1. Informarea beneficiarilor şi a altor persoane interesate privind documentele necesare pentru depunerea dosarului la SECPAH şi evaluarea complexă

Orice persoană care doreşte evaluarea/reevaluarea situaţiei sale, este interesată de modalitatea în care se realizează evaluarea complexă sau documentele necesare pentru depunerea dosarului de încadrare în grad de handicap, respectiv pentru orientare profesională are la dispoziţieurmătoarele modalităţi de informare:

 • la  – Relaţii cu Publicul – de la sediul DGASPC (Sibiu, str. Spartacus, nr. 2) – de luni până joi între orele 8.00 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 – 13.30;
 • telefonic - pentru programarea persoanelor care solicită reevaluarea/evaluare, la numărul de telefon 0269/218272.
 • la sediul primăriei de domiciliu sau reşedinţă – Serviciul public de asistenţă socială/ Compartimentul de asistenţă socială / persoana cu atribuţii de asistenţă socială;
 • la organizaţia neguvernamentală cu activitate în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap din care face parte;
 • la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap-str. Spartacus  nr.2, Sibiu           

 

2. Preluarea, verificarea, înregistrarea cererii persoanei solicitante, însoţite de actele prevăzute de legislaţie sau după caz, solicitarea completării acestor documente, precum şi a programării pentru evaluare complex.

Prezentare în vederea depunerii cererii-tip şi a documentelor însoţitoare, se realizează la:

 • sediul DGASPC (Sibiu, str. Spartacus, nr. 2), camera 1– în zilele de luni, miercuri,joi, între orele 8.30 – 16.30,  marţi, între orele 08.30-16.30 (evaluarea beneficiarilor nedeplasabili la domiciliul acestora ) şi vineri între orele 8.30 – 14.00 (evaluarea beneficiarilor nedeplasabili la domiciliul acestora  si preluare dosare în vederea instituţionalizări); Petenţilor li se va înmâna un bon de ordine, în funcţie de programarea făcutătelefonic sau direct.
 • sediul Primăriei Mediaş (Mediaş, sediul DAS, str. Corneliu Coposu, nr.3) – cu ocazia deplasării lunare a SECPAH în vederea preluării de acte – în prima şi a treia zi de marţi a fiecărei luni, începând cu ora 9.30;
 • sediul Primăriei de domiciliu/reşedinţă a beneficiarului, cu obligaţia acesteia de a transmite către DGASPC dosarele în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, urmând a fi programaţi pentru reevaluare la sediu, sau la domiciliu, după caz.
 • sediul organizaţiei neguvernamentale la care este înscris.

 

Documentele se pot prezenta, conform programării telefonice efectuate pentru depunere de către:

 • beneficiar/reprezentantul său legal;
 • un reprezentant al unei instituţii (ex. primărie, centrul rezidenţial unde persoana adultă cu handicap este instituţionalizată) / organizaţii, pe baza BI/CI original al beneficiarului şi al deponentului.