.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS...
>> CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS...
>> CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS...
>> CIA AGNITA ANUNTA CONCURS...
>> Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice, cod CPV 71322000-1

Content Management Powered by CuteNews


 

CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS...
ANUNT

Centrul de Ingrijire si Asistenta "Episcop Nicolae Popoviciu" Biertan, Judetul Sibiu organizeaza concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat intretinere , pe perioada determinata (pina la 04.09.2016).

Conditiile necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:
- Studii : minim 10 clase .


Concursul consta in doua probe, proba scrisa si interviu , si se va desfasura conform urmatorului calendar:

17 septembrie 2015, termenul limita de depunere a dosarelor;
18 septembrie 2015, selectia dosarelor depuse;
25 septembrie 2015, ora 10,00 proba scrisa – sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;
29 septembrie 2015, ora 10,00 interviu- sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise , a interviului.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
- Cerere-tip de inscriere la concurs – de la sediul institutiei;
- Copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- Copie acte studii;
- Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie;
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

1. Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati:
MODUL V DREPTURI SI ETICA (Standardele 1-4)

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Formularele tip de inscriere se obtin de la sediul institutiei.
Relatii suplimentare la Tel: 0371027187
Stire adaugata in data de 11 Sep 2015 de catre administrator
CIA "EPISCOP NICOLAE POPOVICIU" BIERTAN ANUNTA CONCURS...
Centrul de Ingrijire si Asistenta "Episcop Nicolae Popoviciu " Biertan, Judetul Sibiu organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Educator ˝ norma , pe perioada nedeterminata.

Condiţiile specifice necesare in vederea participarii la concurs şi a ocuparii functiei contractuale sunt:

- Studii medii , 12 clase absolvite cu diploma de bacalaureat.

Concursul consta in doua probe, proba scrisa si interviu , si se va desfasura conform urmatorului caledar:

18 septembrie 2015, termenul limita de depunere a dosarelor;
21 septembrie 2015 , selectia dosarelor depuse;
28 septembrie 2015, ora 10,00 proba scrisa – sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;
30 septembrie 2015, ora 10,00 interviu- sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise , a interviului.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
- Cerere-tip de inscriere la concurs – de la sediul institutiei;
- Copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- Copie diploma de bacalaureat;
- Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie;
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

1. Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 67/2015privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Formularele tip de inscriere se obtin de la sediul institutiei.


Relatii suplimentare la Tel: 0371027187

Centrul de Ingrijire si Asistenta „Episcop Nicolae Popoviciu ” Biertan, Judetul Sibiu organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Infirmier , pe perioada determinata (pina la 31.08.2016).

Condiţiile necesare in vederea participarii la concurs şi a ocuparii functiei contractuale sunt:

- Studii : 8 clase .

Concursul consta in doua probe, proba scrisa si interviu , si se va desfasura conform urmatorului caledar:

11 septembrie 2015, termenul limita de depunere a dosarelor;
14 septembrie 2015, selectia dosarelor depuse;
21 septembrie 2015, ora 10,00 proba scrisa – sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15 ;
23 septembrie 2015, ora 10,00 interviu- sediul centrului: Str.Aurel Vlaicu, nr.15

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise , a interviului.

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
- Cerere-tip de inscriere la concurs – de la sediul institutiei;
- Copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
- Copie act studii;
- Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie;
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

1. Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 67/2015privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Formularele tip de inscriere se obtin de la sediul institutiei.
Relatii suplimentare la Tel: 0371027187
Stire adaugata in data de 09 Sep 2015 de catre administrator
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS...
ANUNT
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE, CIF.31458327

ANUNTA

Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :
1. Denumirea postului
INSTRUCTOR DE EDUCATIE- 1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor: Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat, experienta in domeniu constituie avantaj;
Data, ora si locul de desfasurare a concursului :
Proba scrisa  - data de 28 septembrie, ora 10 la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36 A, Cisnadie.
Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;
Interviul – data de 30 septembrie, ora 10 la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

2. Denumirea postului
INFIRMIER – 3 posturi pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor : Minim 8 clase.
Data, ora si locul de desfasurare a concursului :
Proba practica: – data de 28 septembrie, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei ;
Proba de Interviu :– data de 30 septembrie, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei .

3. Denumirea postului:
Muncitor calificat tr.III - BUCATAR – 1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor: Minim 10 clase;
Curs de calificare
Conditii de desfasurare:
Proba practica - data de 28 septembrie, ora 10 la sediul C.R.R.P.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36 A, Cisnadie.
Comunicarea Rezultatului probei practice : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;
Interviul – data de 30 septembrie, ora 10 la sediul C.R.RP.H Cisnadie, str. Livezii nr. 36A, Cisnadie.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

4. Denumirea postului
ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor : 
- Studii postliceale de specialitate;
- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali.
Vechime in domeniu, minim 7 ani ;
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
Proba scrisa – data de 28 septembrie, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie;
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;
Interviul – data de 30 septembrie, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie;
Comunicarea Rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 21 septembrie, ora 14.00, la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice, a probei de interviu.
Conditiile generale si specifice.
Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:
a) are cetătenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, după caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii,
contra statului ori contra autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
Cerere tip de inscriere la concurs;
Copia actului de identitate;
Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
Curriculum vitae;
Certificat de cazier judiciar;
Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE
Bibliografiile pentru concurs INSTRUCTOR DE EDUCATIE:
- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap  Anexa nr.1, Modulul II Standardul 2 , Modulul V, Standardul 1 , 4.
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Bibliografia pentru concurs  INFIRMIER :
-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap  ANEXA 1, Modulul III Standardul 1 si Modulul V, Standardul 1;
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Bibliografia pentru concurs BUCATAR
- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap ANEXA 1 Modulul IV, Standardul 4 si Modulul V, Standardul 1.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Bibliografia pentru concurs ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL :
- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap  ANEXA 1, Modulul II Standardul 1, Modulul III Standardul 1, 2 si 6, Modulul IV, Standardul 4si 6 si Modulul V, Standardul 1 ;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
- Urgente medico-chirurgicale, sinteze pentru asistenti medicali, editia 3 de Lucretia Titirca, Editura Medicala 2002.


Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie. Informatii la tel. 0786071552.
Stire adaugata in data de 09 Sep 2015 de catre administrator
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS...
ANUNT

Centrul de Ingrijire si Asistenta Agnita, organizeaza concurs de recrutare pentru pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant de Asistent social.
I. CONDITII GENERALE: conform art.3 al regulamentului-cadru aprobat prin HG 286/2011,cu
modificarile si competarile ulterioare:

Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
Are varsta minima reglementata de prevederile legale
Are capacitate deplina de exercitiu
Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau inlegatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie, sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


II. CONDITII SPECIFICE

Studii studii superioare de specialitate cu diploma de licenta

III. DOSARUL DE INSCRIERE la concurs va contine urmatoarele acte conform art.6 din HG nr.286 din 23 martie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare:


a) Cerere de inscrieire la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare
b) Copia actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
c) Copie diploma absolvire
d) Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie
e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza, cu obligativitatea din partea candidatului de a depune originalul cazierului judiciar sau cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
g) Aviz psihologic
h) Curriculum vitae
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute la lit b)-g) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI
In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile
lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv pana la data de 21.09.2015 ora 14.00, la sediul Centrului de Ingrijire si Asistenta Agnita.
Selectia dosarelor de inscriere: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
Rezultate selectie dosare: in termen de o zi lucratoare de la expirarea temenului prevazut pentru selectia dosarelor de concurs
30.09.2015 ora 10.00 proba scrisa
05.10.2015 ora 10.00 interviu
Interviul va fi sustinut numai de candidatii care au obtinut la proba scrisa minimum 50 de puncte.
Notarea probei scrise si a interviului se va face in termen de maximum o zi lucratoare de la finalzarea fiecarei probe precum si afisarea rezultatelor.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Solutionarea contestatiilor: in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul centrului si pe pagina de internet.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei, precum si pe pagina de internet a acesteia in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de dpunere a contestatiilor, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins.V.BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA


BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT SOCIAL


1.Ordinul Nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.
2.Legea Nr.477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. Legea nr. 466/ 2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările si completările ulterioare
4.HG nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
Centrul de Ingrijire si Asistenta Agnita, organizeaza concurs de recrutare pentru pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a postului vacant, de Contabil-sef.
I. CONDITII GENERALE: conform art.3 al regulamentului-cadru aprobat prin HG 286/2011,cu
modificarile si competarile ulterioare:

Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
Are varsta minima reglementata de prevederile legale
Are capacitate deplina de exercitiu
Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau inlegatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie, sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabiltarea.


II. CONDITII SPECIFICE

studii superioare de specialitate, cu diploma de licenta
- minim trei ani vechime in domeniu si functie de conducere

III. DOSARUL DE INSCRIERE la concurs va contine urmatoarele acte conform art.6 din HG nr.286 din 23 martie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare:


a) Cerere de inscrieire la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare
b) Copia actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
c) Copie diploma absolvire
d) Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie
e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza, cu obligativitatea din partea candidatului de a depune originalul cazierului judiciar sau cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
g) Aviz psihologic
h) Curriculum vitae
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute la lit b)-g) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

IV. CALENDARUL CONCURSULUI

In vederea participarii la concurs, candidatii depun dosarul de concurs in termen de 10 zile
lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv pana la data de 21.09.2015 ora 14.00, la sediul Centrului de Ingrijire si Asistenta Agnita.
Selectia dosarelor de inscriere: in termen de maximum 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.
Rezultate selectie dosare: in termen de o zi lucratoare de la expirarea temenului prevazut pentru selectia dosarelor de concurs
30.09.2015 ora 12.00 proba scrisa
05.10.2015 ora 12.00 interviu
Interviul va fi sustinut numai de candidatii care au obtinut la proba scrisa minimum 50 de puncte.
Notarea probei scrise si a interviului se va face in termen de maximum o zi lucratoare de la finalzarea fiecarei probe precum si afisarea rezultatelor.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Solutionarea contestatiilor: in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul centrului si pe pagina de internet.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul institutiei, precum si pe pagina de internet a acesteia in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de dpunere a contestatiilor, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii admis sau respins.

V.BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA


BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE CONTABIL SEF

1.Ordinul Nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.
2.Legea Nr.477/2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. Ordinul 1792/2002 al M.F.P. pentru aprobarea Normelor Metodologice privind Angajarea, Lichidarea, Ordonatarea si Plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii.
5. Ordinul nr. 1917/2005 actualizat, pentru aprobarea normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru
institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.
6. Ordinul nr. 2021/2013 actualizat, pentru modificarea si completarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,
planul de conturi pentru institutiile publice.
7. Ordonanta de Ugenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contactelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, publicata in MO nr. 418/2006, aprobata de Legea nr.
337/2006, cu modificarile ulterioare.
8. Ordinul nr. 522/2003 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea
normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv, publicat in MO 320/2003, cu modificarile ulterioare

Stire adaugata in data de 09 Sep 2015 de catre administrator
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice, cod CPV 71322000-1
In atentia domnului administrator/director,
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, prin Director general Laura Camelia Vilsan si Director general adjunct economic Maria Albinaru, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica având ca obiect - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice, cod CPV 71322000-1
Serviciile de proiectare se vor asigura pentru obiectivul situat in Sibiu, str. Hegel, nr. 14, apartinand DGASPC Sibiu.
Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut.
Caracteristici generale si specifice ale serviciului solicitat :
-efectuarea expertizei tehnice si, dupa caz, audit energetic si intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la imobilul mai sus mentionat in conformitate cu prevederile art. 5, alin (3) si anexa nr. 3 din Hotararea Guvernului nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii.
Alte informatii cu privire la conditiile de ofertare se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini, care va fi pus la dispozitia operatorului economic, in mod gratuit, la cererea acestuia.
Modalitate de achizitie conform legii: Atribuire directa
Evaluarea ofertei: Ofertantul a carui oferta contine cel mai scazut pret va fi desemnat castigator.
Modalitate de ofertare: Oferta se va prezenta in plic sigilat la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu pâna la data de 02.09.2015, ora 12:00 .
Va multumim!
Stire adaugata in data de 02 Sep 2015 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 Next >>

Stiri precedente: