.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> Complexul de Servicii Sf.Andrei anunta concurs
>> Complexul de Servicii Sf.Andrei anunta concurs
>> CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS
>> Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs
>> Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunta concurs

Content Management Powered by CuteNews


 

Complexul de Servicii Sf.Andrei anunta concurs
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - Centru de Plasament pt.Copilul cu Dizabilitati Medias anunta scoaterea la concurs a unui post de PORTAR pe perioada nedeterminata.

Conditiile de participare la concurs: - Minim 10 clase si curs calificare
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 08.02.2016 pana la data de 19.02.2016 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8

Conditii de desfasurare :
Selectie dosare – 19.02.2016
Proba scrisa – in data de 26.02.2016, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Proba interviu – in data de 01.03.2016, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii;
9.Testare neuropsihiatrica
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0787513221

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si ninstitutiile publice
2. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Stire adaugata in data de 09 Feb 2016 de catre andreeapopescu
Complexul de Servicii Sf.Andrei anunta concurs
COMPLEXUL DE SERVICII SF. ANDREI MEDIAS - anunta scoaterea la concurs a 2 posturi de ASISTENT SOCIAL PRACTICANT pe perioada nedeterminata.(1 POST Centru de Zi si 1 post Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati)
• Conditiile de participare la concurs: - Studii superioare cu diploma de licenta in specialitatea asistenta sociala -profil asistenta sociala
• Aviz eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs de la data de 08.02.2016 pana la data de 19.02.2016 la sediul Complexului de Servicii Sf.Andrei Medias din str.Piscului nr.8
Conditii de desfasurare :
Selectia dosarelor – in data de 19.02.2016 ora 15.00
Proba scrisa – in data de 26.02.2016, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Proba interviu – in data de 01.03.2016, ora 10 la sediul din str.Piscului nr.8
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea potrivit legii;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific;
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care atesta vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
5.Curriculum vitae;
6.Cazier judiciar;
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
8.Testare psihologica in vederea angajarii;
9.Testare neuropsihiatrica;
10. Copie dupa avizul de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul Complexului din str.Piscului nr.8
Relatii suplimentare la nr. tel.:0269/831812, 0269/842906, 0746862959

BIBLIOGRAFIE

- Pentru postul de la Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilitati
• Legea nr.272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
• Ordinul nr.27 din 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati
• Legea nr.477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Pentru postul de la Centru de Zi
• Legea nr.272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
• Legea nr.477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
• Ordinul 24/2004 – privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru Centrele de Zi
Stire adaugata in data de 09 Feb 2016 de catre andreeapopescu
CRRPH CISNADIE ANUNTA CONCURS
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CISNADIE anunta concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, in cadrul institutiei :
1. Denumirea postului
INFIRMIER – 3 posturi pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor : Minim 8 clase.
Data, ora si locul de desfasurare a concursului :
Proba practica: – data de 24 februarie 2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei ;
Proba de Interviu :– data de 26 februarie 2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei .

2. Denumirea postului:
Muncitor calificat tr.III - BUCATAR – 1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor: Minim 10 clase;
Curs de calificare
Conditii de desfasurare:
Proba practica: – data de 24 februarie 2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud. Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei ;
Proba de Interviu :– data de 26 februarie 2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie, jud.Sibiu.
Comunicarea Rezultatului probei de interviu : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei .

3. Denumirea postului
ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 post pe perioada nedeterminata
Conditii specifice de participare la concurs :
Nivelul studiilor :
- Studii postliceale de specialitate;
- Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali.
Data, ora si locul de desfasurare a concursului:
 Proba scrisa – data de 24 februarie 2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie;
Comunicarea Rezultatului probei scrise : 1 zi lucratoare de la finalizarea probei;
 Interviul – data de 26 februarie 2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36A, Cisnadie;
Comunicarea Rezultatului probei de interviu: 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 17 februarie 2016, ora 14.00, la compartimentul de Resurse Umane din cadrul C.R.R.P.H. Cisnadie, str. Livezii, nr.36 A, Cisnadie.
Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot depune contestatii in termen de maxim 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a probei scrise/probei practice, a probei de interviu.
Conditiile generale si specifice.
Pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor vacante persoanele care indeplinesc urmatoare conditii:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apartinand Spațiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea, functiei, cu excetia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :
 Cerere tip de inscriere la concurs;
 Copia actului de identitate;
 Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ; copiile documentelor care atesta conditiile specifice;
 Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 Curriculum vitae;
 Certificat de cazier judiciar;
 Testare psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIE
Bibliografia pentru concurs INFIRMIER :
-Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap ANEXA 1, Modulul III Standardul 1 si Modulul V, Standardul 1;
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Bibliografia pentru concurs BUCATAR
- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap ANEXA 1 Modulul IV, Standardul 4 si Modulul V, Standardul 1.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
Bibliografia pentru concurs ASISTENT MEDICAL :
- Ordinul nr. 67/2015, Privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap ANEXA 1, Modulul II Standardul 1, Modulul III Standardul 1, 2 si 6, Modulul IV, Standardul 4si 6 si Modulul V, Standardul 1 ;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
- Urgente medico-chirurgicale, sinteze pentru asistenti medicali, editia 3 de Lucretia Titirca, Editura Medicala 2002.

Formularele tip de inscriere se gasesc la compartimentul Resurse Umane al C.R.R.P.H. Cisnadie. Informatii la tel. 0786071552.
Stire adaugata in data de 05 Feb 2016 de catre andreeapopescu
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare a urmatoarelor posturi vacante din cadrul institutiei:

1. INFIRMIERA- 1 POST, pe perioada nedeterminata, Centrul de Plasament pentru copilul cu dizabilitati;

Conditii specifice de participare la concurs:
- minim 10 clase;
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 24.02.2016 ora 10.00;
- Proba interviu: la data de 26.02.2016 ora 10.00 , la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;


BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER

1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19
2. Ghidul pentru infirmieri
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

2. EDUCATOR- 1 POST- pe perioada nedeterminata, pe studii postliceale, Centrul de Plasament pentru copilul cu dizabilitati;

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii postliceale de specialitate
- Minim 1 an vechime in specialitatea studiilor.
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 24.02.2016 ora 12.00;
- Proba interviu: la data de 26.02.2016 ora 12.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE EDUCATOR


1. ORDINUL NR.27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:

2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizata.

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;


Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Dosar plic
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 16.02.2016, ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.
Relatii suplimentare la sediul institutiei: Sibiu, str. Bastionului, nr.6, Sibiu, sau la nr. de tel. 0269210068
Stire adaugata in data de 02 Feb 2016 de catre andreeapopescu
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunta concurs
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu anunta concurs in vederea ocupării a patru posturi contractuale in cadrul institutiei:

Denumirea postului

- INFIRMIERA – 3 posturi contractuale pe perioada nedeterminata
- MASEUR – 1 post contractual pe perioada nedeterminata


Conditii specifice de participare la concurs:
Nivelul studiilor:
- Infirmiera - Minim 10 clase
- Maseur – Studii medii si curs de specialitate(400ore)


Conditii de desfasurare :
- Proba scrisa in data de 22.02.2016, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
Comunicarea Rezultatului probei scrise : maxim 1 zi lucratoare de la finalizarea probei.
- Proba interviu in data de 24.02.2016, ora 10ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
- Data limită pana la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este de 12.02.2016, ora 14ºº la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92.
Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele :

1. Cerere de inscriere tip;
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
4. Copia carnetului de munca sau dupa caz , o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
5. Curriculum vitae;
6. Caracterizare de la ultimul loc de munca;
7. Cazierul judiciar;
8. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
9. Testare psihologica in vederea angajarii.

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

- Formularele tip de inscriere si bibliografia se gasesc la sediul C.R.R.N. Talmaciu str. Unirii, nr. 90 - 92, tel. 0269/550244.
Stire adaugata in data de 29 Jan 2016 de catre andreeapopescu

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Next >>

Stiri precedente: