.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> Sediul Call Center-ului Telefonul Copilului Bucuresti...
>> Informare privind modul de contestare a incadrarii in grad si tip de handicap...
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> CIA AGNITA ANUNTA CONCURS...
>> CP ORLAT ORGANIZEAZA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

Sediul Call Center-ului Telefonul Copilului Bucuresti...
Dorim sa va informam ca sediul call center-ului Telefonul Copilului 116 111 s-a mutat la urmatoarea adresa: Calea Crangasi, nr. 24 B, parter (in incinta cladirii Romtelecom).
Stire adaugata in data de 13 Nov 2013 de catre administrator
Informare privind modul de contestare a incadrarii in grad si tip de handicap...
Persoanele nemulțumite de încadrarea în grad și tip de handicap pot face contestație la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap București.
Contestația se face în termenul legal de 30 de zile de la comunicarea certificatului de handicap și se depune la Registratura DGASPC Sibiu de pe str. Spartacus nr. 2.
Contestația împreună cu certificatul de încadrare în grad și tip de handicap și dosarul persoanei în cauză se transmite în termen de 5 zile lucrătoare, de la înregistrare, la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap București.
Comisia Superioară verifică respectarea termenului de depunere, iar în situația în care contestația a fost depusă în afara termenului legal de depunere, Comisia Superioară va respinge contestația ca tardiv depusă comunicând în scris atât contestatarului cât și comisiei de evaluare soluția adoptată și motivarea acesteia în termen de 15 zile de la data înregistrării.
În cazul în care contestația este depusă în termenul legal, aceasta se soluționează,prin decizie emisă de Comisia Superioară, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Comisia Superioară.
Stire adaugata in data de 11 Nov 2013 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIALĂ SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, cod fiscal 9753096, în temeiul art.43 alin (4) al H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizată

ANUNTA

concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie, vacante, din cadrul institutiei:

I. SERVICIULUI MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR SOCIALE :

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT - 1 functie publică de executie pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în asistenta sociala, psihologie, psihopedagogie, sociologie
-Vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an
Conditii de desfăsurare:
- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

II. SERVICIUL ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE-COMPARTIMENT VIOLENTA IN FAMILIE

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT - 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în studii juridice
-Vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an
Conditii de desfăsurare:

- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

1. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ SI EVALUARE INITIALA

COMPARTIMENT PLASAMENTE RUDE, ALTE FAMILI

1. CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL - 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în asistenta sociala, psihologie, studii juridice, stiinte administrative, sociologie, stiintele educatiei
-Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani
Conditii de desfăsurare:

- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.


COMPARTIMENT PLASAMENTE REZIDENTIALE

1.CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL - 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în asistenta sociala, psihologie, studii juridice, stiinte administrative, sociologie, stiintele educatiei
-Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani
Conditii de desfăsurare:

- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.
2.CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR- 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în studii asistenta sociala, psihologie, studii juridice, stiinte administrative, sociologie, stiintele educatiei
-Vechime în specialitatea studiilor – minim 9 ani
Conditii de desfăsurare:

- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

IV. SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI RELATIA CU ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE.

1.CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL -1 post pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:
Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în studii administrative, juridice,
Vechimea in specialitate-min 5 ani
Conditii de desfăsurare:

- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

2.CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL -1 post pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:
Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în asistenta sociala
Vechimea in specialitate-min 5 ani
Conditii de desfăsurare:

- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.


V.SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT -1 post pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:
Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în asistenta sociala,
Vechimea in specialitate-min 1 an
Conditii de desfăsurare:

- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

VI. SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT -1 post pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:
Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în kinetoterapie,
Vechimea in specialitate-min 1 an
Conditii de desfăsurare:

- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.


VII.BIROUL ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL -1 post pe perioadă nedeterminată

Conditii specifice de participare la concurs:
Studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenta în studii economice ,
Vechimea in specialitate-min 5 ani
Conditii de desfăsurare:

- Proba scris㠖 data de 09.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 11.12.2013, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 27.11.2013 la Serviciul Resurse Umane.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
Copia actului de identitate;
Formularul de înscriere tip;
Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
Copie carnet de muncă sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice( conform Ordinului nr. 192/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici)
Cazierul judiciar;
Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului.Aceasta va contine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii Publice;
Declaratia pe proprie răspundere care să ateste că nu a desfăsurat activităti de politie politică.
Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs precum si formularele de înscriere tip, se găsesc la Serviciul Resurse Umane

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SIANE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE PROGRAME


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SMCCEI - PLASAMENTE RUDE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SMCCEI - PLASAMENTE REZIDENTIALE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SECC


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE ACHIZITII


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SECA


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SMCSS

Stire adaugata in data de 08 Nov 2013 de catre administrator
CIA AGNITA ANUNTA CONCURS...
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA AGNITA organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de
INFIRMIER, pe perioada nedeterminata:

Conditii de participare la concurs:
-Minim 10 clase absolvite

Conditii de desfasurare:
- Proba scrisă : data de 10.12.2013, ora 10 la sediul CIA Agnita, str Mihai Viteazu , nr 16-18
- Proba interviu: data de 13.12.2013, ora 10 la sediul CIA Agnita, str Mihai Viteazu , nr 16-18
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 12.11.2013(inclusiv), ora 14.00 la CIA Agnita, Strada Mihai Viteazu, nr.16-18 .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de înscriere tip
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
- Copia carnetului de muncă sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Testare psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.
Relatii suplimentare la telefon 0269/510750 .

Bibliografia de concurs precum si formularele tip, se gasesc la CIA Agnita, str Mihai Viteazu , nr 16-18.

Stire adaugata in data de 07 Nov 2013 de catre administrator
CP ORLAT ORGANIZEAZA CONCURS...
CENTRUL DE PLASAMENT ORLAT, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de:
PSIHOLOG PRACTICANT – 1 POST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare cu diplomă de licentă în specialitatea psihologie
- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania in specialitatea psihologie clinica, consiliere psihologica, psihoterapie, psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala.
Conditii de desfăsurare:
 Proba scrisă –data de 16.12.2013 ora 10 la sediul Centrului de Plasament Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, loc. Orlat, jud. Sibiu
 Interviul –data de 20.12.2013, ora 10 la sediul Centrului de Plasament Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, loc. Orlat, jud. Sibiu

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs până la data de 14.11.2013 la Centrul de Plasament Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, loc. Orlat, jud. Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu următoarele:
- Cerere de inscriere la concurs tip
-Copia actului de identitate;
-Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
-Adeverinta care să ateste vechimea în muncă, in meserie si/sau în specialitatea studiilor, copie carnet de muncă conform cu originalul
-Cazierul judiciar;
-Adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
-Curriculum vitae
-Testare psihologică în vederea angajării
-Copiile de pe actele din dosar se prezintă însotite de documentele originale.
Bibliografiile pentru concurs precum si formularele de înscriere tip, se găsesc la Centrul de Plasament Orlat, Str. Grănicerilor, nr. 113, Loc. Orlat, Jud. Sibiu
Relatii suplimentare la Centrul de Plasament Orlat, str. Grănicerilor, nr. 113, loc. Orlat, jud. Sibiu.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE PSIHOLOG
CP ORLAT

1. Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip rezidential
2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
3. Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Stire adaugata in data de 01 Nov 2013 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Next >>

Stiri precedente: