DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi contractuale  vacante, din cadrul  APARATULUI PROPRIU ŞI A CENTRULUI  DE ZI ``GABRIELA``.

1.PSIHOLOG Practicant -1 funcţie de execuţie pe perioadă neterminată în cadrul Serviciului de evaluare iniţială, prevenire şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, exploatare -Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă - telefonul copilului şi al familiei;

Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 2. Perfecţionări (specializări): Atestat de liberă practică- Treapta (nivelul) de specializare:Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim1 an

2.INSTRUCTOR ERGOTERAPIE – 1 funcţie de execuţie pe perioadă determinată în cadrul Centrului de zi `` GABRIELA``

 Condiţii generale/ Specifice:

 1. Studii de specialitate: studii medii- absolvenţi cu diplomă de bacalaureat;
 2. Perfecţionări (specializări):
 3. Limbi străine: nu este cazul;
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
 5. Cerinţe specifice: nu este cazul;
 6. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim1 an, cu experienţă în unităţi de asistenţă socială de minim 1 an.

Concursurile constă în două probe: proba scrisă  şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în data de 21.08.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Interviul va avea loc în data de 24.08.2017, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 08.08.2017 (inclusiv),  la Serviciul Juridic şi Resurse Umane - Compartiment  Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa conţină in mod obligatoriu urmatoarele :

 • Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs  se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 • Copia actului de identitate ;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 • Curriculum vitae ;
 • Certificat de cazier judiciar
 • Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.

        DIRECTOR GENERAL,                                  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,     

    LAURA CAMELIA VÎLSAN                                            MARIA  ALBINARU                          

                                                                                                          Sef serviciu juridic si resurse umane 

                                                                                                                         Daniela Eugenia Păcurar                                               

                                                                                                           Compartiment resurse umane    

Stela Stoica