FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Pași necesari pentru obținerea tehnologiei asistive’

Persoane care pot beneficia de tehnologie asistivă în cadrul proiectului:

1.Persoane care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;

2.Persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent;

3.Persoane în vârsta de muncă.

ETAPA 1

CUI MĂ ADRESEZ PRIMA DATĂ?

Persoana cu dizabilități se prezintă la AJOFM cu următoarele documente:

– carte de identitate;

– adeverință medicală;

– ultimul document de studii.

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

-înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă;

-acordă servicii de informare, consiliere și mediere.

PERSOANA CU DIZABILITĂȚI

– semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă;

-participă la minimum două activități asigurate de AJOFM (informare, consiliere, mediere).

ETAPA 2

CE FAC MAI DEPARTE?

Persoana cu dizabilități se prezintă la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI unde depune următoarele documente:

I.Cerere pentru acordarea voucherului;

II.Certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia (copii);

III.Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

IV.Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie) ;

V.Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

ETAPA 3

CUM INTRU ÎN POSESIA VOUCHERULUI?

-DGASPC transmite ANPD centralizatorul cu cererile depuse;

-ANPD transmite DGASPC voucherele nominale tipărite;

-Persoana cu dizabilități

  • ridică voucherul de la DGASPC;
  • prezintă voucherul furnizorului de tehnologie asistivă;
  • primește produsul din Lista cu produse.

Documentele le puteți descărca de aici:

Cerere acordare voucher

Angajament

 

 

Documente necesare persoanelor cu grad de handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, care pot beneficia conform Legii 448/2006, de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3