Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Episcop Nicolae Popoviciu – Biertan, strada Aurel Vlaicu, numărul 15, telefon: 0371027187;
Scopul serviciului social "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Episcop Nicolae Popoviciu" este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate in situaţie de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă in vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Episcop Nicolae Popoviciu" Biertan sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale si medicale. Capacitatea centrului este de 30 de locuri.

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Episcop Nicolae Popoviciu