Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2013-2017-2022 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 20/28.02.2013

 

MISIUNEA STRATEGIEI

*** Sistemul de servicii sociale din județul Sibiu furnizează serviciile sociale de care aveți nevoie pentru depășirea situațiilor de criză. ***

Misiunea strategiei este dezvoltarea unui sistem funcțional de servicii la nivel județean care să aibă ca scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora. Dorim ca implementarea strategiei să aibă ca rezultat existența unui sistem de servicii sociale la nivelul județului Sibiu, capabil să asigure dezvoltarea capacităților indivizilor și/sau comunităților pentru soluționarea propriilor nevoi sociale, precum și creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.

Sistemul județean de servicii sociale cuprinde ansamblul tuturor serviciilor sociale funcționale la nivelul județului, asigurate de furnizorii de servicii sociale acreditați, publici și privați, prin care autoritățile publice locale împreună cu societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

Serviciile sociale de la nivelul județului reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

Ne propunem asigurarea la nivelul județului a unui sistem de servicii sociale cu caracter proactiv și care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.


PRINCIPII GENERALE ALE SISTEMULUI JUDEȚEAN DE SERVICII SOCIALE

Solidaritatea socială 
Întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație.

Subsidiaritatea
În situația în care persoana sau familia nu îți poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul.

Universalitatea
Fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege.

Abordarea individuală 
Măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului.

Parteneriatul
Instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile.


Accesati strategia completă, elaborată de DGASPC Sibiu, în colaborare cu parteneri publici și privați care activează în domeniul asistenței sociale:   Strategia DGASPC SIBIU 2013-2017-2022