JUDEŢUL: SIBIU

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL JUDETEAN SIBIU

Instituţia publică: DGASPC SIBIU

 

SITUATIA COSTURILOR REALIZATE PE ANUL 2017 LA NIVELUL CENTRELOR REZIDENTIALE DE COPII SI A COPIILOR PLASATI LA ASISTENTI MATERNALI

 

Nr. crt.

Tip serviciu

Cost standard realizat in anul 2017/nr. mediu de beneficiari

1

Centru de plasament

35786.67

2

Centru de plasament pentru copii cu dizabilitati

42791.89

3

Centre de primire in regim de urgenta

72220.67

4

Centru maternal

67769.33

5

AMP 1 copil

19259.45

6

AMP 2 copii

16434.6

7

AMP 3 copii

12542.44

8

AMP 1 copil cu dizabilitati

9780.1

9

AMP 2 copii cu dizabilitati

15304.5

SITUAȚIA COSTURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2017 LA CENTRELE REZIDENȚIALE DE ADULȚI CU HANDICAP

 

 

Nr. crt.

Denumire centru adulți cu handicap

Cost standard realizat în anul 2017 / nr. mediu beneficiari

 
 
 

1

CIA Agnita

33,012.32

 

2

CIA Biertan

39,373.80

 

3

CIA N.Popoviciu Biertan

46,319.51

 

4

CITO Mediaș

35,530.87

 

5

CRRPH Dumbrăveni

38,533.69

 

6

CRRN Râu Vadului

40,010.56

 

7

CRRN Tălmaciu

43,555.41

 

8

CRRPH Tălmaciu

41,384.69

 

9

CITO Dumbrăveni

33,646.95

 

10

CRRPH Mediaș

40,671.20

 

11

CRRPH Cisnădie

39,869.41

 

 

 

 

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINIATE, PE ANUL 2016 - DGASPC SIBIU
Accesati versiunea in format PDF


SITUATIA PRIVIND COSTURILE REALIZATE IN CENTRELE REZIDENTIALE DE COPII SI ADULTI PE ANUL 2015
Accesati versiunea in format PDF


DETALIEREA CHELTUIELILOR LA DATA DE 31.12.2015
Accesati versiunea in format PDF

SITUAȚIA PLAȚILOR LA 31.12.2015
Accesati versiunea in format PDF

 

BILAȚ CONTABIL 31.12.2015
Accesati versiunea in format PDF