.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CP ORLAT ANUNTA CONCURS...
>> Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, prin Director General Laura Camelia Vilsan, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect "Servicii de paza", cod CPV 79713000-5.
>> CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP DUMBRAVENI anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
>> CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS PENTRU URMATOARELE POSTURI
>> Ziua Mondială a Asistenței Sociale

Content Management Powered by CuteNews


 

CP ORLAT ANUNTA CONCURS...
ANUNT
Centru de Plasament Orlat, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de:

MAGAZINER – 1 POST PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
- 12 clase cu diploma de bacalaureat,
- Vechime in specialitate minim 3 ani.

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs in perioada 27.03.2015 – 09.04.2015, la sediul Centrului de Plasament Orlat, loc. Orlat, str. Granicerilor, nr. 113, jud. Sibiu.

Conditii de desfasurare :
- Proba scrisa in data de 27.04.2015,ora 10 la sediul Centrului de Plasament Orlat.
- Proba interviu in data de 05.05.2015, ora 10 la sediul Centrului de Plasament Orlat.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Formularul de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate;
3. Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz ,o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei ;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii;
9. Aviz neuropsihiatric.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografiile pentru concurs precum si formularele de inscriere tip, se gasesc la Centrul de Plasament Orlat.
Relatii suplimentare la Centrul de Plasament Orlat tel: 0269571111, int 12.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE MAGAZINER

.
1. HG.23/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru serviciile sociale.

2. LEGEA nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor.

3. Hotararea Consiliului de Ministri 2230 din 1969 –privind gestiunea bunurilor materiale,cu completarile si modificarile ulterioare;

4. ORDINUL M.E.F. nr. 3512/2008, privind documentele financiar contabile:
- Anexa 1- Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile ( A- Norme generale);
- Anexa 2- Norme specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile ( Grupa a III-a –Bunuri de natura stocurilor).
Stire adaugata in data de 25 Mar 2015 de catre administrator
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, prin Director General Laura Camelia Vilsan, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect "Servicii de paza", cod CPV 79713000-5.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, prin Director General Laura Camelia Vilsan, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect "Servicii de paza", cod CPV 79713000-5.

Serviciile de paza se vor asigura pentru urmatoarele obiective:
- DGASPC Sibiu – str. Mitropoliei nr. 2,
in medie regim de 16 ore/zi L-V ( L-J / 16 – 7,30; V / 13,30-7,30);
S / D si sarbatori legale 24/ 24 ore /zi
- DGASPC Sibiu – str. Spartacus nr.2, in regim de 24 ore/zi
Criteriul de atribuire al contractului este „ pretul cel mai scazut”.

Caracteristici generale si specifice ale serviciului solicitat :
- paza obiectivelor se asigura in conformitate cu planul de paza al bunurilor si valorilor primite in paza conform proceselor-verbale de predare-primire.
- paza obiectivelor urmareste asigurarea integritatii acestora cu respectarea consemnelor generale si particulare.
- paza obiectivelor se realizeaza cu personal de specialitate (agenti de paza) avizat de organele de politie, instruit si dotat corespunzator pentru activitatea prestata.
In acest sens oferta va cuprinde:
- licenta de functionare emisa de IGP,
- lista cu dotarea tehnica necesara realizarii serviciului de paza a obiectivelor,
- pretul, se va evidentia in lei, sub forma de tarif /ora /agent, fara TVA,
- durata serviciilor de paza contractate este de 12 luni, de la data semnarii contractului,
- informatii referitoare despre personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul,
- desemnarea unei persoane de contact raspunzatoare de derularea contractului,
- perioada minima pe parcursul careia ofertantul isi mentine oferta,
Alte informatii cu privire la conditiile de ofertare se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini, care va fi pus la dispozitia operatorului economic, la cererea acestuia.
Modalitate de achizitie conform legii: Atribuire directa
Evaluarea ofertei:
Ofertantul a carui oferta contine cel mai scazut pret va fi desemnat castigator.
Modalitate de ofertare:
Ofertantii pot depune o singura oferta. Oferta se va prezenta in plic sigilat la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu pana la data de 26.03.2015, ora 15.00.
Va multumim!
Stire adaugata in data de 23 Mar 2015 de catre administrator
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP DUMBRAVENI anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- INFIRMIER pe perioada nedeterminata.

Conditii de participare la concurs:
-Minim 10 clase absolvite
Candidatii vor depune dosarele pentru participare la concurs incepand cu data de 23.03.2015 pana la data de 03.04.2015 la CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescui, nr.54 intre orele 10-13.

Conditii de desfasurare:
- Selectie dosare: 07.04.2015
- Proba scrisă : data de 04.05.2015 ora 10 la sediul CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescui, nr.54
- Proba interviu: data de 07.05.2015, ora 10 la sediul CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescu, nr.54
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice 
- Copia carnetului de muncă sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Testare psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul unitatii.
Relatii suplimentare la telefon 0269865337 .

BIBLIOGRAFIE 
Pentru ocuparea postului de infirmierpe perioada nedeterminata
la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Dumbraveni;
1. Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru Centrele rezidentiale, centrele de zi, si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap: -standardul 15, 16
-standardul 19
2. Codul de conduita nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

- Muncitor necalificat BUCATAR pe perioada nedeterminata

Conditii de participare la concurs:
-Minim 10 clase absolvite

Candidatii vor depune dosarele pentru participare la concurs incepand cu data de 23.03.2015 pana la data de 03.04.2015 la CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescui, nr.54 intre orele 10-13.

Conditii de desfasurare:
- Selectie dosare: 07.04.2015
- Proba scrisă : data de 04.05.2015 ora 10 la sediul CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescui, nr.54 - Proba practica: data de 07.05.2015, ora 10 la sediul CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescu, nr.54

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice 
- Copia carnetului de muncă sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Testare psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul unitatii.
Relatii suplimentare la telefon 0269865337 .

BIBLIOGRAFIE 
Pentru ocuparea postului de muncitor necalificat bucatar pe perioada nedeterminata
la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Dumbraveni:
1. Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru Centrele rezidentiale, centrele de zi, si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap: -standardul 15, 16, 19.
2. Codul de conduita nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

- Muncitor Calificat BUCATAR pe perioada nedeterminata.

Conditii de participare la concurs:
-Minim 10 clase absolvite
- Curs de calificare bucatar
Candidatii vor depune dosarele pentru participare la concurs incepand cu data de 23.03.2015 pana la data de 03.04.2015 la CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescui, nr.54 intre orele 10-13.

Conditii de desfasurare:
- Selectie dosare: 07.04.2015
- Proba scrisă : data de 04.05.2015 ora 10 la sediul CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescui, nr.54 - Proba practica: data de 07.05.2015, ora 10 la sediul CRRPH Dumbraveni, strada Mihai Eminescu, nr.54

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice 
- Copia carnetului de muncă sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Testare psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul unitatii.
Relatii suplimentare la telefon 0269865337 .

BIBLIOGRAFIE 
Pentru ocuparea postului de muncitor calificat bucatar pe perioada nedeterminata
la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Dumbraveni:
1. Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru Centrele rezidentiale, centrele de zi, si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap: -standardul 15, 16, 19.
2. Codul de conduita nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Stire adaugata in data de 20 Mar 2015 de catre andreeapopescu
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE ANUNTA CONCURS PENTRU URMATOARELE POSTURI

INFIRMIER – 4 posturi pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor :-Minim 8 clase.
Vechime in specialitate studiilor necesare ocuparii postului : -nu se cere
Data, ora si locul de desfasurare a concursului :
Proba scrisa : – data de 15.04.2015, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatul probei srise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei ;
Proba de Interviu :– data de 20.04.2015, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei 

CONSILIER JURIDIC grad I - 1 post pe perioada nedeterminata.
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor : studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in specialitatea stiinte juridice .
Vechime in specialitate minim 4 ani
Data, ora si locul de desfasurare a concursului :
Proba scrisa : – data de 15.04.2015, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatul probei srise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei ;
Proba de Interviu :– data de 20.04.2015, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei .
Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06.04.2015 ora 14.30 la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pod depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice , a probei de interviu.
Conditiile generale si specifice .Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bazaadeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
Cerere tip de inscriere la concurs ;
Copia actului de identitate ;
Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
Curriculum vitae ;
Certificat de cazier judiciar
Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER
-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap  Modulul III Standardul 1 ;
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie. Informatii la tel. 0786071548


Bibliografia pentru concurs CONSILIER JURIDIC

1. Legea 53/2003 Codul Muncii.
2. Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
3. Legea 287/2009 Codul Civil - persoane (punerea sub interdictie tutela).
4. O.U.G 34/2006 actualizata privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
5. Legea 292/2011 – privind asistenta sociala.
6. H.G 329/2003 – regulament cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
7. Legea 477/2004 – privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile publice.
Stire adaugata in data de 19 Mar 2015 de catre andreeapopescu
Ziua Mondială a Asistenței Sociale
Profesia de asistent social presupune sacrificii dar și satisfacții profesionale. Asistenții sociali sunt cei care răspund crizelor apărute la nivel personal sau familial, fiind cei care deschid ușile beneficiarilor serviciilor sociale și se implică activ pentru a-i ajuta să-și depășească starea în care se regăsesc la un moment dat.
Profesia de asistent social a apărut în România în 1920. De atunci, a cunoscut o dezvoltare continuă diversificându-se ariile de intervenție pentru soluționarea situațiilor de risc social ale grupurilor vulnerabile. La nivelul DGASPC Sibiu și a centrelor din structură sunt angajați 22 de asistenți sociali.
Ziua Mondială a Asistenței Sociale este sărbătorită în a treia zi de marți a lunii martie a fiecărui an.
Asistentul social este principalul actor pe scena asigurării calității activităților de suport specializat, în vederea asigurării demnității persoanelor aflate într-o nevoie socială. De aceea , a sărbători pe cei care caută și găsesc soluții optime la problemele reale ale celor mai vulnerabili dintre noi, recunoscându-le acestora valoarea și rolul pe care le au în comunitate, devine un gest care încununează nobila profesie pe care o exercită asistenții sociali și o ridică la rangul pe care îl merită. La mulți ani! a declarat doamna Laura Camelia Vîlsan, director DGASPC Sibiu.

Anul acesta Colegiul Național al Asistenților Sociali din România organizează cea de-a doua ediție a Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială 2015, eveniment prin care se recompensează performanța și excelența celor care și-au adus contribuția la dezvoltarea asistenței sociale și la promovarea profesiei de asistent social. Printre nominalizații inițiali ai Galei, s-a regăsit și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, nominalizată la premiul “Instituția Anului”.
Stire adaugata in data de 17 Mar 2015 de catre andreeapopescu

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Next >>

Stiri precedente: