.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CS SIBIU - CP "GULLIVER" ANUNTA CONCURS...
>> CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" ANUNTA CONCURS...
>> CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS...
>> CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS...
>> CS Prichindelul anunta anularea concursurilor de angajare din data de 06.01.2015, respectiv 14.01.2015 si reluarea procedurii la termenele stabilite anterior.

Content Management Powered by CuteNews


 

CS SIBIU - CP "GULLIVER" ANUNTA CONCURS...
ANUNT

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “GULLIVER” SIBIU

INFIRMIER-3 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-minim 10 clase

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 23.01.2015, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 26.01.2015, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 07.01.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
2.Ordinul Nr.21/2004 pentru aprobareaa Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip residential
Standardele:
9.Intimitatea si confidentialitatea
17.Protectia copilului impotriva abuzului
18.Relatia personalului cu copilul
19.Controlul comportamentului
21.Notificarea cu privire la evenimentele im portante
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
PSIHOLOG-1 POST PE PERIOADA DETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare de lunga durata absolvite,cu diploma de licenta in specialitatea psihologie
-Atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 19.01.2015, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 21.01.2015, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 07.01.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential
2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
4.Legea 292/2011 a asistentei sociale
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
Stire adaugata in data de 22 Dec 2014 de catre administrator
CS SIBIU - CP "TAVI BUCUR" ANUNTA CONCURS...
ANUNT

COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU,
organizeaza concurs pentru

CENTRUL DE PLASAMENT “TAVI BUCUR” CISNADIE

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT-1 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-Studii superioare de specialitate
-Atestat de libera practica, eliberat de Colegiul Asistentilor Sociali
-Experienta profesionala minim 1 an

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 23.01.2015, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 26.01.2015, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 07.01.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1. Ordinul 21/2004 privind standardele minime obligatori privind servicile pentu protectia copilului de tip rezidential
2 Legea 292/2011 privind asistenta sociala
3. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
EDUCATOR-1 POST PE PERIOADA DETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
-Studii medii cu diploma de bacalaureat

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 19.01.2015 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 21.01.2015, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 07.01.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential
2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563

EDUCATOR-2 POST PE PERIOADA NEDETERMINATA
Conditii de participare la concurs:
-Studii medii cu diploma de bacalaureat

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data 23.01.2015 ora 09 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 26.01.2015, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 07.01.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1.Ordinul 21/2004 referitor la Standardele minime obligatorii privind serviciile de protectia copilului de tip residential
2.Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului cu modificarile si completarile ulterioare din Legea 257/2013
3.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
MUNCITOR BUCATAR-2POST PE PERIOADA NEDETERMINATA

Conditii de participare la concurs:
-minim 10 clase
- diploma de calificare

Conditii de desfasurare:
-Proba scrisa-in data23.01.2015, ora 9 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
-Proba interviu-in data de 26.01.2015, ora 13 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14
Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 07.01.2015 la sediul COMPLEXULUI DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
1.Cerere de inscriere tip
2.Copia actului de identitate
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
4.Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei
5.Curriculum vitae
6.Cazierul judiciar
7.Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
8.Testarea psihologica in vederea angajarii
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip, se gasesc la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
2.Ordinul Nr.21/2004 pentru aprobareaa Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip residential
Relatii suplimentare la COMPLEXUL DE SERVICII SIBIU Sibiu, strada Hegel, nr.14 tel.0269-431563
Stire adaugata in data de 22 Dec 2014 de catre administrator
CS "PRICHINDELUL" ANUNTA CONCURS...
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare a urmatoarelor posturi vacante din cadrul institutiei:

1. EDUCATOR -1 POST, pe perioada nedeterminata, pe studii postliceale, la Centrul Maternal

Conditii specifice de participare la concurs:

- Scoala Postliceala de specialitate
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 20.01.2015 ora 10.00;
- Proba interviu: la data de 26.01.2015 ora 10.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 12.01.2015, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Dosar-plic

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE EDUCATOR la CM

1. ORDINUL NR. 101/2006 privind aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru Centrul Maternal
2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, text in vigoare de la data de 03.10.2013;

3. Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
2. EDUCATOR - 1 POST- pe perioada nedeterminata, pe studii medii, Centrul de Plasament pentru copilul cu dizabilitati;

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 20.01.2015 ora 10.00;
- Proba interviu: la data de 26.01.2015 ora 10.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 12.01.2015, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Dosar-plic

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE EDUCATOR la CPCD


1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, modificata si completata prin Legea 257/2013;

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;


3. INFIRMIERA
- 2 POSTURI, pe perioada nedeterminata, la Centrul de Plasament pentru copilul cu Dizabilitati;

Conditii specifice de participare la concurs:
- minim 10 clase;
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 20.01.2015 ora 11.00;
- Proba interviu: la data de 26.01.2015 ora 11.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 12.01.2015, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Dosar plic

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER LA CPCD

1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19
2. Ghidul pentru infirmieri
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
Relatiile suplimentare la sediul institutiei: Str. Bastionului Nr.6, Sibiu, sau la nr. de tel. 0269/210068, zilnic intre orele 09.00-13.00.
Stire adaugata in data de 19 Dec 2014 de catre administrator
CS "PRICHINDELUL" SIBIU ANUNTA CONCURS...
Complexul de Servicii „Prichindelul” Sibiu anunta concurs de ocupare a urmatoarelor posturi vacante din cadrul institutiei:


1. EDUCATOR - 1 POST- pe perioada determinata, pe studii superioare, Centrul de Plasament pentru copilul cu dizabilitati;

Conditii specifice de participare la concurs:

- Studii superioare cu diploma de licenta;
- Modulul psihopedagogic;

Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 14.01.2015 ora 10.00;
- Proba interviu: la data de 20.01.2015 ora 10.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 05.01.2015, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Dosar-plic

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.


BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE EDUCATOR la CPCD


1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
1.
2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, modificata si completata prin Legea 257/2013;

3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;


2. ASISTENT MEDICAL- PRINCIPAL - 1 POST, perioada determinata, la Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati;

Conditii specifice de participare la concurs:
- scoala postliceala de specialitate;
- 5 ani vechime in specialitate;
- atestat de libera practica eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;


Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 14.01.2014 ora 11.00;
- Proba interviu: la data de 20.01.2015 ora 11.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 05.01.2015, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Dosar plic

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL la CPCD


1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
2.
3. Urgente medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistentii medicali. Editia a III-a, Lucretia Titirica,
Ed. Medicala, 2002
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Relatiile suplimentare la sediul institutiei: Str. Bastionului Nr.6, Sibiu, sau la nr. de tel. 0269/210068, zilnic intre orele 09.00-13.00.
Stire adaugata in data de 19 Dec 2014 de catre administrator
CS Prichindelul anunta anularea concursurilor de angajare din data de 06.01.2015, respectiv 14.01.2015 si reluarea procedurii la termenele stabilite anterior.
CS Prichindelul anunta anularea concursurilor de angajare din data de 06.01.2015, respectiv 14.01.2015 si reluarea procedurii la termenele stabilite anterior.
Stire adaugata in data de 16 Dec 2014 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Next >>

Stiri precedente: