REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.12.2016-15.12.2016, pentru funcţia contractuală de conducere de DIRECTOR CENTRU- CENTRU DE  ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ BIERTAN din structura DGASPC Sibiu

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Punctaj

Rezultat

1

HAJNALPETER-FLORIN

Director centru CIA Biertan

40.20

RESPINS

2

NEGRU MIRELA

Director centru CIA Biertan

5.2

RESPINS

 

Rezultatul probei scrise a fost afişat azi, 13.12.2016, ora 17,50  la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Interviul va avea loc in data de-  ora - la sediul D.G.A.S.P.C.Sibiu, str. Mitropoliei nr.2.

Preşedinte comisie: - Laura Camelia Vîlsan - director general DGASPC Sibiu

Secretar comisie : - Viorica Ciotloş - consilier DGASPC Sibiu

 

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU organizeaza concurs pentru CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR ”CISNADIE

 ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-1 POST PE PERIOADA  DETERMINATA

Conditii de participare la concurs:

-Studii postliceale de specialitate

-Atestat de libera practica, eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali din Romania

 

Conditii de desfasurare:

-Proba scrisa-in data 10.01.2017, ora 09.00, la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

-Proba interviu-in data de 12.01.2017, ora 14.00, la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 30.12.2016 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip

2.Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei

5.Curriculum vitae

6.Cazierul judiciar

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

8.Testarea psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa
 2. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
 4. Urgente medico- chirurgicale- Lucretia Titirca

 

Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  vacante, din cadrul  CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE  

 

 1. ASISTENT SOCIAL Principal – 1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
 2. Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social - Treapta de competentă profesională Principal;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în profesie necesare ocupării postului – minim 5ani;

 BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT SOCIAL ÎN CADRUL CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

 1. Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie;
 4. Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
 6. G.nr.1434/2004, republicata, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
 1. PSIHOLOG Principal - 1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie şi atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică;

b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică - Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog principal in psihologie clinica;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 10 ani conform  dispoziţilor  Legii nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România cu modificările si completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE PSIHOLOG ÎN CADRUL CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

  1. Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Ordinul nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie;
  4. Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
  5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
  6. H.G.nr.1434/2004, republicata, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 

 1. SOFER treapta profesionala I – 1 post funcţie de execuţie pe perioadă neterminată

Condiţii generale/ Specifice:

a)Studii de specialitate: studii generale ( minimum 8 clase);

b)Perfecţionări (specializări): carnet de conducere categoria B si C;

c)Limbi străine: nu este cazul;

d)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.

e)Cerinţe specifice: nu este cazul;

f)Vechime în profesie necesară ocupării postului – minim 10 ani.

BIBLIOGRAFIE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SOFER ÎN CADRUL CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE „SF. ANA”

  1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
  2. OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
  3. H.G.nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUGnr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Concursurile constă în două probe: proba scrisă  şi interviul, respectiv pentru postul de şofer proba practica si interviu.

Proba scrisă si proba practica va avea loc în data de 09.01.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 12.01.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 21.12.2016 (inclusiv),  la Serviciul Juridic şi Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

 

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

 

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

 

 

        DIRECTOR GENERAL,                                  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

    LAURA CAMELIA VÎLSAN                                            MARIA  ALBINARU                          

 

                                                                                       Sef Serviciu juridic si resurse umane

                                                                                          DANIELA EUGENIA PACURAR

 

 

                                                                                                               Intocmit

                                                                                                 CRISTIAN MĂRDĂŞAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU

 1. 53055 / 08.12.2016

 

REZULTATUL CONTESTAŢIEI LA SELECIŢIA DE DOSARE

 

Pentru concursul de recrutare organizat în data de 12.12.2016-15.12.2016,  pentru funcţia contractuală  de conducere vacantă de DIRECTOR CENTRU din structura DGASPC Sibiu –CRRPH Dumbrăveni

 

Numele si prenumele candidatului

Functia

Serviciul/compartiment

Rezultatul contestatiei

Motivul

GOGOTĂ ADRIAN-DORU

Director Centru

CRRPH Dumbrăveni

RESPINS

S.P.G.O Dumbraveni nu este acreditat ca furnizor de servicii sociale, motiv pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea 292/2011 art.27-31.

Ca urmare nu sunt indeplinite nici conditiile legale privind experienta profesionala cerute pentru ocuparea postului de director centru.

 

 

Afisat azi   08.12.2016  ora  12,00  la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

 

Preşedinte comisiei de soluţionare a contestaţiei: Nistor Lenuţa – şef serviciu DGASPC Sibiu

 

Membrii comisiei de soluţionare a contestaţieiei: - Păcurar Daniela Eugenia şef serviciu DGASPC Sibiu

                                                                              -Tincu Ana  director centru CRRPH Cisnădie

                                                                              - Barbu Ştefania director centru  CRRPH Tălmaciu

                                                                              - Serghievici Lucia – sef serviciu DGASPC Sibiu               

Secretar comisie:         Ciotloş Viorica consilier DGASPC Sibiu

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,organizeaza concurs pentru CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER ” SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:

-Studii postliceale de specialitate

-Atestat de libera practica, eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali din Romania

- Vechime minim 5 ani in specialitate

Conditii de desfasurare:

-Proba scrisa-in data 09.01.2017, ora 9.00 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

-Proba interviu-in data de 11.01.2017, ora 14.00 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 28.12.2016 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip

2.Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice

4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei

5.Curriculum vitae

6.Cazierul judiciar

7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

8.Testarea psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa
 2. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania
 3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
 4. Urgente medico- chirurgicale- Lucretia Titirca

Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563