.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS...
>> CP ORLAT ANUNTA CONCURS...
>> CS SIBIU - CP "GULLIVER" ANUNTA CONCURS...
>> Guvernul Romaniei a decis, prin Hotararea nr. 1103/2014 aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare...
>> CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU SI CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS...
ANUNT
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU-ROSU
organizeaza concurs pentru postul:

ECONOMIST – 1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specializarea economica.
- Vechime in specializarea studiilor economice minim 2 ani

Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa – in data de 18.02.2015, ora 10 la sediul CPCD Turnu-Rosu, com. Turnu-Rosu, str. Garii nr. 693.
- Proba interviu – in data de 20.02.2015, ora 10 la sediul CPCD Turnu-Rosu, com. Turnu-Rosu, str. Garii nr. 693.
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 06.02.2015 la sediul CPCD Turnu-Rosu, com. Turnu-Rosu, str. Garii nr. 693.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Cerere de inscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz ,o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei ;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie sau de catre unitatiile sanitare abilitate;
8. Testare psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la CPCD Turnu-Rosu, str. Garii nr. 693.

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea contabilitatii 82/1991,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual;
4.Ordin nr.1917/12.12.2005-Norme metodologice privind organizarea si conducerea contabililitatii institutiilor pubice;
5.Ordin 1972/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonarea si plata cheltuielilor institutiilor publice ,precum si organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
6. OMF 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii.

Stire adaugata in data de 26 Jan 2015 de catre administrator
CP ORLAT ANUNTA CONCURS...
ANUNT
Centru de Plasament Orlat, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacant de:

„« EDUCATORI CU STUDII MEDII ˇV 2 POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

„« MUNCITOR INTRETINERE ˇV 1 POST PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
- Minim 10 clase absolvite,
- Vechime in specialitate minim 3 ani.

„« MAGAZINER ˇV 1 POST PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
- 12 clase cu diploma de bacalaureat,
- Vechime in specialitate minim 3 ani.

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs in perioada 28.01.2015 - 10.02.2015, la sediul Centrului de Plasament Orlat, loc. Orlat, str. Granicerilor, nr. 113, jud. Sibiu.

Conditii de desfasurare :
- Proba scrisa in data de 17.02.2015,ora 10 la sediul Centrului de Plasament Orlat.
- Proba interviu si proba practica in data de 20.02.2015, ora 10 la sediul Centrului de Plasament Orlat.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Formularul de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz ,o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei ;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii;
9. Aviz neuropsihiatric.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la Centrul de Plasament Orlat, strada Granicerilor, nr. 113
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269571111

BIBLIOGRAFIE CONCURS
EDUCATOR STUDII MEDII
CP ORLAT


1. Ordinul 21/2004 - Aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

2. Legea Nr. 477 / 2004 - Privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autorităţile şi Instituţiile Publice

3. Legea nr.272/2004 - Privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

4. Legea 257/2013 - Modificarea si completarea Lg. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului.
PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MAGAZINER

.
1. HG.23/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru serviciile sociale.

2. LEGEA nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si raspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor.

3. HCM 2230 din 1969 –privind gestiunea bunurilor materiale,cu completarile si modificarile ulterioare;

4. ORDINUL M.E.F. nr. 3512/2008, privind documentele financiar contabile:
- Anexa 1- Normele metodologice de întocmire si utilizare a documentelor financiar contabile ( A- Norme generale);
- Anexa 2- Norme specifice de întocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile ( Grupa a III-a –Bunuri de natura stocurilor).


BIBLIOGRAFIE CONCURS
MUNCITOR INTRETINERE
CP ORLAT


1. Ordinul 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential:

 Standardul 1. Misiunea
 Standardul 18. Relatia personalului cu copiii
 Standardul 19.Controlul comportamentului
 Standardul 21. Notificarea cu privire la evenimentele importante

2. Legea Nr. 477 / 2004 - Privind Codul de Conduită a Personalului Contractual din Autoritătile si Institutiile Publice
Stire adaugata in data de 23 Jan 2015 de catre administrator
CS SIBIU - CP "GULLIVER" ANUNTA CONCURS...

ANUNT

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-Studii postliceale de specialitate
-Atestat de libera practica, eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali din Romania
- Vechime minim 5 ani in specialitate

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 16.02.2015, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 18.02.2015, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 05.02.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1. Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa
2. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania
3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
Stire adaugata in data de 21 Jan 2015 de catre administrator
Guvernul Romaniei a decis, prin Hotararea nr. 1103/2014 aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare...
Guvernul Romaniei a decis, prin Hotararea nr. 1103/2014 aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAP. I
Dispozitii generale si definitii

ART. 1

Prezenta hotarare aproba obligatiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare care ofera servicii medicale pentru copii.

ART. 2

In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) unitate sanitara - unitate sanitara care are in structura sectie/compartiment/unitate de specialitate obstetrica-ginecologie si neonatologie/pediatrie sau care ofera servicii medicale pentru copii;
b) copil in situatie de risc de parasire in unitatea sanitara - copilul al carui parinte sau, dupa caz, alt ocrotitor legal ori insotitor nu participa la activitatile de ingrijire, nu viziteaza copilul care necesita spitalizare prelungita sau nu mentine legatura cu acesta, nu se prezinta la data comunicata de medicul curant pentru externarea acestuia, copilul care nu are nasterea inregistrata, copilul internat singur in unitatea sanitara in care este permisa insotirea acestuia, copilul fara insotitor transferat dintr-o alta unitate sanitara;
c) copil parasit - copilul pentru care s-a intocmit proces-verbal de constatare a parasirii, in conditiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) gravida/mama in situatie de risc social - gravida/mama care se poate afla in imposibilitatea de a declara nasterea copilului si/sau de a se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia intrucat nu detine certificat de nastere sau act de identitate;
e) insotitor - persoana, alta decat parintele sau, dupa caz, ocrotitorul legal al copilului, care il insoteste pe acesta pe perioada internarii in unitatea sanitara;
f) bilet de invoire - documentul administrativ eliberat de medicul curant in baza caruia parintele sau, dupa caz, ocrotitorul legal sau insotitorul copilului poate parasi unitatea sanitara o perioada determinata de timp;
g) referat de constatare a revenirii - documentul administrativ intocmit de asistentul social din unitatea sanitara prin care se constata revenirea mamei sau, dupa caz, a ocrotitorului legal sau insotitorului, in unitatea sanitara, in situatia in care mama a revenit dupa momentul sesizarii directiei, dar inainte de intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului;
h) procesul-verbal de constatare a parasirii copilului - documentul administrativ intocmit in conditiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, reprezentantul politiei si al unitatii sanitare, prin care se atesta parasirea copilului de catre mama o perioada mai mare de 24 de ore;
i) procesul-verbal de constatare a revenirii parintelui sau, dupa caz, a ocrotitorului legal sau insotitorului - documentul administrativ semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, reprezentantul politiei si al unitatii sanitare, prin care se atesta revenirea mamei in unitatea sanitara dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului;
j) ocrotitor legal - persoana care exercita, potrivit legii, autoritatea parinteasca asupra unui copil.

ART. 3

(1) In vederea aplicarii prevederilor prezentei hotarari, serviciul public de asistenta sociala desemneaza cel putin un asistent social care are obligatia sa efectueze demersurile necesare inregistrarii nasterii copilului parasit in unitatea sanitara, iar directia generala de asistenta sociala si protectia copilului desemneaza cel putin un asistent social care are obligatia sa efectueze demersurile pentru preluarea acestuia in sistemul de protectie a copilului, atunci cand starea de sanatate ii permite.
(2) In unitatea sanitara, asistentul social sau, dupa caz, persoana desemnata in conditiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia de a aplica prevederile prezentei hotarari.
(3) Personalul desemnat prevazut la alin. (1) are obligatia de a colabora cu asistentul social din unitatea sanitara sau, dupa caz, cu persoana cu atributii de asistenta sociala, precum si cu persoanele desemnate de organele de politie si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, in conditiile art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4

(1) Unitatile sanitare au obligatia sa incheie protocoale de colaborare cu directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care acestea functioneaza in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. In protocol sunt nominalizate persoanele desemnate pentru urmarirea si punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari si atributiile ce revin fiecarei institutii.
(2) Conducerea unitatilor sanitare are obligatia de a se asigura ca atributiile ce revin personalului din sectiile in care sunt internati copii conform prevederilor prezentei hotarari, precum si prevederilor protocoalelor prevazute la alin. (1) sunt prevazute in fisele de post.
(3) Lista cu coordonatele de contact ale tuturor persoanelor desemnate de fiecare autoritate este pusa la dispozitia persoanelor responsabile cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

ART. 5

Serviciile publice de asistenta sociala sau, dupa caz, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele obligatii pentru prevenirea parasirii copilului in unitati sanitare:
a) colaboreaza cu medicul/medicii de familie, cu asistentii medicali comunitari sau, dupa caz, cu mediatorii sanitari din unitatea administrativ-teritoriala in vederea identificarii precoce a gravidei in situatie de risc social;
b) verifica daca gravida in situatie de risc social este inscrisa pe lista unui medic de familie sau, dupa caz, faciliteaza inscrierea acesteia pe lista unui medic de familie;
c) sprijina si acompaniaza gravida in situatie de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul procesului de inregistrare a nasterii si de obtinere a actului de identitate;
d) monitorizeaza gravida identificata in situatie de risc social pe parcursul perioadei de graviditate si efectueaza vizite lunare la domiciliul acesteia in ultimele doua luni de sarcina;
e) colaboreaza cu asistentul social din unitatea sanitara in care gravida urmeaza sa nasca, pe perioada internarii acesteia;
f) informeaza gravida si familia acesteia cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in ceea ce priveste cresterea si ingrijirea viitorului copil;
g) informeaza gravida si familia acesteia cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciile disponibile pe plan local;
h) insoteste, la solicitarea acestuia, medicul de familie si/sau asistentul medical comunitar la vizitele periodice efectuate conform prevederilor art. 46 alin. (6) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 6

Orice persoana care, prin natura profesiei sau ocupatiei sale, lucreaza direct cu un parinte sau, dupa caz, ocrotitor legal al copilului, fata de care are suspiciuni in legatura cu existenta unei situatii de risc de parasire a copilului in unitatea sanitara, este obligata sa sesizeze serviciul public de asistenta sociala in a carui raza teritoriala a fost identificat cazul respectiv.

CAP. II

Prevenirea parasirii copilului in unitatea sanitara

ART. 7

(1) La internarea in unitatea sanitara personalul medical din compartimentul de primire a urgentelor sau, dupa caz, din unitatea de primire a urgentelor are obligatia de a solicita gravidei actul de identitate si de a realiza o copie fata/verso a acestuia, care se ataseaza la Foaia de observatie.
(2) In situatia internarii copilului, personalul medical din compartimentul de primire a urgentelor sau, dupa caz, din unitatea de primire a urgentelor are obligatia de a solicita parintelui sau, dupa caz, ocrotitorului legal sau insotitorului atat actul de identitate al acestuia, cat si certificatul de nastere al copilului si de a realiza copii ale acestora, care se ataseaza la Foaia de observatie. In situatia in care parintele sau, dupa caz, ocrotitorul legal sau insotitorul nu prezinta actul de identitate sau, dupa caz, certificatul de nastere al copilului sunt aplicabile prevederile art. 9 lit. b).

ART. 8

(1) Daca la momentul internarii gravida/mama se incadreaza in situatiile prevazute la art. 2 lit. d), medicul/asistentul medical/asistentul social din compartimentul de primire a urgentelor sau, dupa caz, din unitatea de primire a urgentelor are urmatoarele obligatii:
a) sa solicite gravidei/mamei completarea Formularului-declaratie prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare;
b) sa ataseze la Foaia de observatie formularul prevazut la lit. a);
c) sa fotografieze gravida/mama si sa aplice fotografia pe Formularul-declaratie;
d) sa solicite organului de politie competent la care este arondata unitatea sanitara desemnarea unui reprezentant care sa se deplaseze de urgenta la sediul unitatii sanitare in vederea identificarii gravidei/parintelui/ocrotitorului legal/insotitorului care nu detine act de identitate.
(2) In situatia in care gravida/mama, din pricina infirmitatii, a bolii sau din orice alte cauze nu poate completa Formularul-declaratie, asistentul medical completeaza formularul si face mentiunea despre aceasta imprejurare, mentiunea astfel facuta tinand loc de semnatura.

ART. 9

Medicul/asistentul medical din compartimentul de primire a urgentelor sau, dupa caz, din unitatea de primire a urgentelor are urmatoarele obligatii:
a) sa completeze in Foaia de observatie adresa din cartea de identitate a gravidei/mamei, iar in situatia in care aceasta a fost transportata cu ambulanta se consemneaza adresa interventiei conform Fisei de urgenta prespitaliceasca si se anexeaza o copie a acesteia la Foaia de observatie;
b) sa consemneze in Foaia de observatie sintagma "In atentia asistentului social", daca persoana internata se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. d);
c) sa informeze asistentul social din unitatea sanitara sau, dupa caz, persoana desemnata cu privire la internarea unei gravide/mame care se afla in situatie de risc social;
d) sa informeze asistentul social din unitatea sanitara sau, dupa caz, persoana desemnata cu privire la internarea unui copil ce prezinta semne de abuz/neglijare/exploatare;
e) in situatia prevazuta la lit. d), sa consemneze in Foaia de observatie sintagma "In atentia asistentului social - copil victima a abuzului/neglijarii/exploatarii".

ART. 10

(1) Asistentul social din unitatea sanitara are urmatoarele obligatii:
a) sa analizeze la inceputul programului de lucru foile de observatie din ziua precedenta sau, dupa caz, registrul de internare si cel de evidenta nasteri in vederea preluarii in evidenta sa a tuturor gravidelor/mamelor aflate in situatie de risc social;
b) sa informeze imediat gravida/mama internata fara act de identitate cu privire la obligatia prezentarii actului de identitate si, dupa caz, a certificatului de nastere al copilului in termen de 24 de ore de la internare;
c) sa informeze gravida/mama cu privire la faptul ca nu poate parasi unitatea sanitara fara bilet de invoire semnat de medicul curant al copilului si, dupa caz, medicul curant al mamei sau fara biletul de externare;
d) sa informeze gravida/mama intr-un limbaj clar si accesibil cu privire la consecintele legale ce deriva din declararea unei identitati false, in conformitate cu prevederile art. 326 si 327 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la falsul in declaratii si la falsul privind identitatea;
e) sa informeze gravida/mama cu privire la:
1. obligatia declararii nasterii copilului in termen de 15 zile de la nastere;
2. documentele necesare pentru declararea nasterii copilului: certificatul medical constatator al nasterii, actul de identitate al mamei, actul de identitate al declarantului, certificatul de casatorie sau, dupa caz, hotararea de divort sau certificatul de divort si certificatele de nastere ale parintilor;
3. datele de contact ale serviciului de stare civila caruia trebuie sa i se adreseze pentru inregistrarea nasterii copilului;
4. consecintele nedeclararii nasterii copilului, conform prevederilor art. 63 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. tipurile de beneficii/servicii de care pot beneficia pentru cresterea si ingrijirea copilului;
f) sa solicite in scris serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea sanitara confirmarea veridicitatii datelor privind identitatea inscrise in Formularul-declaratie, in situatia in care gravida/mama nu prezinta actul de identitate in termenul prevazut la lit. b);
g) sa solicite in scris serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul declarat sau, dupa caz, de la locuinta declarata al/a gravidei/mamei care se afla in situatie de risc o informare cu privire la situatia familiala a acesteia, inclusiv detalii cu privire la familia extinsa;
h) sa informeze in scris serviciul public de asistenta sociala de la domiciliul/locuinta gravidei/mamei inregistrata ca fiind in risc social in cel mult 24 de ore de la externarea copilului in familie;
i) sa sesizeze imediat directia generala de asistenta sociala si protectia copilului cu privire la internarea unui copil ce prezinta semne de abuz/neglijare/exploatare, in vederea initierii procedurilor prevazute de lege in astfel de cazuri;
j) sa transmita directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului situatia centralizatoare a copiilor internati fara acte de identitate, a celor pentru care a fost intocmit proces-verbal de constatare a parasirii copilului in primele 5 zile ale fiecarei luni, in vederea identificarii unei solutii pentru preluarea acestora in cadrul sistemului de protectie speciala;
k) sa monitorizeze mentinerea relatiei mamei sau a membrilor familiei acesteia cu copilul, in situatia spitalizarii prelungite a acestuia, prin pastrarea unei evidente a vizitelor acestora. In acest sens intocmeste un tabel de vizite in care consemneaza toate vizitele mamei sau ale membrilor familiei;
l) sa solicite serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul declarat sau, dupa caz, de la locuinta declarata a mamei sprijin pentru facilitarea mentinerii relatiilor personale cu copilul care necesita spitalizare prelungita, daca in urma analizarii tabelului de vizite prevazut la lit. k) constata ca nu a mentinut legatura cel mult 7 zile;
m) sa urmareasca situatia copilului internat in unitatea sanitara sau, dupa caz, a celui transferat de la o alta unitate sanitara fara a fi insotit de mama, in vederea prevenirii aparitiei situatiei de risc de parasire a acestuia;
n) sa redacteze procesul-verbal de constatare a parasirii copilului in unitatea sanitara si procesul-verbal de constatare a revenirii parintelui.
(2) Prevederile alin. (1) lit. g) sunt aplicabile si in situatia copilului internat sau, dupa caz, transferat din alta unitate sanitara fara acte de identitate.
(3) Prevederile alin. (1) lit. g) si h) sunt aplicabile si in situatia in care gravida sau, dupa caz, mama sau ocrotitorul legal al copilului in unitatea sanitara se afla in una dintre urmatoarele situatii:
1. este minor;
2. este victima a violentei in familie;
3. este sau a fost beneficiar al sistemului de protectie speciala;
4. a avut/are copii in sistemul de protectie speciala;
5. a avut/are copii polispitalizati, care nu se afla in evidenta cu diagnostice ce presupun dependenta de ingrijiri medicale;
6. este consumator de droguri si/sau dependent de consumul de alcool;
7. prezinta o dizabilitate sau o boala cronica grava;
8. orice alta cauza similara care poate conduce la imposibilitatea acesteia de a se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului.
(4) In situatia in care asistentul social considera ca mama are nevoie de consiliere psihologica, solicita sprijinul psihologului din unitatea sanitara.

ART. 11

Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor si serviciul public de asistenta sociala comunica unitatii sanitare rezultatul verificarilor, telefonic, in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii prevazute la art. 10 alin. (1) lit. f) si g) si in termen de 72 de ore in scris.

ART. 12

(1) Asistentul medical-sef al sectiei in care este internat copilul sau, dupa caz, personalul medical desemnat de acesta are obligatia de a informa asistentul social din unitatea sanitara cu privire la:
a) disparitia mamei sau, dupa caz, a ocrotitorului legal/insotitorului;
b) revenirea mamei sau, dupa caz, a ocrotitorului legal/insotitorului;
c) eliberarea biletelor de invoire pentru mama/ocrotitor legal/insotitor sau transferul in alta unitate sanitara;
d) internarea unui copil singur sau prin transfer din alta unitate sanitara fara insotitor;
e) orice alta informatie relevanta pentru prevenirea si interventia in situatiile de risc de parasire a copilului.
(2) In situatia in care se constata absenta parintelui sau, dupa caz, a ocrotitorului legal ori insotitorului din unitatea sanitara pentru o perioada mai mare de 24 de ore, medicul curant sau, dupa caz, medicul de garda consemneaza acest lucru in Foaia de observatie si, dupa caz, in documentele administrative de predare/primire a turei, cu specificarea orei si a imprejurarilor in care s-a constatat lipsa. Medicul curant sau, dupa caz, medicul de garda consemneaza in Foaia de observatie si revenirea mamei sau, dupa caz, a ocrotitorului legal/insotitorului.
(3) Inainte de a efectua transferul unui copil internat fara acte de identitate, asistentul medical-sef al sectiei din care urmeaza sa fie transferat copilul sau, dupa caz, personalul medical desemnat de acesta are obligatia sa verifice realizarea demersurilor prevazute la art. 14 alin. (1) si (2) si sa anunte asistentul social cu privire la transfer.
(4) Asistentul social care are in evidenta un copil internat fara acte de identitate are obligatia de a transmite fotocopia dosarului social al copilului asistentului social din unitatea sanitara in care acesta este transferat.

ART. 13

(1) In situatia in care, in urma primirii rezultatului verificarilor efectuate de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor conform prevederilor art. 11, se confirma inexistenta actului de nastere al mamei, asistentul social din cadrul unitatii sanitare are obligatia de a asigura informarea si consilierea acesteia in vederea initierii demersurilor legate de inregistrarea tardiva a nasterii.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), asistentul social din unitatea sanitara informeaza in scris serviciul public de asistenta sociala sau, dupa caz, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului a sectorului municipiului Bucuresti de la domiciliu sau, dupa caz, de la locuinta declarata a mamei in vederea continuarii si finalizarii demersurilor legate de inregistrarea nasterii.
(3) In situatia in care mama internata fara acte de identitate nu detine carte de identitate valabila sau aceasta este furata/pierduta, asistentul social din cadrul unitatii sanitare are obligatia de a informa si consilia mama in vederea realizarii demersurilor legale necesare eliberarii cartii de identitate.
(4) Serviciul public de asistenta sociala de la domiciliul declarat al mamei care a nascut si nu are inregistrata nasterea sau, dupa caz, nu are carte de identitate valabila are obligatia de a o sprijini sa depuna actiunea de inregistrare tardiva a nasterii si de a urmari eliberarea actului de identitate pentru mama si, ulterior, inregistrarea nasterii copilului.

ART. 14

(1) In cazul constatarii absentei nemotivate, respectiv fara bilet de invoire a mamei/ocrotitorului legal/insotitorului, asistentul social din unitatea sanitara are obligatia de a sesiza imediat telefonic si in maximum 24 de ore in scris directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si organul de politie competent in a caror raza de competenta functioneaza unitatea sanitara.
(2) In situatia in care se cunoaste domiciliul mamei care a parasit unitatea sanitara fara bilet de invoire sau exista informatii/indicii cu privire la acesta, asistentul social din unitatea sanitara solicita telefonic si in maximum 24 de ore in scris serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul mamei sau, dupa caz, de la locuinta declarata a acesteia informatii cu privire la situatia familiala a acesteia.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), serviciul public de asistenta sociala are obligatia de a contacta in regim de urgenta mama/familia acesteia si de a o sprijini in vederea externarii copilului, a declararii nasterii copilului si monitorizarii evolutiei acestuia.

ART. 15

(1) Serviciul public de asistenta sociala monitorizeaza situatia mamelor care au fost inregistrate in situatie de risc social in spital cel putin un an de la externare, prin vizite semestriale la domiciliu, si intocmeste rapoarte cu privire la modul de crestere si ingrijire a copilului. Vizitele semestriale se efectueaza si pentru situatiile prevazute la art. 10 alin. (3).
(2) Daca in urma vizitelor efectuate in baza prevederilor alin. (1) se constata ca viata, integritatea corporala sau sanatatea copilului este pusa in pericol, sesizeaza de urgenta directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.

ART. 16

Personalului unitatii sanitare ii este interzis sa furnizeze altor persoane date si informatii cu privire la copilul aflat in situatie de risc de parasire sau parasit, cu exceptia personalului unitatii sanitare care ofera servicii medicale acestuia, parintilor, membrilor familiei extinse si reprezentantilor serviciului public de asistenta sociala sau ai directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului responsabili cu aplicarea prevederilor prezentei hotarari.

CAP. III
Protectia copilului parasit in unitatea sanitara

ART. 17

(1) In termen de 5 zile de la sesizarea prevazuta la art. 14 alin. (1) se intocmeste procesul-verbal de constatare a parasirii copilului, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Procesul-verbal de constatare a parasirii copilului se intocmeste in 4 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara si unul pentru serviciul de stare civila.
(3) De la momentul sesizarii disparitiei mamei pana la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, reprezentantul fiecarei institutii semnatare initiaza actiuni specifice de identificare a acesteia:
a) reprezentantul politiei realizeaza, in regim de urgenta, verificari specifice;
b) asistentul social desemnat de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului solicita de urgenta serviciului public de asistenta sociala de la domiciliul declarat de mama/ocrotitor legal/insotitor in Formularul-declaratie realizarea evaluarii initiale a acesteia si transmiterea rezultatelor evaluarii in cel mult 24 de ore.
(4) In situatia in care mama/ocrotitorul legal/insotitorul revine in unitatea sanitara, in vederea externarii copilului, pana la momentul incheierii procesului-verbal prevazut la alin. (1), asistentul social din unitatea sanitara anunta imediat directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si reprezentantul politiei si intocmeste un referat de constatare a revenirii mamei/ocrotitorului legal/insotitorului, ce va fi contrasemnat de medicul curant sau, dupa caz, medicul sef de sectie.
(5) In situatia in care mama/ocrotitorul legal/insotitorul revine in unitatea sanitara dupa momentul incheierii procesului-verbal prevazut la alin. (1) si isi exprima intentia de a externa copilul, asistentul social din unitatea sanitara anunta imediat directia generala de asistenta sociala si protectia copilului si reprezentantul politiei si intocmeste un proces-verbal de constatare a revenirii acesteia.
(6) Procesul-verbal de constatare a revenirii mamei se intocmeste in 3 exemplare originale si va fi semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, reprezentantul politiei si al unitatii sanitare.
(7) In termen de cel mult 48 de ore lucratoare de la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, daca starea de sanatate a copilului permite externarea, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din judetul sau, dupa caz, sectorul de la domiciliul mamei, daca aceasta a fost identificata de politie, are obligatia de a dispune plasamentul in regim de urgenta si asigurarea transportului in vederea preluarii copilului.
(8) In situatia in care la expirarea termenului de la alin. (7) nu se cunoaste domiciliul mamei/ocrotitorului legal/insotitorului, obligatia de a dispune plasamentul in regim de urgenta si de a prelua copilul revine directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza unitatea sanitara.
(9) Daca in termen de 3 zile de la dispunerea plasamentului in regim de urgenta directia generala de asistenta sociala si protectia copilului primeste de la politie informatii cu privire la domiciliul mamei, iar acesta nu se afla in aria de competenta a acesteia, anunta imediat directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din judetul/sectorul in care domiciliaza aceasta in vederea instituirii masurii plasamentului in regim de urgenta pe raza sa de competenta.
(10) Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului de la domiciliul mamei are obligatia de a prelua copilul in regim de urgenta, astfel incat masura de plasament in regim de urgenta sa fie revocata in conditiile art. 70 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) In situatia in care starea de sanatate a copilului nu permite externarea, termenul de la alin. (7) curge de la momentul deciziei medicului curant privind externarea copilului.

ART. 18

Prelucrarea datelor cu caracter personal in exercitarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarii acestora, altii decat persoanele vizate, sunt obligati sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure protectia acestora, in conditiile legii.

CAP. IV
Raspunderi si sanctiuni

ART. 19
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1),
b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) si (2);
c) nerespectarea prevederilor art. 11 de catre serviciul public de asistenta sociala;
d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4);
e) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1);
f) nerespectarea prevederilor art. 16;
g) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (7)-(10)
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei cea prevazuta la lit. a)-e);
b) cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei cele prevazute la lit. f) si g).
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii in acest sens din cadrul:
a) Ministerului Sanatatii pentru contraventiile de la alin. (1) lit. b) si f);
b) Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie pentru contraventiile de la alin. (1) lit. a), c), d), e) si g).

ART. 20

Dispozitiile art. 19 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 21

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a) Ordinul ministrului sanatatii si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului nr. 756/276/2005 privind coordonarea activitatilor de prevenire a abandonului in unitatile sanitare care au in structura sectii de nou-nascuti si/sau de pediatrie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 693 din 2 august 2005;
b) orice alte dispozitii contrare.
Stire adaugata in data de 20 Jan 2015 de catre administrator
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU SI CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS...
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU
CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU SI CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

ANUNTA

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, din cadrul instituţiei:

1. ECONOMIST SPECIALIST I A – 1 post pe perioadă nedeterminată
2. ECONOMIST SPECIALIST 1A – 1 post pe perioada nedeterminata
Condiţii specifice de participare la concurs:
 studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în economie
 vechime 7 ani în specialitatea studiilor

Condiţii de desfăşurare :
-Proba scrisă – data de 09.02. 2015 , ora 9 la sediul Complexului de Servicii Sibiu,Str.Hegel,nr.14
-Probă interviu – data de 11.02.2015 ora 14 la sediul Complexului de Servicii Sibiu, Str.Hegel, nr.14.
Candidaţii vor depune dosarele pentru participare la concurs până la data 30.01.2015, la sediul Complexului de Servicii Sibiu,Str.Hegel,nr.14

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:
-Cerere de înscriere la concurs tip
-Copia actului de identitate
-Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
-Adeverinţa care să ateste vechimea în muncă , în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, copie carnet de muncă de muncă conform originalului
-Cazier juridic
-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate
-Curriculum vitae
-Testare psihilogică în vederea angajării.
-Dosar plic
-Copiile de pe actele din dosar se prezintă însoţite de documentele originale.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ECONOMIST

1. Ordinul Nr.21/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial
2. Legea Nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
3. Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, publicată în MO nr. 618/2006 cu modificările ulterioare.
4. Ordonanţa Guvernului nr. 119/19999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv republicată în MO 799/2003, cu modificările ulterioare.
5. Ordinul nr. 522/2003 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în MO 320/2003, cu modificările ulterioare.
6. Ordinul nr. 1792/2002 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizare evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicată în MO nr. 37/2003, cu modificările ulterioare.
7. Ordinul Nr. 2281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din OrdonanĠa de urgenĠă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale 8. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
9. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă, publicată în BO nr. 64/1976.
10. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii
11. Ordinul nr. 1917/2005 actualizat, pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
12. Ordinul nr. 2021/2013 actualizat, pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice.
13. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
14. HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
15. Ordinul nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale


Stire adaugata in data de 15 Jan 2015 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Next >>

Stiri precedente:

CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jan 2015
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Jan 2015
CS SIBIU - CP "GULLIVER" ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Jan 2015
Guvernul Romaniei a decis, prin Hotararea nr. 1103/2014 aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare..., din data de 20 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU SI CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jan 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 13 Jan 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 13 Jan 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 13 Jan 2015
DGASPC Sibiu recruteaza asistenti maternali profesionisti, din data de 12 Jan 2015
CS 'PRICHINDELUL" anunta modificarea calendarului de concurs, pentru posturile programate pentru data de 22.01.2015, din data de 09 Jan 2015
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 05 Jan 2015
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Dec 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU SI CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Dec 2014
CS SIBIU - CP "GULLIVER" ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Dec 2014
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Dec 2014
CS Prichindelul anunta anularea concursurilor de angajare din data de 06.01.2015, respectiv 14.01.2015 si reluarea procedurii la termenele stabilite anterior., din data de 16 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Dec 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Dec 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Dec 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Dec 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Dec 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA EXAMEN DE PROMOVARE..., din data de 05 Dec 2014
Ziua Internationala a persoanelor cu dizabilitati se sarbatoreste si anul acesta in centrele rezidentiale din structura DGASPC Sibiu..., din data de 03 Dec 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 27 Nov 2014
20 NOIEMBRIE - ZIUA INTERNATIONALA A DREPTURILOR COPILULUI, din data de 20 Nov 2014
CS "SF. ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Nov 2014
Se maresc sumele alocate pentru hrana persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor varstnice din azile, din data de 14 Nov 2014
Se maresc alocatiile de hrana si imbracaminte pentru copiii aflati in sistemul de protectie speciala, din data de 14 Nov 2014
Indemnizatiile lunare pentru persoanele cu handicap se vor mari incepand cu 1 ianuarie 2015, din data de 14 Nov 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 13 Nov 2014
INVITATIE DEPUNERE OFERTE - “Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu”, cod SMIS 21717, din data de 10 Nov 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Nov 2014
MODIFICARI PENTRU CONCURSUL DIN 20.10.2014, din data de 07 Nov 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Nov 2014
Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap isi modifica programul de lucru, din data de 05 Nov 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Nov 2014
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Oct 2014
CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Oct 2014
INVITATIE DEPUNERE OFERTE - Modernizarea, reabilitarea centrului de plasament pentru copilul cu dizabilitati Turnu Rosu, din data de 28 Oct 2014
CRRPH DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Oct 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 27 Oct 2014
CPCD TURNU ROSU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 27 Oct 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Oct 2014
CIA BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Oct 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Oct 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Oct 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 20 Oct 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Oct 2014
CIA AGNITA ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 17 Oct 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Oct 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Oct 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Oct 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Oct 2014
CS "SF. ANDREI" - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Oct 2014
ZIUA PORTILOR DESCHISE LA CRRPH MEDIAS..., din data de 09 Oct 2014
INVTATIE DEPUNERE OFERTE - Contractare servicii - Supervizarea lucrarilor de executie a proiectului «Modernizarea, reabilitarea si extinderea Centrului de Plasament Gulliver Sibiu» din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu prin intermediul dirigintilor de santier..., din data de 08 Oct 2014
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Oct 2014
CS SIBIU - CP "GULLIVER" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 Oct 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 Oct 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS DE PROMOVARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN APARATUL PROPRIU, din data de 03 Oct 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA ANULAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII PUBLICE..., din data de 03 Oct 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Sep 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Sep 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Sep 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Sep 2014
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Sep 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Sep 2014
CS "SF.ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE PSIHOLOG, din data de 18 Sep 2014
CS "SF. ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE CONSILIER JURIDIC, din data de 18 Sep 2014
CS "SF. ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS PENTRU UN POST DE ASISTENT SOCIAL, din data de 18 Sep 2014
Intalnire de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate care nu au fost incluse in etapa de potrivire practica, din data de 18 Sep 2014
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Sep 2014
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT "GULLIVER" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Sep 2014
CPCD "SPERANTA" ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Sep 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Sep 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU, organizeaza concurs pentru CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE, din data de 03 Sep 2014
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA scoate la concurs un post de ASISTENT SOCIAL, din data de 28 Aug 2014
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA anunta scoaterea la concurs a postului de ASISTENT MEDICAL GENERALIST, din data de 28 Aug 2014
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare pentru postul de INFIRMIERA si REFERENT DE SPECIALITATE, din data de 28 Aug 2014
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare pentru postul de EDUCATOR si LOGOPED, din data de 28 Aug 2014
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL, din data de 27 Aug 2014
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunţă concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC, din data de 27 Aug 2014
DGASPC Sibiu anunta modificari in vederea depunerii documentelor necesare pentru obtinerea certificatului de incadrare in grad de handicap, din data de 27 Aug 2014
CRRPH DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Aug 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Aug 2014
CPDC "SPERANTA " SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 20 Aug 2014
Copiii din centrele de plasament alaturi de grupul celor trei clowni ai Fundatiei "Clowns for life"..., din data de 12 Aug 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 11 Aug 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Aug 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 05 Aug 2014
CS "SF.ANDREI" MEDIAS - CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU DIZABILITATI ANUNTA CONCURS..., din data de 04 Aug 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 02 Aug 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Jul 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Jul 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 25 Jul 2014
Teren de sport pentru copiii de la Centrul de Plasament Orlat, din data de 22 Jul 2014
CIA BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Jul 2014
CRRPH TALMACIU 1 ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Jul 2014
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Jul 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 11 Jul 2014
CS "SF. ANDREI" MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Jul 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Jul 2014
CS "PRICHINDELUL" anunta concurs..., din data de 08 Jul 2014
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE si CP "GULLIVER" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Jul 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jun 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jun 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jun 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 25 Jun 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Jun 2014
CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Jun 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 20 Jun 2014
CIA "Episcop Nicolae Popoviciu " Biertan ANUNTA CONCURS..., din data de 19 Jun 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 18 Jun 2014
CIA AGNITA ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 17 Jun 2014
CS "SF. ANDREI" MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Jun 2014
Ziua Mondiala Impotriva Exploatarii Copiilor prin Munca, din data de 16 Jun 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 Jun 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 Jun 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 04 Jun 2014
4 si 5 iunie Ziua Internationala a Copiilor Victime ale Agresiunilor si Ziua Impotriva Violentei asupra Copilului in Romania, din data de 04 Jun 2014
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Jun 2014
CIA "Episcop Nicolae Popoviciu" Biertan anunta concurs..., din data de 03 Jun 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 02 Jun 2014
2 IUNIE - ZIUA NATIONALA PENTRU ADOPTIE..., din data de 02 Jun 2014
1 IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI CELEBRATA SI LA DGASPC SIBIU..., din data de 30 May 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 May 2014
CONCURS DE PROMOVARE A FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL DGASPC SIBIU..., din data de 28 May 2014
Sustineti proiectul "Pregatit pentru maine" participand la semi-maratonul din 31 mai 2014..., din data de 27 May 2014
SPECTACOL LA TEATRUL GONG 29 MAI 2014 ORA 17..., din data de 26 May 2014
CS "SFANTUL ANDREI" MEDIAS - CPCD MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 23 May 2014
CIA AGNITA ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 23 May 2014
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 21 May 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 20 May 2014
CIA BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 19 May 2014
CONCURS SPORTIV PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI..., din data de 16 May 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 12 May 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 12 May 2014
C.R.R.P.H. DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 09 May 2014
CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS..., din data de 09 May 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 08 May 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 07 May 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 May 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 06 May 2014
CS SF.ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Apr 2014
CRRPH TALMACIU I ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Apr 2014
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS..., din data de 30 Apr 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Apr 2014
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Apr 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Apr 2014
CPCD "SPERANTA" ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Apr 2014
CS SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Apr 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 25 Apr 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU - CP "TAVI BUCUR " CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Apr 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Apr 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Apr 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Apr 2014
CPCD SPERANTA SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Apr 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Apr 2014
CP ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Apr 2014
CS "SF.ANDREI MEDIAS" ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Apr 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Mar 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Mar 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Mar 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS... , din data de 04 Mar 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 04 Mar 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Mar 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Mar 2014
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 21 Feb 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Feb 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Feb 2014
CPCD "SPERANTA" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 12 Feb 2014
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 12 Feb 2014
CRRN RAU VADULUI ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Feb 2014
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Feb 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 31 Jan 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Jan 2014
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 24 Jan 2014
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Jan 2014
CRRPH TALMACIU I ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Jan 2014
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 16 Jan 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Jan 2014
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 10 Jan 2014
CRRPH CISNADIE anunta concurs..., din data de 06 Jan 2014
CP Orlat organizeaza concurs..., din data de 30 Dec 2013
DGASPC SIBIU asigura servicii de urgenta..., din data de 23 Dec 2013
CRRPH DUMBRAVENI I ANUNTA CONCURS..., din data de 17 Dec 2013
CRRPH CISNADIE anunta concurs..., din data de 04 Dec 2013
CITO DUMBRAVENI II anunta concurs..., din data de 04 Dec 2013
Compartimentul adoptii si postadoptii din cadrul DGASPC Sibiu anunta organizarea unei intalniri de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare, din data de 04 Dec 2013
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Dec 2013
CAMPANIA DE RESPONSABILITATE SOCIALA "IA-MA ACASA", din data de 29 Nov 2013
IN ATENTIA ANGAJATILOR DGASPC SIBIU - CONCURS DE PROMOVARE, din data de 29 Nov 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂTI SPERANTA ANUNTA CONCURS..., din data de 25 Nov 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 20 Nov 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Nov 2013
LISTA TRANSPORTATORILOR AUTO SI CFR PENTRU ANUL 2013, din data de 14 Nov 2013
Sediul Call Center-ului Telefonul Copilului Bucuresti..., din data de 13 Nov 2013
Informare privind modul de contestare a incadrarii in grad si tip de handicap..., din data de 11 Nov 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 08 Nov 2013
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Nov 2013
CP ORLAT ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 01 Nov 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 01 Nov 2013
C.S. "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS..., din data de 01 Nov 2013
CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Oct 2013
D.G.A.S.P.C. SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 29 Oct 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP TALMACIU 1 ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Oct 2013
C.R.R.N. RAU VADULUI ANUNTA CONCURS..., din data de 23 Oct 2013
COMPARTIMENTUL ADOPTII SI POSTADOPTII ANUNTA ORGANIZAREA UNEI INTALNIRI CU ADOPTATORII/FAMILIILE ADOPTATOARE, din data de 16 Oct 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂTI SPERANTA ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Oct 2013
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS ANUNTA CONCURS..., din data de 27 Sep 2013
Comunicat de presa..., din data de 27 Sep 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 23 Sep 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 17 Sep 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 11 Sep 2013
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU organizeaza concurs..., din data de 09 Sep 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP TĂLMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 22 Aug 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 21 Aug 2013
IMPORTANT PENTRU TOTI ANGAJATII DGASPC SIBIU, din data de 20 Aug 2013
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA anunta concurs... , din data de 19 Aug 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP DUMBRAVENI ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 13 Aug 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 08 Aug 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Aug 2013
Centrul de Îngrijire si Asistentă "Episcop Nicolae Popoviciu" Biertan anunta concurs..., din data de 02 Aug 2013
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA BIERTAN organizeaza concurs..., din data de 01 Aug 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 01 Aug 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU ROSU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 26 Jul 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂTI SPERANTA ANUNTA CONCURS..., din data de 18 Jul 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 12 Jul 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 09 Jul 2013
Compartimentul Adoptii si Postadoptii anunta organizarea unei intalniri de consultari cu adoptatorii/familiile adoptatoare, din data de 04 Jul 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 02 Jul 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Jun 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Jun 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂTI SPERANTA ANUNTA CONCURS..., din data de 26 Jun 2013
CITO DUMBRAVENI I ANUNTA CONCURS..., din data de 20 Jun 2013
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs..., din data de 10 Jun 2013
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs..., din data de 05 Jun 2013
Centrul de Îngrijire si Asistentă "Episcop Nicolae Popoviciu " Biertan anunta concurs..., din data de 05 Jun 2013
DGASPC Sibiu recruteaza persoane - potentiali asistenti maternali profesionisti (AMP), din data de 04 Jun 2013
CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Jun 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP TĂLMACIU II ANUNTA CONCURS..., din data de 30 May 2013
Solicitare oferta furnizor formare profesionala, din data de 29 May 2013
1 IUNIE - Ziua Internatională a Copilului , din data de 28 May 2013
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 May 2013
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU ROSU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 23 May 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE SEFI DE CENTRE, din data de 10 May 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 07 May 2013
In atentia operatorilor economici - oferta de pret pentru serviciile de paza, din data de 29 Apr 2013
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS DE PROMOVARE, din data de 25 Apr 2013
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Apr 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITATRE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS..., din data de 15 Apr 2013
STANDARDE DE COST - IN ATENTIA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI LOCALE, din data de 12 Apr 2013
Raport privind aspectele discutate in cadrul intalnirii de consultare desfasurate in data de 28.02.2013, din data de 13 Mar 2013
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 04 Mar 2013
IN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI - CERERE OFERTA INTRETINERE COPIATOARE, din data de 28 Feb 2013
"SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN" - program national de activitati extrascolare organizat de Muzeul Astra, din data de 27 Feb 2013
CERERE OFERTA SERVICE CALCULATOARE - IN ATENTIA DIVERSILOR OPERATORI ECONOMICI , din data de 27 Feb 2013
Centrul de Recuperare si Reabilitare Pentru Persoane cu Handicap Medias anuntă concurs pentru ocuparea postului de spalatoreasa pe perioada determinata, din data de 18 Feb 2013
D.G.A.S.P.C. SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 15 Feb 2013
ANUNT privind organizarea unei întâlniri de consultări cu adoptatorii/familiile adoptatoare atestati/atestate care nu au fost incluse în etapa de potrivire practică, din data de 12 Feb 2013
INVITATIE, din data de 28 Jan 2013
DGASPC Sibiu anuntă efectuarea selectiei în vederea formării si angajării de asistenti maternali profesionisti, din data de 23 Jan 2013
D.G.A.S.P.C. SIBIU organizeaza concurs..., din data de 17 Jan 2013
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 16 Jan 2013
CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPATIONALA DUMBRAVENI cu sediul in Dumbraveni, str. M Eminescu, nr. 54 anunta concurs..., din data de 07 Jan 2013
Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Sibiu anuntă mutarea activitătii destinate persoanelor cu handicap de pe strada Mitropoliei nr.2 în noul sediu situat pe strada Spartacus nr.2 începând cu data de 07.01.2013, din data de 07 Jan 2013
Beneficiar al CP "Gulliver - castigator al Fundatiei Internationale pentru Copil si Familie, din data de 18 Dec 2012
DGASPC Sibiu anuntă efectuarea selectiei în vederea formării si angajării ca asistenti maternali profesionisti, din data de 14 Dec 2012
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Dec 2012
CENTRUL DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPATIONALA DUMBRAVENI ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Nov 2012
Conferinta de presa luni 19.11.2012 ora 11.30, din data de 16 Nov 2012
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 29 Oct 2012
Centrul de Îngrijire si Asistentă „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan , scoate la concurs postul de asistent medical , pe durată determinată ( până în 31 iulie 2013 )..., din data de 22 Oct 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 08 Oct 2012
DGASPC SIBIU MODIFICA DATA CONCURSURILOR..., din data de 28 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Sep 2012
Proiectul "Sansa de a da CLICK - terapie prin muzica, lectura, joc, din data de 19 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 11 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE PE TREPTE PROFESIONALE..., din data de 11 Sep 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 23 Aug 2012
IN ATENTIA PERSOANELOR CU HANDICAP..., din data de 22 Aug 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 17 Aug 2012
Pentru functionarii publici angajati in cadrul DGASPC Sibiu..., din data de 09 Aug 2012
Tineri voluntari isi petrec vara in centrele de plasament din judetul Sibiu, din data de 25 Jul 2012
Evaluarea gradului de satisfactie a beneficiarilor din CRRPH Talmaciu II, CRRPH Medias, si CITO Dumbraveni, din data de 13 Jul 2012
DGASPC SIBIU ANUNTA ANULAREA CONCURSURILOR DIN 05-06.07.2012 , din data de 02 Jul 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 27 Jun 2012
Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Sibiu recrutează două persoane – potentiali asistenti maternali profesionisti..., din data de 06 Jun 2012
Membrii fundatiei “Clowns for life” din Olanda vor reveni la Sibiu, din data de 01 Jun 2012
COMUNICAT DE PRESĂ - CS "PRICHINDELUL", din data de 01 Jun 2012
Ziua Internatională a Copilului "1 Iunie”, din data de 31 May 2012
VOTATI proiectul “Colectează selectiv: fii agent eco!", din data de 28 May 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 23 May 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 08 May 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 03 May 2012
MULTUMIRI..., din data de 19 Apr 2012
Centrul de Integare Prin Terapie Ocupationala Dumbraveni II anuntã concurs... , din data de 19 Apr 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 14 Feb 2012
Centrul de Integrare Prin Terapie Ocupationala I Dumbraveni anuntă concurs..., din data de 26 Jan 2012
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 23 Jan 2012
RAPORT PRIVIND ACTIUNILE DESFĂSURATE DE DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU ÎN CURSUL ANULUI 2011, din data de 18 Jan 2012
DGASPC Sibiu organizeaza concurs..., din data de 16 Jan 2012
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 30 Dec 2011
S-A DESCHIS CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP MEDIAS, din data de 06 Dec 2011
Manifestări şi activităti specifice destinate sărbătoririi Zilei Internationale a Persoanelor cu Handicap, din data de 05 Dec 2011
DGASPC SIBIU organizeaza examen de promovare..., din data de 30 Nov 2011
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 28 Nov 2011
Centrul de Integare Prin Terapie Ocupationala Dumbraveni II anuntă concurs... , din data de 25 Nov 2011
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 18 Nov 2011
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 14 Nov 2011
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 07 Nov 2011
În perioada 24 - 27 octombrie 2011, membrii fundatiei “Clowns for life” din Olanda au revenit la Sibiu pentru a desfăsura activităti specifice în centrele rezidentiale pentru copii cu dizabilităti aflate în subordinea DGASPC Sibiu..., din data de 07 Nov 2011
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS..., din data de 03 Nov 2011
Centrul de Integare Prin Terapie Ocupationala II Dumbraveni anunta concurs..., din data de 03 Nov 2011
Centrul de Integare Prin Terapie Ocupationala Dumbraveni II organizeaza concurs..., din data de 02 Nov 2011
DGASPC Sibiu amână până la o dată care se va comunica ulterior concursurile pentru posturile temporar vacante pentru SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL SI EVALUARE INITIALA, SERVICIUL DE INTERVENTIE IN CAZ DE ABUZ, NEGLIJARE EXPLOATARE, din data de 25 Oct 2011
DGASPC Sibiu anulează concursul pentru ocuparea postului de administrator la CP "Speranta", din data de 24 Oct 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 19 Oct 2011
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 23 Sep 2011
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP MEDIAS organizeaza concurs..., din data de 23 Sep 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 16 Sep 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 15 Sep 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 15 Sep 2011
AMANAREA CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR CITO DUMBRAVENI, din data de 06 Sep 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZĂ CONCURS..., din data de 10 Aug 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 Aug 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 Jul 2011
D.G.A.S.P.C. SIBIU organizeaza examen pentru promovarea personalului contractual angajat in cadrul DGASPC Sibiu, din data de 20 Jul 2011
RECTIFICARE BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTURILE DE INFIRMIERA, INGRIJITOR, SPALATOREASA, MUNCITOR INTRETINERE, SOFER LA CP ORLAT, din data de 12 Jul 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 08 Jul 2011
PROGRAM CU PUBLICUL PENTRU SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP INCEPAND CU 04.07.2011, din data de 04 Jul 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 04 Jul 2011
Excursie pentru copiii din Centrul de zi "Sf. Andrei" Medias, din data de 28 Jun 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 08 Jun 2011
Decalarea datei de concurs pentru postul de director la Centrul de Recuperare si Reabilitare Medias, din data de 08 Jun 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 01 Jun 2011
Ziua Internatională a Copilului "1 Iunie", din data de 31 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 30 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 26 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 05 May 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 Apr 2011
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 Apr 2011
"Cum sa devenim parinti mai buni", din data de 19 Apr 2011
BAZAR DE PASTI IN MAGAZINUL CARREFOUR, din data de 13 Apr 2011
Cerere oferta de pret in vederea achizitionarii de produse farmaceutice, din data de 05 Apr 2011
Cerere oferta de pret in vederea achizitionarii de materiale sanitare, din data de 21 Mar 2011
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE, din data de 07 Mar 2011
MULTUMIRI, din data de 28 Dec 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 17 Dec 2010
ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP, din data de 03 Dec 2010
Aducem la cunostinţă persoanelor adulte cu handicap..., din data de 02 Dec 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 30 Nov 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 25 Nov 2010
MATERIALE PENTRU COLEGIUL DIRECTOR DIN 19.11.2010, din data de 17 Nov 2010
RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND REORGANIZAREA APARATULUI PROPRIU AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU PRECUM SI APROBAREA STRUCTURII DE PERSONAL, A STATELOR DE FUNCTII PENTRU APARATUL PROPRIU SI ORGANIGRAMEI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, din data de 02 Nov 2010
ZIUA PORTILOR DESCHISE - CENTRUL DE ZI "SF. ANDREI" MEDIAS, din data de 26 Oct 2010
Rezultate Olimpiada Copiilor "Pentru Viitor ”, din data de 21 Oct 2010
Olimpiada Copiilor "Pentru Viitor”, din data de 30 Sep 2010
Ziua Internatională a Persoanelor Vârstnice, din data de 30 Sep 2010
HARTING ALATURI DE COPIII DIN SIBIU, din data de 30 Sep 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS..., din data de 28 Sep 2010
ZIUA MONDIALA A PAINII, din data de 27 Sep 2010
Activitati desfasurate de Fundatia "CLOWNS FOR LIFE" in centrele de plasament, din data de 23 Sep 2010
S-a incheiat proiectul “Un punct de sprijin pentru familiile cu copii cu autism” , din data de 24 Aug 2010
CAZURI CE NECESITA AJUTOR UMANITAR, din data de 23 Aug 2010
Reteaua Centrelor Locale Antidiscriminare, din data de 11 Aug 2010
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS IN VEDEREA OCUPARII UNOR POSTURI PE PERIOADA DETERMINATA, din data de 06 Aug 2010
Campanie umanitara pentru sinistratii din judetul Suceava, din data de 07 Jul 2010
Scutirea de la plata chiriei pentru persoanele cu handicap, din data de 01 Jul 2010
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Medias, din data de 07 Jun 2010
Centrul de Plasament "Tavi Bucur"Cisnadie, din data de 07 Jun 2010
COSTURI REALIZATE IN 2009, din data de 01 Jun 2010
1 IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI, din data de 31 May 2010
Hotline Safernet.ro sesizari privind continuturile cu caracter ilegal sau daunator copiilor existente pe Internet, din data de 28 May 2010
ADOPTIA NATIONALA, din data de 01 Mar 2010
MECANISMUL FINANCIAR AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) SPRIJINĂ FINANCIAR DOTAREA SI AMENAJAREA CENTRELOR DESTINATE PROTECTIEI COPILULUI, DIN JUDETUL SIBIU, din data de 22 Feb 2010
Carnavalul Copiilor în Centrul de zi „ Sf. Andrei” Medias, din data de 22 Feb 2010
PROGRAMUL " SCOALA PARINTILOR", din data de 27 Jan 2010
CP "SPERANTA" MULTUMESTE SPONSORILOR, din data de 18 Jan 2010
Activitatea DGASPC Sibiu in 2009, din data de 15 Jan 2010
Craciun si pentru copiii din centrul de zi "Sf Andrei", din data de 05 Jan 2010
LA MULTI ANI!, din data de 28 Dec 2009
Virusul gripal AH1N1, din data de 21 Dec 2009
Echipa mobila de lucru cu copiii strazii, din data de 21 Dec 2009
Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, din data de 09 Dec 2009
Ziua Universală a Drepturilor Copilului Ziua Mondială De Prevenire a Abuzurilor împotriva minorilor, din data de 19 Nov 2009
ZIUA PORTILOR DESCHISE IN CADRUL CENTRELOR DE PLASAMENT, din data de 26 Oct 2009
Atelier de lucru româno-britanic pe tema: "Metode si proceduri de prevenire a contenţionării copiilor cu handicap psihic aflaţi în servicii de tip rezidenţial", din data de 22 Oct 2009
6-8 OCTOMBRIE - Întâlnirea oranizată de către Oficiul Român pentru Adopţii, din data de 12 Oct 2009
Mozaicuri din dopuri de plastic, din data de 05 Oct 2009
1 OCTOMBRIE ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR VARSTNICE, din data de 01 Oct 2009
CONFERINTA NATIONALA PRILEJUITA DE CELEBRAREA A 20 DE ANI DE LA ADAPTAREA CONVENTIEI CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI, din data de 24 Sep 2009
Reducerea abandonului si absenteismului scolar in mediul rural prin programul "Scoala Parintilor", din data de 18 Aug 2009
”Programele de tip Scoala părintilor, interventii ale Centrelor de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Părinti”, din data de 17 Aug 2009
Intalnire DGASPC - AJOFM, din data de 17 Aug 2009
IN ATENTIA BENEFICIARILOR DGASPC SIBIU, din data de 04 Aug 2009
CONFERINTA ’’Concepte privind interventia specializată si acordarea de asistentă si protectie copilului aflat în dificultate’’, din data de 04 Aug 2009
Informare privind activitatea DGASPC Sibiu, din data de 04 Aug 2009
Program interactiv pe perioada vacantei de vara in centrele de plasament ale DGASPC Sibiu, din data de 07 Jul 2009
Excursie pentru copiii din centrele de plasament din subordinea DGASPC Sibiu, din data de 03 Jul 2009
Adoptia- dialog deschis pentru o mai bună întelegere, din data de 05 Jun 2009
1 IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI, din data de 01 Jun 2009
15 MAI - ZIUA INTERNATIONALA A FAMILIEI, din data de 15 May 2009
Intalnirea Presedintelui ANPH cu reprezentantii OPA specializate pentru persoanele cu dizabilitati, din data de 13 May 2009
9 Mai - ZIUA EUROPEI , din data de 11 May 2009
5 MAI - Ziua europeană de luptă împotriva discriminării persoanelor cu handicap, din data de 07 May 2009
8 Martie, din data de 09 Mar 2009
LOGO EST II - proiectul de dezvoltare a unui management eficient de comunicare continua, din data de 12 Feb 2009
Eveniment caritabil - concurs de desen, din data de 21 Jan 2009
Serbarea Pomului de Craciun, din data de 22 Dec 2008
Mos Craciun vine la CSC "Speranta"!, din data de 22 Dec 2008
Ziua internationala a persoanelor cu handicap, din data de 02 Dec 2008
Campanie de spirometrie, din data de 26 Nov 2008
Proiectul "Informare si sensibilizare HIV/SIDA, din data de 26 Nov 2008
DGASPC SIBIU a fost inscrisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator date cu caracter personal cu nr. 10199, din data de 20 Nov 2008
Ziua Internationala a Drepturilor Copilului, din data de 20 Nov 2008
Ziua Mondiala de prevenire a abuzului asupra copiilor, din data de 19 Nov 2008
Parteneri în proiectul Logo-East II, din data de 11 Nov 2008
Proiect PROCARE, din data de 10 Nov 2008
Voluntari la Focus, din data de 29 Sep 2008
Sansa pentru tinerii care parasesc centrele de plasament, din data de 02 Sep 2008
Dublu eveniment caritabil la Orlat, din data de 02 Sep 2008
1 iunie - Ziua internaţională a copilului, din data de 12 Jun 2008
În perioada 2008-2009 DGASPC Sibiu este partener în proiectul Logo-East II, din data de 11 Jun 2008
Activitati pentru întâmpinarea Sfintelor Sărbători de Paşti, din data de 11 Jun 2008
Proiecte diverse, din data de 03 Apr 2007
Proiect " Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap psihic Gabriela " Sibiu, din data de 03 Apr 2007
Comunicat de presa Proiect "Gabriela", din data de 03 Apr 2007