DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

 

Nr.  10967 /25.02.2021

 

 

 

REZULTATUL PROBEI  INTERVIU

Pentru ocuparea unui post de executie contractual vacant Psiholog Practicant

– 1 post pe perioadă nedeterminată din cadrul D.G.A.S.P.C.Sibiu –

Centrul de Îngrijire si Asistența pentru persoane adulte cu dizabilitati Agarbiciu

pentru concursul organizat în data de 22.02.2021-25.02.2021

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

Faur Moldovan Vlad Vasile

Psiholog Practicant

Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Agarbiciu

74

 

ADMIS

 

 Rezultatul  probei interviu a fost afisat azi, .25.02.2021, ora 13.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

Presedinte comisie :Voda Viorica – sef serviciu DGASPC

 Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr.9554/24.02.2021

REZULTAT PROBA SCRISA

Pentru testarea cunoștințelor profesionale din data de 24.02.2021 pentru funcţia contractuală de executie de Educator principal studii superioare, Educator principal studii medii și Educator studii medii din cadrul DGASPC Sibiu – Centrul de Plasament Gulliver.

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Rezultat

1

Nr. Înregistrare 8217/12.02.2021

 

-

 

 

NEPREZENTAT

 

2Nr. Înregistrare 8219/12.02.2021

 

64 puncte

 

3Nr. Înregistrare 8227/12.02.2021

 

54 puncte

 

4Nr. Înregistrare 8210/12.02.2021

 

-

 

NEPREZENTAT

5Nr. Înregistrare 8230/12.02.2021

 

87 puncte

 

6Nr. Înregistrare 8220/12.02.2021

 

61 puncte

 

7Nr. Înregistrare 8225/12.02.2021

 

57 puncte

 

8Nr. Înregistrare 8214/12.02.2021

 

82 puncte

 

9Nr. Înregistrare 8215/12.02.2021

 

18 puncte

 

10Nr. Înregistrare 8224/12.02.2021

 

52 puncte

 

11Nr. Înregistrare 8223/12.02.2021

 

50 puncte

 

12Nr. Înregistrare 8228/12.02.2021

 

95 puncte

 

13Nr. Înregistrare 8229/12.02.2021

 

95 puncte

 

14Nr. Înregistrare 8249/12.02.2021

 

67 puncte

 

 

Rezultatul probei scrise afişat azi, 24.02.2021 ora 17,17 la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2., sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Preşedinte comisie: Hulea Diana-Sef Serviciu DGASPC

Secretar comisie: Maria Ilie- consilier DGASPC

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU

Nr. 10139/23.02.2021

REZULTATUL PROBEI  SCRISE

Pentru concursul de recrutare organizat în perioada de 22.02.2021 - 25.02.2021, pentru funcţia contractuală de conducere din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități Agârbiciu-DGASPC Sibiu –- ȘEF CENTRU

1 funcţie de conducere pe perioadă nedeterminată

Nr.

crt

Numele si prenumele

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1.

 Pop Alina Casiana

Sef centru

Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități Agârbiciu

 

13,60

RESPINS

2.

Poșa Dorin

Sef centru

Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități Agârbiciu

 

ABSENT

3.

Stanciu Camelia Ioana

Sef centru

Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoanele adulte cu dizabilități Agârbiciu

25,68

RESPINS

 

 Rezultatul  probei scrise a fost afisat azi, 23.02.2021,ora 12.00

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Presedinte comisie : Laura Camelia Vilsan – Director General DGASPC Sibiu

 Secretar comisie : Popescu Elena Andreea -Consilier DGASPC Sibiu

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

 10338/23.02.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de ocupare organizat în data de 22.02.2021 – 25.02.2021,  pentru postul  de execuţie pe perioadă nedeterminată de bucătar – CIA Agârbiciu - DGASPC Sibiu

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartimentul Serviciul de Evaluare Iniţială, Prevenire şi Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Exploatare – Compartimentul de Intervenţie in regim de urgenţă şi telefonul copilului şi al familiei

Punctaj

Rezultatul probei

CĂZILĂ IOAN DOREL

bucătar

CIA Agârbiciu

2,33

respins

 Rezultatul probei  a fost afişat azi 23.02.2021  ora 12,45  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2.

 Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 Preşedinte comisiei: ROMAN BIANCA CRISTINA

 Secretar comisie:      ITTU ANGELA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante, din cadrul CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI AGÂRBICIU

-ASISTENT SOCIAL  PRACTICANT– 1 post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social- treapta de competentă profesională Practicant;
 3. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 4. Vechime în profesie necesare ocupării postului – minim 1 an;

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543,549-562.

-ASISTENT MEDICAL – 2 posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist.

b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică .

c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 2. Ordinul  nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543,549-562

-KINETOTERAPEUT- 1  post perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/Specifice:

       a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: kinetoterapie.

       b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.

       c)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului– minim 6 luni

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.
 3. OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543,549-562.

-INFIRMIERĂ– 6 posturi perioadă nedeterminată;

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

c)Vechime necesară ocupării postului – 0 ani.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1.

Modul IV, Standard 4 - Ingrijire si asistenta,

2 .OUG nr. 57/2019 Codul administrativ - art. 430, 432-434, 437-441, 443-449,458,506,538-543,549-562.

Proba scrisă va avea loc în data de 16.03.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei G enerale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul în data de 19.03.2021, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 05.03.2021 (inclusiv),  la Serviciul Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se găsesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală.
 • Testare psihologică în vederea angajării.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.