.
acasa servicii unitati acte legislatie structura contact
   


>> CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS...
>> DGASPC Sibiu organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional...
>> Rezultatul concursului pentru postul de logoped si medic...
>> DGASPC ANUNTA EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD/TREAPTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL...
>> CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS...

Content Management Powered by CuteNews


 

CRRPH MEDIAS ANUNTA CONCURS...
ANUNT

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MEDIAS, CIF 29098722
ANUNTA:
Concurs pentru ocuparea urmatorului post, in cadrul institutiei:
INFIRMIER: -1 POST pe perioada nedeterminata:
Conditii de participare la concurs:
-Minim 10 clase absolvite

Conditii de desfasurare:
- Selectie dosare: data de 10/12/2015
- Proba scrisa: data de 11/01/2016, ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAS, str. Luncii, Nr. 1
- Proba interviu - data de 14/01/2016 ora 10 la sediul C.R.R.P.H. MEDIAS ,str. Luncii, Nr. 1

Candidatii vor depune dosarele pentru participarea la concurs pana la data de 10.12.2015 (inclusiv) ora 14 la CRRPH Medias, Strada Luncii, nr.1.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:
- Cerere de inscriere tip
- Copia actului de identitate;
- Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor, si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
- Copia carnetului de munca sau dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei;
- Curriculum vitae
- Cazierul judiciar;
- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
- Testare psihologica in vederea angajarii

Copiile de pe actele din dosar se prezinta insotite de documentele originale.
Formularele de inscriere tip se gasesc la sediul unitatii.
Relatii suplimentare la telefon 0269/820099; 0784 266 722.

BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului de infirmier pe perioada nedeterminata la Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Medias
1) Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap: Modulul III Standardul 1; Modul IV Standardul 2, 3, 4, 5; Modulul V: Standardul 1
2) Codul de conduita nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Stire adaugata in data de 23 Nov 2015 de catre administrator
DGASPC Sibiu organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional...
A N U N T
In temeiul art.63, 64 si 65 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 125 alin. (1), ART.127 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, DGASPC Sibiu organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut .

Examenul de promovare in grad consta in proba scrisa si interviul.
Proba scrisa va avea loc in data de 07 decembrie 2015, ora 10.00, iar interviul in data de 09 noiembrie 2015 la sediul Directie Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu. Formularul de inscriere se depune pana la data de 23.11.2015 ora 16.00 la Compartimentul Resurse Umane.
Conditiile specifice privind promovarea in grad profesional sunt cele prevazute de art.64 si 65 din Legea nr.188/1999 privind statul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) Copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
b) Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) Formularul de inscriere

Bibliografia de concurs este cea din anexa alaturata.


DATI CLICK AICI PENTRU BIBLIOGRAFII

Stire adaugata in data de 23 Nov 2015 de catre administrator
Rezultatul concursului pentru postul de logoped si medic...
Stire adaugata in data de 23 Nov 2015 de catre administrator
DGASPC ANUNTA EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD/TREAPTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL...
Stire adaugata in data de 20 Nov 2015 de catre administrator
CITO MEDIAS ANUNTA CONCURS...
A N U N T


Subscrisa Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Medias, cu sediul in loc. Medias, str. G. Topirceanu nr. 14, C.F. 25631953, reprezentata prin director Fantana Ancuta, anunta
Scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi:
1. ASISTENT SOCIAL un post
Specificatiile postului :
- Locul de desfasurare a concursului: sediul CITO Medias
- Denumirea postului : ASISTENT SOCIAL
- Studii: superioare cu diploma de licenta in specializarea ASISTENT SOCIAL
- Dovada inscrierii in Colegiul Asistentilor Sociali din Romania
- Experienta in munca in domeniul social: minim 3 ani
- Abilitati: buna comunicare, lucru in echipa, responsabilitate
Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :
- Selectie dosare 04.12.2015 ora 10;00
Sustinerea unei probe scrise 18.12.2015 ora 10:00
- Sustinerea unui interviu 23.12.2015 ora 10:00
2. INSTRUCTOR DE EDUCATIE un post
Specificatiile postului :
- Locul de desfasurare a concursului: sediul CITO Medias
- Denumirea postului : INSTRUCTOR DE EDUCATIE
- Studii liceale cu diploma de bacalaureat
- Experienta/calificare in urmatoarele domenii: invatamant, sanatate sau asistenta sociala
Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora :
- Selectie dosare 04.12.2015 ora 10;00
Sustinerea unei probe scrise 21.12.2015 ora 10:00
- Sustinerea unui interviu 24.12.2015 ora 10:00

Documentele solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs se gasesc la sediul institutiei.
Termenul limita de depunere a dosarului de inscriere la concurs:03.12.2015.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul institutiei, persoana de contact Fantana Ancuta telefon mobil 0766526052, fix 0269820140 sau 0269838012


Dosarul de concurs va contine:

- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice
- Copia actului de identitate
- Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si a altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
- Cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
- Adeverinta medicala care atesta starea de sanatate, eliberata de medicul de familie
- Aviz psihologic
- CV
- Copia carnetului de munca, sau o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie sau in specialitatea studiilor
Bibliografie
Pentru Asistent social:

- Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati ANEXA Nr. 1
- Legea 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din Autoritati si Institutii Publice
- Legea nr. 448/2006 republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
- Legea nr. 466/2004 privind statutul asisitentului social, actualizata.

Bibliografie
Pentru Instructor de Educatie:

- Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati ANEXA Nr. 1, Modulul II Standardul 2, Modulul V, Standardul 1, 4
- Legea 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din Autoritati si Institutii Publice


Stire adaugata in data de 20 Nov 2015 de catre administrator

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Next >>

Stiri precedente: