Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni – Dumbrăveni, strada Aviator Aurel Ţifrea, numărul 2, telefon: 0269/865888;
Scopul serviciulului social "Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenireasituaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni sunt persoane adulte cu dizabilităţi care sunt dependente de servicii sociale de bază şi necesită servicii specializate de recuperare, au domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a judeţului Sibiu sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială şi îndeplinesc criteriile de admitere specificate mai jos, în cuprinsul alin (2), la lit. (i) şi (j) – criterii sociale și medicale. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

 

Pentru mai multe detalii accesați: Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni