ANUNŢ DE TIP ERATĂ (17.11.2016)

 

LA ANUNŢUL DGASPC SIBIU PUBLICAT ÎN DATA DE 15.11.2016  PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE- FUNCŢIE PUBLICĂ DE EXECUŢIE DIN CADRUL INSTITUŢIEI în data de 15.12.2016, ora 12:00 -proba scrisă; în data de 21.12.2016, ora 12:00 –interviul

CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360558), post vacant,

perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu

handicap

Condiţii specifice:

În loc de:

lit. a) - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină generală, asistenţă socială

 

Se va citi:

lit. a) - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină generală.

Toate celelalte informaţii rămân nemodificate.

 

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, din cadrul instituţiei:            

 1. CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360614), post vacant, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului comunicare, IT şi registratură

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul IT

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel superior

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, PENTRU PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI COMUNICARE, IT ŞI REGISTRATURĂ

 1. Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 2. H.G nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.
 3.  Legea 292/2011, asistenţei sociale
 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap     cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 188/1999, actualizată, privind Statutul functionarilor publici.
 3. Legea nr. 7/2004, actualizată, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici

 

    2.CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360580), post vacant, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Strategii programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile ştiinţe economice, inginerie civilă şi instalaţii

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani

Bibliografie concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR în cadrul Serviciului Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale si Relaţia cu Organizaţiile Neguvernamentale

 1. HOTĂRÂREA nr. 973 din 3 octombrie 2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capital pentru centrele de zi şi rezidenţiale.
 2. ORDINUL nr. 2.765 din 5 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capital pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, modificată și completată.
 3. HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 ­- 2020.
 4. HOTĂRÂRE nr. 28 din 09 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
 5.  LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, republicată, modificată și completată.
 6. HOTĂRÂREA nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, modificată și completată.
 7. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată și completată.
 8. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

 1. CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (ID 360571), post vacant, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Strategii programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu organizaţiile neguvernamentale

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile ştiinţe economice, asistenţă socială, inginerie civilă şi instalaţii,

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani

Bibliografie concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL în cadrul Serviciului Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale si Relaţia cu Organizaţiile Neguvernamentale

 1. HOTĂRÂREA nr. 973 din 3 octombrie 2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capital pentru centrele de zi şi rezidenţiale.
 2. ORDINUL nr. 2.765 din 5 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capital pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, modificată şi completată.
 3. HOTĂRÂRE nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 ­- 2020.
 4. HOTĂRÂRE nr. 28 din 09 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
 5. <LLNK 11995 10 10 LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, republicată, modificată și completată.
 6. HOTĂRÂREA nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, modificată şi completată.
 7. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată.
 8. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

 

      4. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT (ID 360579), post vacant, perioada nedeterminată în cadrul Serviciului                    management de caz pentru protecţie rezidenţială şi familială

 

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 ani

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului Management de Caz Protecţie Rezidenţială şi Familială

 1. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată
 2. Ordinul 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului
 3.  Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie
 4. Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare
 5. Legea 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT (ID 360573), post vacant, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului de Evaluare Iniţială, Prevenire şi Intervenţie în Situaţii de abuz, neglijare, exploatare -Compartiment violenţa în familie

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, sociologie -specializare sociologie

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 ani

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, PENTRU PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI DE EVALUARE INIȚIALĂ, PREVENIRE ȘI INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE-COMPARTIMENT VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

 1. Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 2.  Legii nr.217/2003, republicată, pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.
 3. Legea  nr. 188/1999, actualizată, privind Statutul functionarilor publici.
 4. Legea nr. 7/2004, actualizată, privind Codul de conduita a funcționarilor publici.
 5. H.G nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT (ID 360615), post vacant, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 ani

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici Republicată cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.7 din 18 februarie 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 3. Legea nr.272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 4. Ordin nr.725/12709 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora
 5. Ordin nr. 18 din 26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap
 6. Hotărâre nr.1434/2004 republicată, actualizată privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
 7. Hotărâre nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului.

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (ID 360565), post vacant, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului evidenţă şi plată prestaţii sociale

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor juridice, ştiinţelor administrative, asistenţă socială, sociologie -specializarea sociologie

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS  CONSILIER PRINCIPAL FUNCTIA PUBLICA

      1.Legea nr.448/2006  (republicata si actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

      2.HG 268/2007 (actualizata ) pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea prevederilor Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

      3.HG nr.680/2007 privind Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap , cu modificarile si completarile ulterioare.

     4.Legea nr.188/1999 (republicata ) privind statutul functionarilor publici.

     5.Legea nr.7/2004(republicata ) privind Codul de conduita etica al functionarului public.

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360558), post vacant, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină generală, asistenţă socială

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani

BIBLIOGRAFIE CONSILIER SUPERIOR-  MEDIC

 1.    Legea nr. 448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare
 1.   Hotărâre nr. 268/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 1.    Hotărâre nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 1.  Ordinul nr.2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 1.  Ordinul nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor                   medico- psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap cu modificările și completările ulterioare
 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare
 1. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (ID 360666), post vacant, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul kinetoterapie

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

BIBLIOGRAFIE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (KINETOTERAPEUT))

 1.    Legea nr. 448/2006 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare
 1.   Hotărâre nr. 268/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 1.  3Hotărâre nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 1. 4. Ordinul nr.2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Republicată cu modificările și completările ulterioare
 1. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 

 1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360672), post vacant, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului achiziţii publice şi contractare de servicii sociale

Condiţii:

Generale: - cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice:

a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, ştiinţe juridice

b) Perfecţionări (specializări): nu este cazul

c) Cunoştinţe operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): operare (Office, Internet) -nivel mediu

d) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul

e) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bun negociator, abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate

f) Cerinţe specifice: delegări

g) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Compartiment achiziţii publice şi contractare servicii sociale

 1. Hotararea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată şi actualizată;
 2. Lege nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcţionarilor publici, actualizată;
 3. Lege nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (MO nr.525/2007);
 4. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 5. HG nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

 

Condiţii de desfăşurare:

 

 • Proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

 • Interviul în data de 21.12.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 

 • Dosarele de înscriere se depun până la data de 05.12.2016(inclusiv), la Serviciul Juridic şi Resurse Umane-Compartiment Resurse Umane din cadrul Instituţiei.

 

Condiţiile generale pentruocuparea funcţiilor publice sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:

 1. a) formular de însciere(se găsesc la Compartiment Resurse Umane;
 2. b) copie act de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinului 192/2013;
 5. e) cazierul judiciar
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poli

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR  CU HANDICAP CISNADIE anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei:

 Denumirea postului:

Conditii specifice de participare la concurs :

 1. INFIRMIER/a – 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : Minim 8 clase

 1. SPALATOR/-EASA -1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: Minim 10 clase.

 1. ASISTENT MEDICAL – 2 posturi pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :

Nivelul studiilor : 

 - Studii postliceale de specialitate;

- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali.

      Data, ora si locul de desfasurare a concursului :

      Proba practica/scrisa  - data  de 07.12.2016, ora 10.30, la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii, nr. 36A, Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;

Interviul – data de  12.12.2016, ora 10.30, la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.

            Comunicarea Rezultatului probei  de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita, pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de  concurs, este 28.11.2016, ora 14.00,  la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484

Conditiile generale si specifice.

Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 1. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,

contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

            Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia pentru concurs ASISTENT MEDICAL :

- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap ;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

- Urgente medico-chirurgicale, sinteze pentru asistenti medicali, editia 3 de Lucretia Titirca, Editura Medicala 2002.

Bibliografia pentru concurs SPALATOR/-EASA :

- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap  .

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :

-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap .

-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie.  Informatii la tel. 0786071552 si 0269/566484.

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU organizeaza concurs pentru CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE:

EDUCATOR-1  POST PE PERIOADA DETERMINATA

Conditii de participare la concurs:

-Studii medii cu diploma de bacalaureat

Conditii de desfasurare:

-Proba scrisa-in data 12.12.2016 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

-Proba interviu-in data de 14.12.2016, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 28.11.2016 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

 Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip

2.Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei

5.Curriculum vitae

6.Cazierul judiciar

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

8.Testarea psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

 

BIBLIOGRAFIE

1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential

2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563

 

EDUCATOR-3  POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:

-Studii medii cu diploma de bacalaureat

 

Conditii de desfasurare:

-Proba scrisa-in data 12.12.2016 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

-Proba interviu-in data de 14.12.2016, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 28.11.2016 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip

2.Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei

5.Curriculum vitae

6.Cazierul judiciar

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

8.Testarea psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

 

BIBLIOGRAFIE

1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential

2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013

3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunţă concurs în vederea ocupării a patru posturi  contractuale, în cadrul instituţiei:

 • ASISTENT SOCIAL DEBUTANT – 1 post contractual pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor:

 • Superioare de specialitate
 • Atestat de libera practica

 Conditii de desfasurare :

 • Proba scrisa in data de 13.12.2016, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 • Proba interviu in data de 15.12.2016, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 05.12.2016, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 1. Cerere de inscriere tip;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
 5. Curriculum vitae;
 6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
 7. Cazierul judiciar;
 8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

 • Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAȘ anunță:

Examen de promovare în grad profesional/treaptă profesională pentru următoarele posturi:

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE – din treapta Instructor de educație debutant la Instructor educație

Condiții de participare pentru promovarea pe treapta Instructor de educație: 

 • Minim 6 luni în funcția din care promovează

INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE - obținere treapta Principal

Condiții de participare pentru promovarea pe treapta principal: 

 • Minim 3 ani în funcția din care promovează și performanțele profesionale individuale apreciate cu calificativul ,,foarte bine,, cel putin de două ori în ultimii 3 ani.

Condiții de desfășurare a examenelor:

- depunere dosare: până în data de 15.11.2016

- verificarea cererilor și condițiilor de participare: 16.11.2016

- Proba scrisă - data de 15/12/2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAS, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 20/12/2016 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAS ,str. Luncii, Nr. 1

BIBLIOGRAFIE

Pentru promovarea pe treapte a posturilor de Instructor de educație:

 1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati. Anexa 1.
 1. Codul de conduită nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.