Buget, Salarizare

87.67

admis

Nisipașu Nicoleta Kriszta

Consilier clasa I grad profesional superior

Serviciul Finanțe, Buget, Salarizare

84.33

admis

Rezultatul probei a fost afişat azi 12.01.2021 ora 12.30 la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisiei: ALBINARU MARIA

Secretar comisie: ITTU ANGELA

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI

NR.1711/12.01.2021

                                                                 REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sibiu, organizat în perioada 11.01.2021-14.01.2021

Nr.crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Serviciul/compartimentul

Punctaj

Rezultatul probei

1

Fulea Ana Maria

Consilier principal

SECC Copii

79

Admis

  Rezultatul probei  scrise a fost afişat azi 12.01.2021 ora12.00 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

   Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str.Mitropoliei nr.2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

      Preşedinte comisie: Codruța Eugenia Cosma

       Secretar comisie:  Maria Ilie