.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CP ORLAT ORGANIZEAZA CONCURS...
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> C.S. "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS...
>> CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS...
>> D.G.A.S.P.C. SIBIU ANUNTA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

CP ORLAT ORGANIZEAZA CONCURS...
CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de:
PSIHOLOG PRACTICANT – 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare cu diplomă de licentă în specialitatea psihologie
- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania in specialitatea psihologie clinica, consiliere psihologica, psihoterapie, psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala.
Conditii de desfăsurare:
 Proba scrisă –data de 16.12.2013 ora 10 la sediul Centrului de Plasament Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, loc. Orlat, jud. Sibiu
 Interviul –data de 20.12.2013, ora 10 la sediul Centrului de Plasament Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, loc. Orlat, jud. Sibiu

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 14.11.2013 la Centrul de Plasament Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, loc. Orlat, jud. Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de inscriere la concurs tip
-Copia actului de identitate;
-Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
-Adeverinta care să ateste vechimea în muncă, in meserie si/sau în specialitatea studiilor, copie carnet de muncă conform cu originalul
-Cazierul judiciar;
-Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
-Curriculum vitae
-Testare psihologică în vederea angajării
-Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.
Bibliografiile pentru concurs precum si formularele de înscriere tip, se găsesc la Centrul de Plasament Orlat, Str. Grănicerilor, nr. 113, Loc. Orlat, Jud. Sibiu
Relatii suplimentare la Centrul de Plasament Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, loc. Orlat, jud. Sibiu.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE PSIHOLOG
CP ORLAT

1. Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip rezidential
2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
3. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Stire adaugata in data de 01 Nov 2013 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, organizeaza concurs pentru :

I. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ SI EVALUARE INITIALA -COMPARTIMENT PLASAMENTE RUDE, ALTE FAMILI

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT -1 post pe perioadă determinată

Conditii specifice de participare la concurs:
 Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în asistenta sociala, psihologie,psihopedagogie, studii administrative, juridice, sociologie, stiintele educatiei.
 Vechimea in specialitate-min 1 an
Conditii de desfăsurare:

- Proba scrisă – data de 14.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 18.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 11.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

II. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ASISTENTA MATERNALA-COMPARTIMENT MANAGERI DE CAZ PENTRU COPIL IN ASISTETA MATERNALA

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL -1 post pe perioadă determinată

Conditii specifice de participare la concurs:
Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în asistenta sociala, psihologie,psihopedagogie, studii administrative, juridice, sociologie, stiintele educatiei
Vechimea in specialitate-min 5 ani
Conditii de desfăsurare:

- Proba scrisă – data de 14.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 18.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 11.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.III. SERVICIULUI MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR SOCIALE :

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - 1 functie publică de executie pe perioadă determinată
Conditii de participare la concurs:
Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în stiinte ingineresti, juridice,
Vechime în specialitate minim 9 ani
Conditii de desfăsurare:
- Proba scrisă – data de 14.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 18.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
- Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 11.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

IV SERVICIULUI CONTABILITATE :
CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - 1 functie publică de executie pe perioadă determinată
Conditii de participare la concurs:
Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în studii economice
Vechime în specialitate minim 9 ani
Conditii de desfăsurare:
- Proba scrisă – data de 14.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 18.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
- Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 11.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

V. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI
- CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - 1 functie publică de executie pe perioadă determinată
- Conditii de participare la concurs:
- Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în psihologie
- Vechime în specialitate minim 9 ani
- Conditii de desfăsurare:
- Proba scrisă – data de 14.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 18.11.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
- Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 11.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Copia actului de identitate;
- Formularul de înscriere tip;
- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- Copie carnet de muncă sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice( conform Ordinului nr. 192/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici)
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului.Aceasta va contine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii Publice;
- Declaratia pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăsurat activităti de politie politică.
- Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs precum si formularele de înscriere tip, se găsesc la Serviciul Resurse Umane

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER PRINCIPAL


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER ASISTENT


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SUPERIOR


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SUPERIOR


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SUPERIOR

Stire adaugata in data de 01 Nov 2013 de catre administrator
C.S. "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS...
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu,
anuntă concurs pentru ocuparea următorului post în cadrul institutiei

1. EDUCATOR – 1 POST pe perioada determinată


Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare socio-umane cu diplomă de licentă;
- Modulul psihopedagogic;
Conditii de desfăsurare:
- Proba scrisă: la data de 12.12.2013 ora 10;
- Probă interviu: la data de 17.12.2013 ora 10, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 14.11.2013, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de înscriere trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:

- Formular de înscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atestă efectuarea unor specializări; copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de muncă, conform cu originalul, sau o adeverintă care să ateste vechimea în muncă;
- Cazier judiciar;
- Adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie/ unităti sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologică în vederea angajării;

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE EDUCATOR


1. ORDINUL NR.27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilităti:

2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;

Relatiile suplimentare se obtin la nr. de telefon 0269/210068.

Stire adaugata in data de 01 Nov 2013 de catre administrator
CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS...
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP TĂLMACIU II
Cod fiscal 25631988

ANUNTĂ

Concurs pentru ocuparea următorului post din cadrul institutiei

INFIRMIERA - 1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
- Minim 10 clase
Conditii de desfăsurare:
- Proba scrisă – data de 11.12.2013, ora 10:00, la sediul CRRPH Tălmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oras Tălmaciu
- Interviul – data de 16.12.2013, ora 10:00, la sediul CRRPH Tălmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oras Tălmaciu
Candidatii vor depune dosarele pentru participare la concurs până la data de 13.11.2013, la sediul CRRPH Tălmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oras Tălmaciu.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- cerere tip de înscriere la concurs
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studiu si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice
- adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, copie carnet de muncă conform cu originalul
- cazier judiciar
- adeverintă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitătile sanitare abilitate
- curiculum vitae
- testare psihologică în vederea angajării
Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs precum si formularele tip de înscriere se găsesc la Biroul Resurse Umane al CRRPH Tălmaciu II.


BIBLIOGRAFIE CONCURS INFIRMIERA


1. Ordinul nr.559/2008, privind aprobarea standardelor specifice pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap -
Anexa nr. 1
- Standardul 6 – Dormitoarele
- Standardul 10 – Igiena si controlul infectiilor
- Standardul 12 – Supravegherea si mentinerea sanatatii
- Standardul 15 – Codul drepturilor beneficiarilor
- Standardul 16 – Relatia personalului cu beneficiarii.


2. Legea nr.477/2004 – privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice.

Stire adaugata in data de 29 Oct 2013 de catre administrator
D.G.A.S.P.C. SIBIU ANUNTA CONCURS...
DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, organizeaza concurs pentru :

I. CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT

SEF CENTRU - 1 POST PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Conditii specifice de participare la concurs:
 Studii superioare cu diplomă de licentă în învătământul universitar de lungă durată în domeniul stiintelor socioumane, cu vechime de minim 2 ani în specialitate, sau absolventi cu diplomă de licentă în învătământul superior, cu experientă de minim 3 ani în domeniul protectiei drepturilor copilului.

Conditii de desfăsurare:

- Proba scrisă – data de 10.12.2013 ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 13.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 08.11.2013 la Serviciul Resurse Umane, str. Mitropoliei nr. 2 Sibiu.

II. CENTRUL DE RECUPEARE NEUROPSIHIATRICA RAU VADULUI

DIRECTOR -1 POST PERIOADĂ NEDETERMINATĂ


Conditii specifice de participare la concurs:
 Conditii specifice de participare la concurs:
 Diploma de licenta in invatamantul superior, experienta si/sau pregatire manageriala si experienta in domeniul serviciilor sociale
Conditii de desfăsurare:
 Proba scrisă – data de 10.12.2013 ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
 Interviul – data de 13.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 08.11.2013 la Serviciul Resurse Umane, str. Mitropoliei nr. 2 Sibiu.

III. SERVICIUL DE INTERVENTIE IN SITUATII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE -COMPARTIMENT DE INTERVENTIE IN SITUATII DE URGENTA SI TELEFONUL COPILULUI SI FAMILIEI

PSIHOLOG-1POST PE PERIOADA DETERMINATA

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare cu diplomă de licentă în specialitatea psihologie
- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania in specialitatea psihologie clinica, consiliere psihologica, psihoterapie, psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala.

Conditii de desfăsurare:
 Proba scrisă – data de 10.12.2013 ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
 Interviul – data de 13.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 08.11.2013 la Serviciul Resurse Umane, str. Mitropoliei nr. 2 Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de inscriere la concurs tip
-Copia actului de identitate;
-Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
-Adeverinta care să ateste vechimea în muncă, in meserie si/sau în specialitatea studiilor, copie carnet de muncă conform cu originalul
-Cazierul judiciar;
-Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
-Curriculum vitae
-Testare psihologică în vederea angajării
-Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SEF CENTRU ORLAT


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SEF CENTRU RAU VADULUI


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE PSIHOLOG

Stire adaugata in data de 29 Oct 2013 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Next >>

Stiri precedente: