.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect - Servicii de reparatii si intretinere autovehicule si echipamente conexe, cod CPV 50110000-9...
>> CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS DE PROMOVARE IN TREAPTA/GRAD PROFESIONAL...
>> Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret avand ca obiect servicii de asigurare a autovehiculelor, cod CPV 66514110-0...
>> Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs
>> DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect - Servicii de reparatii si intretinere autovehicule si echipamente conexe, cod CPV 50110000-9...
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, prin Director General Laura Camelia Vilsan, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret privind atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect - Servicii de reparatii si intretinere autovehicule si echipamente conexe, cod CPV 50110000-9.

Caracteristici generale si specifice ale serviciului solicitat :Conform tabelului anexat, parte integranta a prezentei.
Alte informatii cu privire la conditiile de ofertare se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini, care va fi pus la dispozitia operatorului economic, la cererea acestuia.
Modalitate de achizitie conform legii: Atribuire directa
Evaluarea ofertei: Ofertantul a carui oferta contine cel mai scazut pret va fi desemnat castigator.
Modalitate de ofertare: Ofertantii pot depune o singura oferta. Oferta se va prezenta in plic sigilat la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu pana la data de 14.04.2015, ora 15:00.
Stire adaugata in data de 07 Apr 2015 de catre administrator
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS DE PROMOVARE IN TREAPTA/GRAD PROFESIONAL...
A N U N T

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Medias, cu sediul in loc. Medias, str. G. Topirceanu nr. 14, organizeaza :

Examen de promovare in treapta/grad profesional
pentru functia de mecanic intretinere

Conditiile de participare la examen:
- Minim 3 ani in functia din care promoveaza
- Calificativul „Foarte Bine” la evaluarea performantelor individuale cel putin de doua orin in ultimii 3 ani

Tipul probelor de examen, locul, data si ora desfasurarii acestora :
- Verificare cererilor si conditiilor de participare 20.04.2015 ora 15.00
- Sustinerea unei probe practice 04.05
- .2015 ora 10:00

Termenul limita de depunere a cererilor de participare la examen: 19.04.2015

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul institutiei, persoana de contact: Stroia Elena Olga, tel. 0269/820140


Bibliografie

- Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din Autoritati si Institutii Publice


Stire adaugata in data de 07 Apr 2015 de catre administrator
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret avand ca obiect servicii de asigurare a autovehiculelor, cod CPV 66514110-0...
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu, prin Director General Laura Camelia Vilsan, formuleaza prezenta solicitare de oferta de pret avand ca obiect servicii de asigurare a autovehiculelor, cod CPV 66514110-0.

Caracteristici generale si specifice ale serviciului solicitat :
Incheierea politelor de asigurare obligatorie RCA si a politei de asigurare facultativa CASCO cu o valabilitate de 12 luni, pentru urmatoarele autovehiculele ale institutiei, prezentate in tabelul anexat, parte integranta a prezentei.
Alte informatii cu privire la conditiile de ofertare se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini, care va fi pus la dispozitia operatorului economic, la cererea acestuia.
Modalitate de achizitie conform legii: Atribuire directa
Evaluarea ofertei: Ofertantul a carui oferta contine pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator.
Modalitate de ofertare: Ofertantii pot depune o singura oferta. Oferta se va prezenta in plic sigilat la sediul DGASPC Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, jud. Sibiu pana la data de 07.04.2015, ora 12.00.

DATI CLICK AICI PENTRU ANEXA

Stire adaugata in data de 04 Apr 2015 de catre administrator
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs
Complexul de Servicii "Prichindelul" Sibiu anunta concurs de ocupare a urmatoarelor posturi vacante si temporar vacante din cadrul institutiei:

1. ASISTENT MEDICAL- PRINCIPAL - 1 POST, perioada determinata, la Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati;

Conditii specifice de participare la concurs:

- scoala postliceala de specialitate;
- 5 ani vechime in specialitate;
- atestat de libera practica eliberat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;

Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: 17.04.2015, ora 10.00
- Interviul: 21.04.2015, ora. 10.00 , la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, Loc. Sibiu. Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 08.04.2015, ora 15.00 , la sediul C.S. “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Bibliografie pentru postul de asistent medical:

1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
2. Urgente medico-chirurgicale. Sinteze pentru asistentii medicali. Editia a III-a, Lucretia Titirica,
Ed. Medicala, 2002
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

2. INFIRMIERA - 2 POSTURI, pe perioada determinata, la Centrul de Plasament pentru copilul cu Dizabilitati;

Conditii specifice de participare la concurs:
- minim 10 clase;
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 17.04.2015 ora 11.00;
- Proba interviu: la data de 21.04.2015 ora 11.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 08.04.2015, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Atestat libera practica(pentru asistentul medical), eliberat de OAMR Sibiu
- Dosar plic

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER LA CPCD

1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19
2. Ghidul pentru infirmieri
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3. INFIRMIERA

- 3 POSTURI, pe perioada nedeterminata, la Centrul de Plasament pentru copilul cu Dizabilitati;
- 2 POSTURI, pe perioada nedeterminata, la Centrul Maternal
- 2 POSTURI, pe perioada nedeterminata, la Centrul de Primire in regim de Urgenta;

Conditii specifice de participare la concurs:
- minim 10 clase;
-
Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 24.04.2015 ora 10.00;
- Proba interviu: la data de 28.04.2015 ora 10.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;

4. . EDUCATOR – PRINCIPAL- 1 POST, perioada nedeterminata, la Centrul Maternal

Conditii specifice de participare la concurs:
- Studii postliceale de specialitate
- 4 ani vechime in specialitate

Conditii de desfasurare:
- Proba scrisa: la data de 24.04.2015 ora 11.00;
- Proba interviu: la data de 28.04.2015 ora 11.00, la sediul C.S. „Prichindelul” Sibiu, loc. Sibiu, Str. Bastionului, nr.6, jud. Sibiu;

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

- Formular de inscriere tip;
- Copia actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studiu/ alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copie carnet de munca, conform cu originalul, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
- Cazier judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie/ unitati sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testare psihologica in vederea angajarii;
- Testare neuropsihiatrica
- Dosar plic
BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE INFIRMIER

1. ORDINUL NR. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati:
Standardele: - 9, 10, 11, 15,18, 19
2. ORDINUL NR. 101/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru Centrul Maternal:
Standardele: - 5.2. Masurile de siguranta si securitate
- 5.3 Conditii de locuit;
- 5.4. Asigurarea hranei.
- 12. Protectia mamei si copilului impotriva abuzurilor;
3. Ordinul 89/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime obligatorii pentru centrul de primire in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat,
Standardele: 6,7,8,12,17,18,19,20,23.
4. Ghidul pentru infirmieri
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE EDUCATOR la Centrul Maternal

1. ORDINUL NR. . 101/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru Centrul Maternal.
2. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, text in vigoare de la data de 03.10.2013;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
4. Terapia Educationala Intergrata- Coordonatori Ionel Musu, Aurel Taflan
Editura Prohumanitate, 1997- Ludoterapia (pag.180-225), Organizarea si Formarea autonomiei personale si sociale( pag.273-309)

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de 16.04.2015, Ora 15.00, la sediul CS “Prichindelul” Sibiu, str. Bastionului, nr.6, jud.Sibiu.

Stire adaugata in data de 01 Apr 2015 de catre administrator
DGASPC SIBIU ORGANIZEAZA CONCURS...
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, din cadrul institutiei:

Concursul consta in doua probe: proba scrisa /proba practica si interviul.
Proba scrisa/ proba practica va avea loc in data de 27.04.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu.
Interviul in data de 30.04.2015, ora 10:00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu.
Dosarele de inscriere se depun pana la data de 14.04.2015(inclusiv) la Serviciul Juridic si Resurse Umane -Compartiment Resurse Umane din cadrul institutiei .

I. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ASISTENTA MATERNALA -
Compartiment Manageri de Caz pentru Copil in Asistenta Maternala:
-PSIHOLOG PRACTICANT- 1 functie de executie pe perioada nedeterminata
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologie si atestat de libera practica eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania in specialitatea psihologie clinica;
b) Perfectionari (specializari): psihologie clinica
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 0 ani.

II. BIROU ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, TEHNIC SI APROVIZIONARE:

-INGRIJITOR CURATENIE - 1 functie de executie pe perioada nedeterminata
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: – studii generale,
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 0 ani
-MUNCITOR CALIFICAT(intretinere) - 1 functie de executie pe perioada nedeterminata
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: – 10 clase,
b) Perfectionari (specializari): certificat/diploma de calificare in domeniul tehnic
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – minim 9 ani .

III. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP:

- MEDIC SPECIALIST- 1 functie de executie pe perioada nedeterminata
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in medicina;
b) Perfectionari (specializari): medicina generala;
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 0 ani.

IV. CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP PSIHIC ,,GABRIELA”:

-PSIHOPEDAGOG - 1 functie de executie pe perioada determinata
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologiei;
b) Perfectionari (specializari): psihopedagogie
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 0 ani.

V. CENTRUL TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPII AUTISTI:

- LOGOPED - 1 functie de executie pe perioada determinata
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihologie.
b) Perfectionari (specializari): logopedie
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 0 ani.
-KINETOTERAPEUT- 1 functie de executie pe perioada determinata :
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul kinetoterapiei
b) Perfectionari (specializari): kinetoterapie
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 0 ani.

VI. CENTRUL DE INTEGRARE SI TERAPIE OCUPATIONALA MEDIAS:
-DIRECTOR CENTRU – 1 functie de conducere pe perioada nedeterminata:
Conditii generale/ Specifice:
a) Studii de specialitate: absolventi cu diploma de invatamant superior in domeniul stiintelor socioumane, juridice, medicale, administrative sau economice;
b) Perfectionari (specializari): nu este cazul
c) Limbi straine: nu este cazul;
d) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: buna comunicare, lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, operativitate, responsabilitate.
e) Cerinte specifice: nu este cazul;
f) Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – minim 3 ani.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
- Cerere de inscriere la concurs tip;
- Copiea actului de identitate;
- Copiile diplomelor de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari; copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor, copie carnet de munca conform cu originalul;
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate;
- Curriculum vitae;
- Testarea psihologica in vederea angajarii.
Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Bibliografia pentru concurs precum si formularele de inscriere tip, se gasesc la Serviciul Resurse Umane.

DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE PSIHOLOG


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE MEDIC


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE DIRECTOR CITO MEDIAS


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE KINETOTERAPEUT


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE LOGOPED


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFIE PSIHOPEDAGOG

Stire adaugata in data de 31 Mar 2015 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Next >>

Stiri precedente: