Către Operatorii economici interesati in atribuirea contractului ”furnizare produse de birotica/papetarie” pentru DGASPC Sibiu (Anunt de participare ADV1088637)

Obiect : Raspuns la clarificari

Intrebarile operatorului economic

„Referitor la anuntul ADV1088637, va rugam sa ne spuneti daca la pozitia 9 – bliblioraft 10 cm – putem oferta biblioraft de 8 cm, intrucat n am gasit de 10 cm nici la furnizori externi.”

„Legat de achizitia ADV1088637 va rugam sa ne spuneti la produsul de pozitia 9 respectiv biblioraft plastifiat cotor de 10 cm  este cumva o greseala ? deoarece noi nu am intalnit acest model.”

Raspuns autoritatea contractanta

La pozitia (9) din centralizator si anume „Biblioraft 10 cm cartonat” – se va oferta „Biblioraft 8 cm cartonat”.

Comisia de evaluare