.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> DGASPC Sibiu anunta concurs pentru mai multe posturi
>> CS. „Prichindelul” Sibiu organizeaza examen de promovare
>> CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS...
>> CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS...
>> Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunta concurs...

Content Management Powered by CuteNews


 

DGASPC Sibiu anunta concurs pentru mai multe posturi
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ȘI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul institutiei.
Concursul consta in doua probe: proba scrisa si interviul.
Proba scrisa va avea loc in data de 17.11.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.
Interviul in data de 19.11.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu.
Dosarele de inscriere la concurs se depun pana la data de 03.11.2015 (inclusiv), la Serviciul Juridic si Resurse Umane - Compartiment Resurse Umane din cadrul DGASPC Sibiu.

I. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP:

MEDIC SPECIALIST- 1 functie de executie pe perioada nedeterminata
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in medicina;
b) Perfectionari (specializari): medicina generala;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati și aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza și sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 0 ani.

II. CENTRUL TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPII AUTISTI:

LOGOPED - 1 functie de executie pe perioada determinata
Conditii generale si specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologie.
b) Perfectionari (specializari): logopedie;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati și aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 0 ani.

III. CENTRUL DE INTEGRARE SI TERAPIE OCUPATIONALA MEDIAȘ:

DIRECTOR CENTRU – 1 functie de conducere pe perioada nedeterminata:
Conditii generale și specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelelor juridice, medicale, administrative, economice, psihologie, asistenta sociala;
b) Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):operare (Office, Internet)- nivel mediu;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza și sinteza, operativitate, responsabilitate;
e) Cerinte specifice: minim 1 an vechime in servicii sociale si cu pregatire manageriala;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: minimum 3 ani in domeniul studiilor absolvite;

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
 Cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
 Copia actului de identitate ;
 Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice ;
 Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul ;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;
 Curriculum vitae ;
 Certificat de cazier judiciar
 Testare psihologica in vederea angajarii.


Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Date contact: tel. 0269232066 int.52/53, email: resursesb@yahoo.com. Bibliografia si documentele pentru inscrierea la concurs se gasesc la Compartimentul resurse umane si pe pagina de internet a institutiei.
Bibliografia se poate descarca de aici
Stire adaugata in data de 21 Oct 2015 de catre andreeapopescu
CS. „Prichindelul” Sibiu organizeaza examen de promovare
CS. „Prichindelul” Sibiu organizeaza examen de promovare in grad profesional/treapta profesionala prin transformare in statul de functii.

In data de 03.11.2015, ora 10.00, se organizeaza examen- proba scrisa, pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui de debutant, prin transformare in statul de functii, dupa cum urmeaza:Savu Olga-Laura- referent specialitate resurse umanel a CPU la DEBUTANT Gradul III.
Proba de examen:

1. Proba scrisa: 03. 11.2015, ora 10.00 la sediul CS. „Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului nr.6, jud. Sibiu;

BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE REFERENT DE SPECIALITATE
1. Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările si completările ulterioare
2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare
3. Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariatilor, cu modificările si completările ulterioare
4. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizata, prin HGG. Nr. 1027/2014.
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
Relatiile suplimentare la sediul institutiei: Str. Bastionului Nr.6, Sibiu, sau la nr. de tel. 0269/210068, zilnic intre orele 09.00-15.00.
Stire adaugata in data de 20 Oct 2015 de catre andreeapopescu
CPCD TURNU ROSU ANUNTA CONCURS...
ANUNT

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU ROSU,
organizeaza concurs pentru posturile de :

1. ASISTENT MEDICAL – 2 POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
- Studii postliceale de specialitate
-Atestat de libera practica, eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali din Romania.

2. INFIRMIER – 1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
- Studii generale

Conditii de desfasurare pentru posturile de asistent medical, infirmier:
- Proba scrisa - in data 10.11.2015, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693
- Proba interviu - in data de 12.11.2015, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 02.11.2015, ora 15:00 la sediul CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693


Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Cerere de inscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8. Testare psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693

BIBLIOGRAFIE
I. Bibliografie - Asistent Medical:
1. Ordinul 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare.
4. O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
5. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din Romania.
II. Bibliografie – Infirmier:
1. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Ordinul 27/2004 pentru aprobarea standardelelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.

Relatii suplimentare la CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693, tel.0269/527.670

ANUNT

CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPILUL CU DIZABILITATI TURNU ROSU,
organizeaza concurs pentru postul de :

EDUCATOR – 5 posturi pe perioada nedeterminata – studii medii
EDUCATOR – 1 post pe perioada nedeterminata – studii postliceale
REFERENT – 1 post pe perioada nedeterminata – studii medii

Conditii de participare la concurs:

1. EDUCATOR - studii medii
- Studii medii cu diploma de bacalaureat

2. EDUCATOR – studii postliceale
- Studii postliceale de specialitate

3. REFERENT
- Studii medii cu diploma de bacalaureat
-Cunostinte de operare PC (Word, Excel, Internet) – nivel mediu.

Conditii de desfasurare pentru posturile de educator, referent:
- Proba scrisa - in data 11.11.2015, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693
- Proba interviu - in data de 13.11.2015, ora 10:00 la sediul CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 03.11.2015, ora 15:00 la sediul CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Cerere de inscriere tip
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5. Curriculum vitae;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8. Testare psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693

I. Bibliografie – Educator:
1. Ordinul 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Bibliografie – Referent:
1. Ordinul 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential.
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea 53/2003 republicata – Codul Muncii.

Relatii suplimentare la CPCD Turnu Rosu, Turnu Rosu str. Garii nr.693, tel.0269/527.670

Stire adaugata in data de 16 Oct 2015 de catre administrator
CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS...
ANUNT
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAS, CIF 29098722
ANUNTA:

Concurs pentru ocuparea unui post de Asistent medical Principal - perioada nedeterminata.


ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL -1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii postliceale de specialitate;
- Atestat de libera practica, eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali din Romania

Concursul va avea loc:
- in data de 02.12.2015 ora 10 :00 - proba scrisa la sediul C.R.R.P.H. Medias , str. Luncii nr.1.
- in data de 07.12.2015 ora 10 :00 - proba interviu la sediul C.R.R.P.H. Medias , str. Luncii nr.1.
Dosarele de participare la concurs se vor depune pana in data de 04.11.2015 (inclusiv), ora 14 la sediul CRRPH Medias, Strada Luncii, nr.1.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1. Cerere de inscriere tip;
2. Copia actului de identitate;
3. Curriculum vitae;
4. Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
5. Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
6. Cazierul judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8. Testare psihologica in vederea angajarii;
9. Autorizatia de libera practica, acordata de catre Ministerul Sanatatii pentru exercitarea profesiei.


BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului de Asistent medical Principal pe perioada nedeterminata:

1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati: Modulul III standardele 1, 2; Modulul IV standardul 6.

2. Codul de conduita nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

3. Urgente medico-chirurgicale - sinteze pentru asistenti medicali, editia a III-a, de Lucretia Titirca, Editura Medicala 2002.

Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul unitatii.
Relatii suplimentare la tel. 0269/820099; 0784 266 722.

Stire adaugata in data de 16 Oct 2015 de catre administrator
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunta concurs...
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu

Anunta
Concurs in vederea ocuparii a unui post contractual, in cadrul institutiei:
Denumirea postului

- INGRIJITOR - 1 post contractual pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor:
- Ingrijitor - minim 8 clase

Conditii de desfasurare :
- Proba practica in data de 30.10.2015, ora 10,00 la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.
- Proba interviu in data de 03.11.2015, ora 10,00 la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
- Data limita pana la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 22.10.2015, ora 14,00 la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
1. Cerere de inscriere tip;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
5. Curriculum vitae;
6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
7. Cazierul judiciar;
8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
9. Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.


Bibliografia de concurs :


- Pentru postul contractual de ingrijitor curatenie
Ordinul nr.67/2015 privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap –Modulul IV standard 2,3,5; Modulul V standard 1; proba practica
- Formularele tip de inscriere se gasesc la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.
Stire adaugata in data de 12 Oct 2015 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Next >>

Stiri precedente: