COMISIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI

Comisia pentru Protecţia Copilului este organul de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Sibiu, cu activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Înfiinţarea şi componenţa Comisiei se aprobă prin hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu la propunerea secretarului general al judeţului, potrivit legii.

Comisia este alcătuită din 7 persoane şi are următoarea componenţă:
***Preşedinte – secretarul general al judeţului Sibiu;
***Vicepreşedinte – directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu;
Membrii:
***Un medic specialist pediatru – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Sibiu;
***Un psihopedagog cu experienţă în educaţia specială – desemnat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu;
***Un reprezentant al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu;
***Un reprezentant al Direcţiei Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Sibiu cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale;
***Un reprezentant al organismelor private acreditate – propus de secretarul general al judeţului Sibiu.

Comisia pentru Protecţia Copilului are următoarele atribuţii principale:
***Stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolară a acestora;
***Stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;
***Reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie, precum şi încadrarea în grad de handicap şi orientarea şcolară a copiilor;
***Revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
***Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
***Soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu este stabilită de lege în competenţa altor instituţii;
***Promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;
***Informează părinţii cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe durata măsurii plasamentului;

În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi orientarea şcolară a acestora, Comisia eliberează certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi certificate de expertiză şi orientare şcolară/profesională.

Comisia eliberează certificatul de expertiză şi orientare şcolară/profesională şi pentru tânărul cu dizabilităţi care a împlinit vârsta de 18 ani şi care a depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta corespunzătoare clasei de şcolarizare.

Comisia pentru Protecţia Copilului se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.


Accesati: COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP


Accesati: Regulament de organizare si functionare a comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti