.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE ANUNTA CONCURS...
>> INFORMATII PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR CITO MEDIAS ORGANIZAT IN PERIOADA 27.04.2015 - 30.04.2015
>> Rezultate concurs 27.04.2015 - 30.04.2015
>> CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS...
>> Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind furnizarea de produse de curatat si lustruit, cod CPV 39800000-0.

Content Management Powered by CuteNews


 

CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" CISNADIE ANUNTA CONCURS...
ANUNT

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

EDUCATOR-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
-Studii medii cu diploma de bacalaureat

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 08.06.2015 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 10.06.2015, ora 14 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 29.05.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential
2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563

INFIRMIER-1 post PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-minim 10 clase

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 08.06.2015, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 10.06.2015, ora 14 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 29.05.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
2.Ordinul Nr.21/2004 pentru aprobareaa Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip residential
Standardele:
9.Intimitatea si confidentialitatea
17.Protectia copilului impotriva abuzului
18.Relatia personalului cu copilul
19.Controlul comportamentului
21.Notificarea cu privire la evenimentele im portante
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
Stire adaugata in data de 11 May 2015 de catre administrator
INFORMATII PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR CITO MEDIAS ORGANIZAT IN PERIOADA 27.04.2015 - 30.04.2015
Stire adaugata in data de 04 May 2015 de catre administrator
Rezultate concurs 27.04.2015 - 30.04.2015
Stire adaugata in data de 30 Apr 2015 de catre administrator
CRRPH TALMACIU II ANUNTA CONCURS...
CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP TALMACIU II
Cod fiscal 25631988

ANUNTA
Concurs pentru ocuparea urmatorului post din cadrul institutiei

ASISTENT MEDICAL - 1 post pe perioada nedeterminata

Conditii specifice de participare la concurs :
 Studii postliceeale de specialitate
 Atestat de Libera Practica, eliberat de Colegiul Asistentilor Medicali
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa – data de 22.05.2015, ora 10:00, la sediul CRRPH Talmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oras Talmaciu
- Interviul – data de 25.05.2015, ora 10:00, la sediul CRRPH Talmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oras Talmaciu
Candidatii vor depune dosarele pentru participare la concurs pâna la data de 15.05.2015 ora 15.00, la sediul CRRPH Talmaciu II, Strada Unirii Nr. 90 A, oras Talmaciu.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
- cerere tip de inscriere la concurs
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studiu si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul
- cazier judiciar
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate
- curiculum vitae
- testare psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Bibliografia pentru concurs precum si formularele tip de inscriere se gasesc la Biroul Resurse Umane al CRRPH Talmaciu II.
Stire adaugata in data de 29 Apr 2015 de catre administrator
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind furnizarea de produse de curatat si lustruit, cod CPV 39800000-0.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, prin Director General Laura Camelia Vilsan, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind furnizarea de produse de curatat si lustruit, cod CPV 39800000-0.

Caracteristici generale si specifice ale produselor solicitate: Conform tabelului anexat, parte integranta a prezentei.
Se va avea in vedere termenul de plata al facturilor in perioada 24-31 ale lunii si mentinerea pretului din oferta pâna la finalizarea contractului
Preturile vor fi mentinute pe Catalogul de produse postate in SEAP, achizitia realizându-se prin mijloace electronice.
Alte informatii cu privire la conditiile de ofertare se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini, care va fi pus la dispozitia operatorului economic, la cererea acestuia.
Modalitate de achizitie conform legii: Atribuire directa
Evaluarea ofertei:Ofertantul a carui oferta contine cel mai scazut pret va fi desemnat câstigator.
Modalitate de ofertare: Oferta se va prezenta in plic sigilat la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu pâna la data de 29.04.2015, ora 15:00.
Stire adaugata in data de 22 Apr 2015 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Next >>

Stiri precedente: