.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS...
>> CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS...
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS...
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

EDUCATOR-1 POST PE PERIOADA DETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
-Studii medii cu diploma de bacalaureat

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 09.02.2015 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 11.02.2015, ora 14 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 30.01.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential
2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

EDUCATOR-2 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
-Studii medii cu diploma de bacalaureat

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 09.02.2015 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 11.02.2015, ora 14 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 30.01.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential
2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
Stire adaugata in data de 15 Jan 2015 de catre administrator
CS SIBIU - CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE ANUNTA CONCURS...
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare de specialitate
-Atestat de libera practica, eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali
-Experienta profesionala minim 1 an

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 09.02.2015, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 11.02.2015, ora 14 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 30.01.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1. Ordinul 21/2004 privind standardele minime obligatori privind servicile pentu protectia copilului de tip rezidential
2 Legea 292/2011 privind asistenta sociala
3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
Stire adaugata in data de 15 Jan 2015 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante.
Examenul consta in doua probe: proba scrisa si interviul.
Proba scrisa va avea loc in data de 23.02.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu.
Interviul in data de 25.02.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu.
Dosarele de inscriere se depun pana la data de 09.02.2015 la Serviciul Juridic si Resurse Umane -Compartiment Resurse Umane din cadrul institutiei .

Functiile publice vacante pentru care se organizeaza concursul de recrutare sunt urmatoarele :

1. CONSILIER JURIDIC CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360607), perioada nedeterminata, in cadrul Serviciul Juridic si Resurse Umane –Compartiment Juridic
Conditii:
Generale:
- cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice;
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 9 ani.

2. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360581), perioada nedeterminata, in cadrul Serviciul Juridic si Resurse Umane -Compartiment Resurse Umane
Conditii:
Generale:
- cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice/administrative sau sociologie.
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 9 ani.

3. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (ID 360589) , perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului monitorizare, analiza statistica, indicatori asistenta sociala si incluziune sociala
Conditii:
Generale:
- cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale, sociologiei, stiinte administrative, juridice, programare IT ;
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 0 ani.

4. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (ID 414029) , perioada nedeterminata, in cadrul Compartiment comunicare, registratura, relatii cu publicul , informatica
Conditii:
Generale:
- cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul comunicare, relatii publice, jurnalism ;
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului 5 ani.

5. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 360576), perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Managementul calitatii serviciilor sociale
Conditii:
Generale:
-cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in asistenta sociala, psihologie si psihopedagogie.
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului 9 ani.6. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (ID 360624) , perioada nedeterminata, in cadrul Serviciul evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap
Conditii:
Generale:
-cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihopedagogiei;
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 5 ani.

Conditiile de participare, bibliografia stabilita si continutul dosarului de concurs se afiseaza la sediul si pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269/232066, int. 53 – Compartiment Resurse Umane.

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER DEBUTANT MONITORIZARE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER JURIDIC


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER PRINCIPAL SECA


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SUPERIOR SMCSS


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SUPERIOR RU


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER PRINCIPAL CCRRPI

Stire adaugata in data de 13 Jan 2015 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice temporar vacante.
Examenul consta in doua probe: proba scrisa si interviul.
Proba scrisa va avea loc in data de 9.02.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu.
Interviul in data de 11.02.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu.
Dosarele de inscriere se depun pana la data de 29.01.2014 la Serviciul Juridic si Resurse Umane -Compartiment Resurse Umane din cadrul institutiei .

Functiile publice vacante pentru care se organizeaza concursul de recrutare sunt urmatoarele :

1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (ID 360553), perioada determinata, in cadrul Serviciului management de caz pentru asistenta maternala – Compartimentul manageri de caz asistenti maternali profesionisti
Conditii:
Generale:
-cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/199 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale.
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul.
c) Limbi straine: nu este cazul.
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul.
f)Vechime in specialitatea studiilor: 5 ani.

2. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (ID 360649), perioada determinata, in cadrul Serviciului management de caz pentru asistenta maternala – Compartimentul manageri de caz pentru copii in asistenta maternala
Conditii:
Generale:
- cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/199 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv stu8dii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale.
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul.
c) Limbi straine: nu este cazul.
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul.
f) Vechime in specialitatea studiilor: 5 ani.

3. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL (ID 360574), perioada determinata, in cadrul Serviciului evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap
Conditii:
Generale:
-cele prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/199 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv stu8dii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihgologiei.
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul.
c)Limbi straine: nu este cazul.
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul.
f) Vechime in specialitatea studiilor: 5 ani.

Conditiile de participare, bibliografia stabilita si continutul dosarului de concurs se afiseaza la sediul si pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269/232066, int. 53 – Compartiment Resurse Umane.
Stire adaugata in data de 13 Jan 2015 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, organizeaza concurs pentru :

I. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PROTECTIE REZIDENTIALA SI FAMILIALA
PSIHOLOG PRACTICANT - 1 functie de executie pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologie si atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania.
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa – data de 03.02.2015, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 06.02.2015, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 22.01.2015 la Compartimentul Resurse Umane.


II. BIROU ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, TEHNIC SI APROVIZIONARE

SOFER - 1 functie de executie pe perioada nedeterminata
- Studii medii, permis conducere categoria B si D
-Vechime in practicarea meseriei – minim 10 ani.
Conditii de desfăsurare:
- Proba practica - data de 03.02.2015, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 06.02.2015, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str. Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 22.01.2015 la Compartimentul Resurse Umane.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
- Copia actului de identitate;
- Formularul de inscriere tip;
- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice( conform Ordinului nr. 192/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici)
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului.Aceasta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
- Declaratia pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
- Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Conditiile de participare, bibliografia stabilita si continutul dosarului de concurs se afiseaza la sediul si pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269/232066, int. 53 – Compartiment Resurse Umane.

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE PSIHOLOG

Stire adaugata in data de 13 Jan 2015 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Next >>

Stiri precedente: