.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> MODIFICARI PENTRU CONCURSUL DIN 20.10.2014
>> CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS...
>> Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap isi modifica programul de lucru
>> DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
ANUNT
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante pe perioada nedeterminata.

Concursul consta in urmatoarele probe:
- Proba scrisa – data de 08.12.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 10.12.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
- Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 27.11.2014 la Compartiment Resurse Umane din cadrul Serviciul Juridic si Resurse Umane .

Functiile publice vacante pentru care se organizeaza concursul de recrutare sunt urmatoarele:

I. SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR SOCIALE

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul sociologiei.
-Vechime in specialitatea studiilor – minim 5 ani

II. SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE IN DOMENIUL ASISENTEI SOCIALE SI RELATIA CU ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR
Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti, economice, filologiei, asistentei sociale, sociologie,studii administrative/ juridice.
-Vechime in specialitatea studiilor – minim 9 ani
CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL -
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti, economice, filologiei, asistentei sociale, sociologie,studii administrative/ juridice.
-Vechime in specialitatea studiilor – minim 5 ani

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor ingineresti, economice, filologiei, asistentei sociale, sociologie,studii administrative/ juridice.

III. BIROU ADOPTII SI POST ADOPTII
CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale.

IV. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PROTECTIE REZIDENTIALA SI FAMILIALA
CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale, psihologiei, studii administrative/ juridice.

V. SERVICIUL DE EVALUARE INITIALA, PREVENIRE SI INTERVENTIE IN SITUATII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE -COMPARTIMENT EVALUARE INITIALA, PREVENIRE SI INTERVENTIE ANE (IN SITUATII DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE) TRAFIC, MIGRATIE, REPATRIERI

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale, psihologie, studii administrative/juridice.


VI. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihopedagogie-
-Vechime in specialitatea studiilor – minim 5 ani

VII. SERVICIUL FINANTE, BUGET, SALARIZARE
CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul studiilor economice

VIII. SERVICIUL CONTABILITATE
CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT
Conditii specifice de participare la concurs:
-Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul studiilor economice

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
- Copia actului de identitate;
- Formularul de inscriere tip;
- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice( conform Ordinului nr. 192/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici)
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului.Aceasta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
- Declaratia pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
- Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografia pentru concurs precum si formularele de inscriere tip, se gasesc la Compartiment Resurse Umane din cadrul Serviciul Juridic si Resurse Umane.

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SMCSS


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER CONTABILITATE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER DEBUTANT ANE COMPARTIMENT EVALUARE INITIALA


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SEC


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER FINANCIAR


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER DEBUTANT ADOPTII


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER DEBUTANT PROGRAME PROIECTE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER PRINCIPAL PROGRAME PROIECTE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER SUPERIOR PROGRAME PROIECTE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER DEBUTANT PROTECTIE REZIDENTIALA SI FAMILIALA

Stire adaugata in data de 07 Nov 2014 de catre administrator
MODIFICARI PENTRU CONCURSUL DIN 20.10.2014
Din motive obiective, in vederea incadrarii in prevederile procedurale de organizare a concursului de recrutare pentru functii publice temporar vacante anutam modificarea conditiilor de desfasurare pentru concursul postat in data de 20.10.2014

- Proba scrisa – data de 19.11.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 21.11.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
- Candidații vor depune dosarele pentru participarea la concurs pâna la data de 14.11.2014 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Serviciului Juridic si Resurse Umane.

Functiile publice temporar vacante la care se aplica aceste modificari sunt:

I. SERVICIULUI MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ASISTENTA MATERNALA -COMPARTIMENT MANAGERI DE CAZ ASISTENTI MATERNALI PROFESIONISTI

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL - 1 funcție publica de execuție pe perioada determinata
Condiții specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale, psihologie, psihopedagogie, studii administrative, juridice
-Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani

II. SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL - 1 funcție publica de execuție pe perioada determinata
Condiții specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologiei
-Vechime în specialitatea studiilor – minim 5 ani

III. SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI

CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - 1 funcție publica de execuție pe perioada determinata
Condiții specifice de participare la concurs:
- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologiei
-Vechime în specialitatea studiilor – minim 9 aniStire adaugata in data de 07 Nov 2014 de catre administrator
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS...
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare a urmatoarelor posturi vacante din cadrul institutiei:

I. INFIRMIERA
- 1 POST, pe perioada nedeterminata, la Centrul de Plasament pentru copilul cu Dizabilitati;
- 1 POST, pe perioada determinata, la Centrul de Plasament pentru copilul cu Dizabilitati;

- 2 POSTURI, pe perioada nedeterminata, la Centrul Maternal

- 1 POST, pe perioada nedeterminata, la Centrul de Primire in regim de Urgenta;

Conditii specifice de participare la concurs:
- minim 10 clase;

Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 22.12.2014 ora 10.00;
- Proba interviu: la data de 29.12.2014 ora 10.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 21.11.2014, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Dosar plic

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.


BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER LA CPCD

1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19
2. Ghidul pentru infirmieri
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER LA CENTRUL MATERNAL:

1. ORDINUL 101/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal si a Ghidului Metodologic de implementare a acestor standarde.
Standardele: 5. Gazduirea, ambientul si asigurarea hranei
12. Protectia mamei impotriva abuzurilor

2. Ghidul pentru infirmieri
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER LA CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA:

1. Ordinul 89/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime obligatorii pentru centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat,
Standardele: 6,7,8,12,17,18,19,20,23.
2. Ghidul Infirmierului
3. Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Relatiile suplimentare la sediul institutiei: Str. Bastionului Nr.6, Sibiu, sau la nr. de tel. 0269/210068II. ASISTENT MEDICAL- PRINCIPAL

- 1 POST, perioada determinata, la Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati;

Conditii specifice de participare la concurs:

- scoala postliceala de specialitate;
- 5 ani vechime in specialitate;
- atestat de libera practica eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: 22.12.2014, ora 11.00
- Interviul: 29.12.2014, ora. 11.00 , la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, Loc. Sibiu. Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 21.11.2014, ora 15.00 , la sediul C.S. “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Copie dupa atestatul de libera practica;

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Bibliografie pentru postul de asistent medical:

2. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
1.
2. Urgente medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistentii medicali. Editia a III-a, Lucretia Titirica,
Ed. Medicala, 2002
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Relatiile suplimentare la sediul institutiei: Str. Bastionului Nr.6, Sibiu, sau la nr. de tel. 0269/210068 , zilnic intre orele 09.oo-15.oo.Stire adaugata in data de 07 Nov 2014 de catre administrator
Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap isi modifica programul de lucru
Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap isi modifica programul de lucru


Pentru a veni in sprijinul persoanelor cu dizabilitati care nu se pot prezenta in intervalul orar 08.00-16.00, DGASPC Sibiu isi modifica programul de lucru astfel: incepand cu data 12 noiembrie, in fiecare zi de MIERCURI din saptamana, la Serviciul de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ,aflat pe str.Spartacus nr.2, desfasurarea activitatii se va face in intervalul orar 09.30-18.00.
Pentru celelalte zile lucratoare programul a ramas acelasi, respectiv: LUNI , MARTI, JOI 07.30-16.00 si VINERI 7.30-13.30.
Solicitam tuturor persoanele adulte cu dizabilitati, din judetul Sibiu, care au nevoie de informatii, depunere dosare in vederea evaluarii, reevaluarii, ridicare de prestatii sociale si alte facilitati legale sa se adreseze serviciilor de pe strada Spartacus nr. 2 , la nr. de telefon 0269/218272 , fax. 0269/210482 sau pe site-ul www.dasib.ro
Stire adaugata in data de 05 Nov 2014 de catre administrator
DGASPC SIBIU ANUNTA CONCURS...
ANUNT
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacante pe perioada nedeterminata.
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa – data de 02.12.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C – Sibiu, strada Mitropoliei, nr. 2
- Interviul – data de 04.12.2014, ora 10 la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu, str.Mitropoliei nr.2
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 20.11.2014 la Compartiment Resurse Umane din cadrul Serviciul Juridic si Resurse Umane .

Functiile publice vacante pentru care se organizeaza concursul de recrutare sunt urmatoarele :

1. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, in cadrul Serviciul Evaluare Initiala, Prevenire si Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Exploatare - Compartiment violenta in familie;
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale, psihologie sau stiinte administrative/juridice.

2. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT , in cadrul Serviciului Evaluare Initiala, Prevenire si Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Exploatare - Compartiment evaluare initiala, prevenire si interventie A.N.E (in situatii de abuz, neglijare, exploatare) trafic, migratie, repatrieri
Conditii specifice de participare la concurs:
Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale, psihologie sau stiinte administrative/juridice.

3. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, in cadrul Serviciului Evaluare Initiala, Prevenire si Interventie in Situatii de Abuz, Neglijare, Exploatare - Compartiment evaluare initiala, prevenire si interventie A.N.E (in situatii de abuz, neglijare, exploatare) trafic, migratie, repatrieri
Conditii specifice de participare la concurs:
a)Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul asistentei sociale, psihologie sau stiinte administrative/juridice.
b)Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 1 an.
4. CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, in cadrul Serviciului Finante, Buget, Salarizare
Conditii specifice de participare la concurs:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice
b) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului 5 an.

5. SEF SERVICIU – SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR SOCIALE
Conditii specifice de participare la concurs:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta indomeniul psihologie si stiinte comportamentale, sociologie, asistenta sociala, stiinte umaniste, stiinte administrative, stiinte juridice.
b) Studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice (in conditiile art.31 alin. (1) din Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.284/2010);
c) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului minimum 2 ani.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
- Copia actului de identitate;
- Formularul de inscriere tip;
- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
- Copie carnet de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice( conform Ordinului nr. 192/2013 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici)
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului.Aceasta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
- Declaratia pe proprie raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
- Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografia pentru concurs precum si formularele de inscriere tip, se gasesc la Compartiment Resurse Umane din cadrul Serviciul Juridic si Resurse Umane.

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE SEF SERVICIU SMCSS


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER DEBUTANT ANE COMPARTIMENT EVALUARE INITIALA


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER DEBUTANT ANE COMPARTIMENT VIOLENTA IN FAMILIE


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE CONSILIER ASISTENT ANE

Stire adaugata in data de 03 Nov 2014 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next >>

Stiri precedente: