.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   

servicii

Prezentare generala:

Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu (D.G.A.S.P.C.) s-a înfiintat prin Hotarârea nr. 117/15.12.2004 a Consiliului Judetean Sibiu prin comasarea prin fuziune a Serviciului public judetean de asistenta sociala Sibiu, Directiei generale pentru protectia drepturilor copilului Sibiu si a institutiilor de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap. Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu functioneaza ca institutie publica, de interes judetean, cu personalitate juridica în subordinea Consiliului Judetean Sibiu, având sediul in Sibiu, str Mitropoliei nr 2, judetul Sibiu.

Presedintele Consiliului Judetean Sibiu coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu, potrivit art.116 lit. q din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Sibiu, asigura aplicarea politicilor sociale la nivel judetean, în domeniul protectiei copilului, familiei, peroanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si oricaror persoane aflate în nevoie.

Dinamica numarului de copii cu masura de protectie speciala in 2014  
Dinamica numarului de copii cu masura de protectie speciala in 2013  
Raport privind activitatea DGASPC Sibiu in 2015  
Raport privind activitatea DGASPC Sibiu in 2014  
Raport privind activitatea DGASPC Sibiu in 2013  
Raport privind activitatea DGASPC Sibiu in 2012  
Raport privind activitatea DGASPC Sibiu in 2011  
Raport privind activitatea DGASPC Sibiu in 2010  
Raport privind activitatea DGASPC Sibiu in 2009  
Raport privind activitatea DGASPC Sibiu in 2008