.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE ANUNTA CONCURS...
>> CIA "Episcop Nicolae Popoviciu" Biertan anunta concurs...
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> 2 IUNIE - ZIUA NATIONALA PENTRU ADOPTIE...
>> 1 IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI CELEBRATA SI LA DGASPC SIBIU...

Content Management Powered by CuteNews


 

CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE ANUNTA CONCURS...
ANUNT

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR “ CISNADIE

EDUCATOR -1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
- Studii medii cu diploma de bacalaureat

Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa- in data 16.07.2014 , ora 10 la sediul COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14
- Proba interviu in data de 18.07.2014, ora 10 la sediul COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 20.06.2014 la sediul COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Cerere de inscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei ;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8. Testare psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14

BIBLIOGRAFIE
1. Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip rezidential
2. Legea 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013.
3. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritaţile si instituţiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14 tel.0269-431563

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR “ CISNADIE

ASISTENT MEDICAL -1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
- Studii postliceale de specialitate
-Atestat de libera practica, eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali

Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa- in data 16.07.2014 , ora 10 la sediul COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14
- Proba interviu in data de 18.07.2014, ora 10 la sediul COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 20.06.2014 la sediul COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Cerere de inscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei ;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8. Testare psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013.
3. Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa
4. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei in Romania
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr. 14 tel.0269-431563

Stire adaugata in data de 03 Jun 2014 de catre administrator
CIA "Episcop Nicolae Popoviciu" Biertan anunta concurs...
Centrul de Ingrijire si Asistenta „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan , scoate la concurs postul de educator , pe durata nedeterminata .
Conditii de participare : - Studii medii , cu diploma de 12 clase ;
Concursul va avea loc : - Proba scrisa in data de 15.07.2014 ora 10 la sediul centrului ;
- Interviul in data 18.07.2014 .
Dosarele se depun la sediul centrului , pâna in data de 17.06.2014;
Bibliografia :
1. Ordinul nr. 559/2008 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru Centrele rezidentiale, centrele de zi, si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap..
2. Codul de conduita nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Cerere de inscriere tip ( de la sediul institutiei)
2. Copia actului de identitate
3. Curriculum vitae
4. Copie diploma de bacalaureat
5. Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare postului
8. Testare psihologica in vederea angajarii
Informatii suplimentare la Tel: 0371027187
Stire adaugata in data de 03 Jun 2014 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, organizeaza concurs pentru :

I. SERVICIULUI JURIDIC SI CONTENCIOS :

CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - 1 functie publica de executie pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice .
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa – data de 02.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 04.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 23.06.2014 la Serviciul Resurse Umane.
II. SERVICIUL FINANTE, BUGET, SALARIZARE

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - 1 functie publica de executie pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul studiilor economice
-Vechime in specialitatea studiilor – minim 9 ani
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa – data de 02.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 04.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 23.06.2014 la Serviciul Resurse Umane.
CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL - 1 functie publica de executie pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul studiilor economice
-Vechime in specialitatea studiilor – minim 5 ani
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa – data de 02.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 04.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 23.06.2014 la Serviciul Resurse Umane.
III. SERVICIUL CONTABILITATE

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - 1 functie publica de executie pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul studiilor economice
Vechime in specialitatea studiilor – minim 9 ani
Conditii de desfasurare:
Proba scrisa – data de 02.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
Interviul – data de 04.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 23.06.2014 la Serviciul Resurse Umane.

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT- 1 functie publica de executie pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul studiilor economice
Vechime in specialitatea studiilor – minim1 an
Conditii de desfasurare:
Proba scrisa – data de 02.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
Interviul – data de 04.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 23.06.2014 la Serviciul Resurse Umane.


IV. COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL - 1 functie publica de executie pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in studii juridice, economice, stiinte ingineresti
-Vechime in specialitatea studiilor – minim 5 ani
Conditii de desfasurare:
Proba scrisa – data de 02.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
Interviul – data de 04.07.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 23.06.2014 la Serviciul Resurse Umane.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
- Copia actului de identitate;
- Formularul de inscriere tip;
- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice( conform Ordinului nr. 192/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici)
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului.Aceasta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
- Declaratia pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
- Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografia pentru concurs precum si formularele de inscriere tip, se gasesc la Serviciul Resurse Umane

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER COMPARTIMENT ACHIZITII


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER JURIDIC


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER ASISTENT CONTABILITATE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SUPERIOR CONTABILITATE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER PRINCIPAL FINANTE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SUPERIOR FINANTE

Stire adaugata in data de 02 Jun 2014 de catre administrator
2 IUNIE - ZIUA NATIONALA PENTRU ADOPTIE...
COMUNICAT DE PRESA


Ziua Nationala pentru Adoptie


Incepand din acest an, in Romania se sarbatoreste Ziua Nationala pentru Adoptie, pe data de 2 iunie. De la inceputul anului 2013 si pana in prezent, in judetul Sibiu, 21 de copii au avut sansa sa fie primiti in familii, in urma procedurilor de adopţte, iar numarul lor este in crestere.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este responsabila de protectia copiilor care nu pot fi îngrijiti in propriile familii si astfel, beneficiaza de o masura de protectie speciala. Nu toti copiii sunt adoptabili, chiar daca in sistemul de protectie a copilului exista multi copii in grija asistentilor maternali profesionisti sau in centre rezidentiale .Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptat si adoptator, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. Dincolo de aceasta legatură de filiatie, adoptia este un proces extrem de complex care schimba definitiv viata unei familii si a unui copil.
“Pe cale de consecinta,in lumina acestor principii,suntem datori sa depunem diligentele necesare pentru a oferi o sansa copiilor institutionalizati,de a fi adoptati de familii care doresc sa le ofere un camin acestor copii carora soarta le-a fost potrivnica. Unul dintre obiectivele noastre este de a solicita instantei de judecata incuviintarea pentru deschiderea procedurii adoptiei interne,pentru toate cazurile care indeplinesc conditiile cerute de legea speciala.
Salut pe aceasta cale,propunerea legislativa privind declararea zilei de 2 iunie ca Ziua Nationala pentru Adoptie, copiii adoptati fiind astfel sarbatoriti de 2 ori-de 1 iunie si in 2 iunie-ca o apreciere a statutului lor special,dar si ca o recunoastere a gestului deosebit făcut de familia adoptatoare,care devine astfel, noua familie a copilului. Personal, doresc, cat mai multor copii sa poata avea parte de toata afectiunea si atentia pe care le merita, intr-o familie care i-a dorit cu atata ardoare”, a declarat doamna Laura Camelia Vilsan director executiv DGASPC Sibiu
Tot mai multi copii aflati in sistemul social al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu au sansa sa creasca intr-o familie.Conform statisticilor, in ultima perioada, la nivelul judetului Sibiu a crescut numarul copiilor adoptati .Daca in anul 2012 au fost adoptati 6 copii, in anul 2013, 15 copii si-au gasit o familie .Trendul este unul crescator , in primele 5 luni ale anului 2014 sase copii deja si-au gasit o familie. Majoritatea familiilor care se adreseaza Compartimentului Adoptii doresc sa adopte copii cu varste cuprinse intre 0 si 3 ani. In prezent in evidențele DGASPC Sibiu exista 97 de copii declarati adoptabili cu varste cuprinse intre 1-14 ani.
Familia care doreste sa faca o adoptie trebuie sa depuna o cerere scrisa la DGASPC Sibiu, dupa care trebuie sa urmeze procedurile legale.
Pentru ca anul acesta sarbatorim pentru prima data Ziua Nationala pentru Adoptie centrele de plasament din structura DGASPC organizeaza diverse activitati educative cu copiii.Stire adaugata in data de 02 Jun 2014 de catre administrator
1 IUNIE ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI CELEBRATA SI LA DGASPC SIBIU...
COMUNICAT DE PRESA


Copiii din centrele de plasament sarbatoresc Ziua Internationala a Copilului cu concursuri, cadouri si excursii

Ziua Internationala a Copilului "1 Iunie" se sarbatoreste si anul acesta in centrele rezidentiale pentru copii din subordinea DGASPC Sibiu cu prajituri, fructe, dulciuri si racoritoare.Vor fi organizate pentru copii activitati educativ-distractive:desene pe asfalt, intreceri sportive, plimbari, recital de poezii, dans, sau excursii.
Copiii trebuie celebrati in fiecare zi, trebuie iubiti neconditionat, in fiecare secunda a vietii noastre. Copiii au nevoie de parintii lor, sa creasca alaturi de ei, sa le devina modele de urmat, dar, cel mai important, au nevoie de iubirea parentala pentru a se dezvolta armonios si a deveni un adult responsabil si atent la nevoile celor din jurul sau. Noi incercam, in fiecare zi, sa le oferim copiiilor institutionalizati, sansa de a se simti iubiti si valorizati, suplinind cat de mult e posibil, caldura unui camin si lipsa parintilor acestora. In acest context, celebrarea zilei de 1 iunie este o zi in care copiii din sistemul de protectie primesc inca odata dovada aprecierii si dragostei noastre, a celor care lucram cu, si pentru ei. Este o zi in care si copiii vor sa ne arate la randul lor,cu un zambet larg pe fata, ca sunt fericiti, talentati, minunati si ca au tot dreptul sa fie iubiti. La multi ani,dragi copii!, a declarat doamna Laura Camelia Vilsan, director executiv al DGASPC Sibiu.
Astfel, copiii din Centrul de Plasament Agarbiciu isi vor petrece ziua de 1 Iunie impreuna cu elevii Scolii Generale cu clasele I-VIII.De ziua copilului, incepand cu ora 10.00, vor participa la diverse jocuri,concursuri si activitati educativ-distractive.Tot in aceasta zi vor avea parte si de un meniu special.
La Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati "Speranta" muzica, dansul si voia buna vor fi la loc de cinste.De 1 iunie copiii de la centru care frecventeaza scoala au organizat sceneta Dansul florilor si al gazelor. Nu vor lipsi nici desenele pe asfalt si jocurile de miscare.Ziua se va incheia cu o plimbare in Muzeul din aer liber din Dumbrava Sibiului.
"Centrul de Plasament Orlat" impreuna cu beneficiarii centrului au decis ca ziua de 1 iunie sa fie petrecuta, incepand cu ora 10:00, prin activitati distractiv-educative, concursuri, vizionarea unui film la alegere, dans, muzica,picnic, pictura pe sticla, desene pe asfalt.
In cadrul Complexului de Servicii Comunitare "Prichindelul"(Centrul de Plasament pentru copilul cu dizabilitati, Centrul Maternal, Centrul de Primire in Regim de Urgenta) copiii vor serba ziua copilului, in 30 mai, prin jocuri, cantece, poezii si scenete. In data de 1 iunie, ora 16.00 copiii din CS Prichindelul se vor bucura de prezenta unui spectacol de teatru de papusi.
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Turnu Rosu organizeaza excursie la o cabana din apropierea localitatii Turnu Rosu unde vor participa toti copiii din centru.Aici vor sarbatori ziua copilului prin jocuri distractive, iar masa de pranz va fi una speciala.
Beneficiarii din cadrul Complexului Servicii Sibiu (atat Centrul de Plasament Gulliver cat si Centrul de Plasament Tavi Bucur) vor participa la activitaţile care se vor desfasura in municipiul Sibiu.Astfel copiii din Centrul de Plasament "Gulliver" Sibiu impreuna cu educatorii din cadrul centrului vor participa incepand cu ora 10.00 la "Festivalul Huet", Editia a IV; vor vizita o expozitie chinologica, organizata de Asociatia Chinologica Sibiu, "Sibiu Dog Show" – Baza Hipica Sibiu; vor vizita Expozitia de fotografii "Without Face" a artistului Dragos Malaescu – Biblioteca Judeteana Astra.Ziua se va incheia cu o masa festiva . Beneficiarii Centrului de plasament "Tavi Bucur" Cisnadie vor avea parte de un pranz cu sarbatoare (vor pregati impreuna cu educatorul centrului un tort festiv). Dupa amiaza copii insotiti de asistent social si psiholog se vor deplasa intre orele 16.00 – 19.00 la Shopping City Sibiu unde vor avea parte de distractie magica: spectacol oferit de Magicianul Augustin; spectacol de balet si dans modern; iar copiii pot participa la ateliere de creatii.
Beneficiarii Complexului de Servicii "Sf.Andrei" Medias vor lua parte la diverse activitati distractiv-educative.Cu ocazia zilei de 1 iunie copiii de la Centrul de Zi din Medias vor lua parte la discuţii si schimb reciproc de idei despre ceea ce reprezinta Ziua Internaţionala a Copilului.Tot in aceasta zi vor desena , vor canta, si vor spune poezii , toate cu aceesi tematica: copilul.
Copiii de la Centrul de plasament Medias vor participa la un picnic, meci de fotbal , dar, nu vor lipsi si discutiile legate de semnificatia zilei de 1 iunie .
Stire adaugata in data de 30 May 2014 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Next >>

Stiri precedente: