.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS...
>> COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS...
>> CS "SF.ANDREI" MEDIAS - CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU DIZABILITATI ANUNTA CONCURS...
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS...
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAS
ANUNTA

CONCURS - POST CONSILIER JURIDIC

CONSILIER JURIDIC - 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii superioare cu diploma de licenta in studii juridice


Conditii de desfasurare:
- Selectie dosare: data de 27/08/2014,ora 10
- Proba scrisa: data de 23/09/2014, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAS, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 26/09/2014ora 10la sediul C.R.R.P.H. MEDIAS ,str. Luncii, Nr. 1

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 25/08/2014 la compartimentul Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. MEDIAS,str. Luncii, Nr. 1.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
- Cerere tip de inscriere la concurs;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu si ale altor acte care ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
- Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul
- Cazier judiciar
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
- Curriculum vitae
- Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografiile pentru concurs si formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. MEDIAS, str. Luncii, Nr. 1.
BIBLIOGRAFIE CONCURS: CONSILIER JURIDIC

1. Legea Nr. 477 / 2004 privind Codul de Conduita a Personalului Contractual din Autoritatile si Institutiile Publice;
2. Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;
3. OUG 34/2006 actualizata in 2013 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
4. H.G. 23/2010 pentru aprobarea Standardelor de cost pentru serviciile sociale;
5.Legea 53/2003 Codul muncii republicat.
6.H.G. 329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
7. Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrelor de Recuperare si Reabilitare pentru persoane cu Handicap.
8.Legea 292/2011 Legea asistentei sociale.


Stire adaugata in data de 11 Aug 2014 de catre administrator
COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU ANUNTA CONCURS...

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

EDUCATOR-1 POST PE PERIOADA DETERMINATA
EDUCATOR-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-Studii medii cu diploma de bacalaureat

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 22.09.2014, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 24.09.2014, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 22.08.2014 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential
2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

CONSILIER JURIDIC-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare cu diploma de licenta in studii juridice

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 23.09.2014, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 25.09.2014, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 22.08.2014 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential
2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
4.Legea 292/2011 a asistentei sociale
5. Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul servicilor sociale
6. H.G. 118/2014 aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012
7. O.U.G. 34/2006 actualizata in 2013 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel 0269-431563

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

ASISTENT MEDICAL-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-Studii postliceale de specialitate
-Atestat de libera practica, eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 22.09.2014, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 24.09.2014, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 22.08.2014 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1. Legea 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa
2. Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania
3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
Stire adaugata in data de 07 Aug 2014 de catre administrator
CP AGARBICIU ANUNTA CONCURS...
Centrul de Plasament Agarbiciu, anunta concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul Centrului de Plasament Agarbiciu:
asistent social -1post, pe perioada nedeterminata.

Conditii specifice de participare la concurs:
studii superioare cu diploma de licenta in domeniul asistentei sociale;


Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa: la data de 16.09.2014, ora 10:00, la sediul C.P. Agarbiciu nr.361, str. Principala, jud Sibiu;
-Proba interviu: la data de 19.09.2014, ora 10:00, la sediul C.P. Agarbiciu nr.361, str. Principala, jud.Sibiu.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 19.08.2014, ora 15.00, la sediul C.P. Agarbiciu nr.361, str.Principala, jud.Sibiu.
Dosarul de inscriere trebuie sa contina, in mod obligatoriu urmatoarele:
-Formular de inscriere tip;
-Copia actului de identitate;
-Copiile diplomelor de studiu/alte acte care ateste efectuarea unor specializari; copiile
documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
-Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
-Cazier judiciar;
-Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/unitati sanitare abilitate;
-Curriculum vitae;
-Testare psihologica in vederea angajarii;
- Copie dupa avizul de exercitare a profesiei de asistent social.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele orginale.
Bibliografia pentru concurs precum si formularele de inscriere tip se gasesc la sediul C.P. Agarbiciu.
Relatii suplimentare la C.P. Agarbiciu, tel. 0269 855 102.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ASISTENT SOCIAL
1. Legea Nr. 477/2004 privind Codul de conduita a Personalului Contractual din Autoritatile si Institutiile Publice;
2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, text in vigoare incepand cu data de 03.10.2013;
3. Legea Nr. 292/2011 Legea asistentei sociale;
4. Ordinul 22/2004 referitor la Standardele Minime Obligatorii, privind Serviciile pentru Protectia Copilului de Tip Rezidential pentru Copii, Standardele 1-22.
Stire adaugata in data de 05 Aug 2014 de catre administrator
CS "SF.ANDREI" MEDIAS - CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU COPII CU DIZABILITATI ANUNTA CONCURS...
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a unui post de MUNCITOR CALIFICAT BUCATAR pe perioada nedeterminata.

Conditiile de participare la concurs: -Absolventi cu diploma de 10 clase si diploma de curs de bucatar.
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 04.08.2014 pana la data de 18.08.2014 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :

Proba practica – in data de 12.09.2014, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Proba interviu – in data de 17.09.2014, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0746862959

BIBLIOGRAFIE
1.Proba practica

COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a unui post de ASISTENT SOCIAL pe perioada nedeterminata.

• Conditiile de participare la concurs: - Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea asistenta sociala -profil asistenta sociala
• Aviz eliberatde Colegiul Asistentilor Sociali

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 04.08.2014 pana la data de 18.08.2014 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :
Selectia dosarelor – in data de 18.08.2014 ora 15.00
Proba scrisa – in data de 12.09.2014, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Proba interviu – in data de 17.09.2014, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii;
9. Copie dupa avizul de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0746862959

BIBLIOGRAFIE
• Legea nr.272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
• Ordinul nr.27 din 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati
• Legea nr.477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
• Tehnici de interventie in munca de asistenta sociala-material publicat in Ghiduri de buna practica in asistenta sociala a copilului si familiei, Colectia de asistenta sociala, edit.Lumen 2002 (acest material se ridica de la sediul institutiei)
Stire adaugata in data de 04 Aug 2014 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, organizeaza concurs pentru :

SERVICIUL FINANTE, BUGET, SALARIZARE

SEF SERVICIU - 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare.
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice
-studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice (in conditiile art.31 alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.284/2010);
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 2 ani;
Conditii de desfasurare:

Proba scrisa – data de 01.09.2014 ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
Interviul – data de 03.09.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 20.08. 2014 la Serviciul Resurse Umane.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
- Copia actului de identitate;
- Formularul de inscriere tip;
- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice( conform Ordinului nr. 192/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici)
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului.Aceasta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
- Declaratia pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
- Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografia pentru concurs precum si formularele de inscriere tip, se gasesc la Serviciul Resurse Umane
Stire adaugata in data de 02 Aug 2014 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next >>

Stiri precedente: