În structura DGASPC Sibiu se află 11 centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități:

3 centre tip CIA (centru de îngrijire și asistență),

2 centre de tip CRRN (centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică),

1 centre de tip CRRPH (centru de recuperare și reabilitare persoane cu handicap),

5 centre tip CAbR (centru de abilitare şi reabilitare).

 În fiecare centru pentru persoane adulte cu dizabilități, pe parcursul anului 2017, s-au desfăşurat activităţi individuale și de grup cu beneficiarii care au constat în:

 • evaluarea nevoilor, planificarea serviciilor furnizate în centru și/sau în colaborare cu parteneri, precum și monitorizarea activităților desfășurate cu aceștia,
 • informare, orientare,
 • consiliere de specialitate (psihologică, socială, medicală),
 • dezvoltarea abilităţilor de socializare (în centru, în comunitate, cu ocazia realizării de excursii, ziua porților deschise, spectacole/ serbări/ ocazii festive),
 • dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă,
 • activități de recuperare/reabilitare,
 • educație informală și nonformală,
 • activități de informare pentru prevenirea unor comportamente nedorite sau nesănătoase (consum alcool, fumat etc),
 • activități de petrecere a timpului liber,
 • sprijin pentru depășirea situațiilor de dificultate,
 • cunoașterea și respectarea drepturilor și obligațiilor, a regulilor de conviețuire în centru,
 • sprijin pentru menținerea legăturilor cu familia, prieteni, persoane din comunitate față de care au dezvoltat legături de atașament,
 • soluționarea sesizărilor beneficiarilor sau altor persoane referitoare la aceștia,
 • participarea la activități și evenimente, organizate atât în centru, cât și în comunitate,
 • sprijin pentru integrarea în muncă – după caz,
 • activități legate de îngrijire, hrănire, asigurarea unui mediu de viață cât mai apropiat de cel familial,
 • asistență spirituală, în colaborare cu reprezentanții cultelor, cu respectarea opțiunilor beneficiarilor,
 • dezvoltarea de parteneriate public-public și public-privat pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate.

La data de 31.12.2017 în centrele rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap, erau protejate un număr de 729 persoane cu handicap adulți, astfel:

- 520 sunt asistați în Centre de recuperare și reabilitare/centre de recuperare și reabilitare neuropsihică; 

- 94 sunt asistați în Centre de integrare prin terapie ocupațională;

- 115 sunt asistați în Centre de îngrijire și asistență.

Pentru mai multe detalii privind activitatea DGASPC Sibiu si a centrelor din subordine accesati link-urile de mai jos:


Accesați: Raport de activitate DGASPC Sibiu 2017
Accesați: Raport de activitate DGASPC Sibiu 2018
Accesați: Raport de activitate DGASPC Sibiu 2019
Accesați: Raport de activitate DGASPC Sibiu 2020

Accesați: Raport de activitate „Prichindelul” CM 2019
Accesați: Raport de activitate CAbr Talmaciu 2019
Accesați: Raport de activitate CPU Prichindelul 2019
Accesați: Raport de activitate CRRPH Mediaș 2019
Accesați: Raport de activitate CP AGARBICIU 2019
Accesați: Raport de activitate CP Gulliver 2019
Accesați: Raport de activitate CITO Dumbrăveni 2019
Accesați: Raport de activitate CPCD Prichindelul 2019
Accesați: Raport de activitate CRRN Talmaciu 2019
Accesați: Raport de activitate CITO Mediaș 2019
Accesați: Raport de activitate Orlat 2019
Accesați: Rapot de activitate 2019 CPCD Speranta
Accesați: Rapot de activitate 2019 CPRU Sfânta Ana
Accesați: Rapot de activitate 2019 CIA Agnita
Accesați: Rapot de activitate 2019 CRRN Rîu Vadului
Accesați: Rapot de activitate 2019 CPCD Turnu Roșu
Accesați: Rapot de activitate 2019 CAbR Cisnadie
Accesați: Rapot de activitate 2019 CIA Biertan
Accesați: Rapot de activitate 2019 CRRPH Dumbraveni
Accesați: Rapot de activitate 2019 Episcop N Popoviciu Biertan
Accesați: Raport de activitate CPCD Prichindelul 2020
Accesați: Rapot de activitate 2020 CPCD Turnu Roșu
Accesați: Raport de  activitate pe anul 2020 Centrul Maternal
Accesați: Raport de activitate CPRU Prichindelul anul 2020
Accesați: Raport de activitate 2020 CP Gulliver
Accesați: Raport de activitate 2020 CPCD Speranta
Accesați: Raport de activitate 2020 Orlat
Accesați: Raport de activitate CRRN Riu Vadului anul 2020
Accesați: Raport de activitate 2020 CAbR Cisnadie
Accesați: Raport de activitate 2020 Cia Agnita
Accesați: Raport de activitate 2020 CIA Ep Biertan
Accesați: Raport de activitate 2020 CAbR Dumbraveni
Accesați: Raport de activitate 2020 CRRN Talmaciu
Accesați: Raport de activitate 2020 CAbR Sf Nectarie
Accesați: Raport de activitate 2020 C.Ab.R. Mediaș
Accesați: Raport de activitate 2020 CAbR Talmaciu
Accesați: Raport de activitate 2020 CIA Biertan
Accesați: Raport de activitate 2020 CRRPH DUMBRAVENI