Către,

 Operatorii economici interesati in atribuirea contractului ”furnizare produse de curatat si lustruit” pentru DGASPC Sibiu (Anunt de participare ADV1089934)

Obiect : Raspuns la clarificari

Intrebarile operatorului economic

„In legatura cu produsul Anticalcar masina de spalat produsul este ambalat la 500 Ml.”

Raspuns autoritatea contractanta

Va rugam sa aveti in vedere ca la prima pozitie sa ofertati "anticalcar pentru masina de spalat 500g/ml".

Comisia de evaluare