Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Biertan – Biertan, strada 1 Decembrie, numărul 18, telefon: 0269/868113;
Scopul serviciului social "Centrul de îngrijire şi asistenţă Biertan" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de îngrijire şi asistenţă Biertan" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 80 de locuri, din care:
- 70 de locuri pentru beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate (aprobate pentru CIA prin Hotărârea Consiliului Judetean Sibiu) care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială);
- 10 locuri pentru beneficiarii care îndeplinesc criteriile medicale de eligibilitate, si care se angajează să deconteze toate cheltuielile aferente serviciilor sociale furnizate, la nivelul standardelor de cost stabilite prin legislatia în vigoare.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Îngrijire și Asistență Biertan

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Episcop Nicolae Popoviciu – Biertan, strada Aurel Vlaicu, numărul 15, telefon: 0371027187;
Scopul serviciului social "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Episcop Nicolae Popoviciu" este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate in situaţie de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă in vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Episcop Nicolae Popoviciu" Biertan sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 30 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Episcop Nicolae Popoviciu

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agnita – Agnita, strada Mihai Viteazu, numărul 16-18, telefon: 0269/510750;
Scopul serviciului social "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agnita" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agnita" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agnita

 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni – Dumbrăveni, strada Aviator Aurel Ţifrea, numărul 2, telefon: 0269/865888;
Scopul serviciulului social "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenireasituaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate mai jos, în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

 

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni

 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Nectarie” Mediaș – Mediaş, strada Topârceanu, numărul 14, telefon: 0269/838012;
Scopul serviciului social "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Nectarie” Mediaș" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenireasituaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Nectarie” Mediaș" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate mai jos, în cuprinsul alin (2), la lit. (i) și (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Nectarie” Mediaș

 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu – Tălmaciu, strada Unirii, numărul 90A, telefon: 0269/555994;
Scopul serviciului social "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale.
Centrul are o capacitate de 50 locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni – Dumbrăveni, strada Mihai Eminescu, numărul 54, telefon: 0269/865337;
Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 100 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni

 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mediaș – Mediaş, strada Luncii, numărul 1, telefon: 0269/820099;
Scopul serviciului social "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mediaș" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mediaș" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate la în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mediaș

 

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie – Cisnădie, strada Livezii, numărul 36 A, telefon: 0269/566454;
Scopul serviciului social "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tămaciu – Tălmaciu, strada Unirii, numărul 91-92, telefon: 0269/550462;
Scopul serviciului social "Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Tălmaciu este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Tălmaciu" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială), sunt dependenţi de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială și îndeplinesc criteriile de admitere specificate la lit. mai jos, în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 134 locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Tămaciu 

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu Vadului – Boiţa, localitatea Lazaret, telefon: 0269/555529;
Scopul serviciului social "Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu-Vadului" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Rîu Vadului" sunt persoane adulte cu dizabilităţi care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii (dovedite prin ancheta socială), sunt dependenţi de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială și îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 141 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu Vadului